klpvmKlaipėdos paslaugų ir verslo mokykla (kodas – 111964225, adresas J. Janonio g. 13, Klaipėda) įsteigta 2000 m. liepos 1 d. reorganizavus Klaipėdos politechnikos ir Klaipėdos buitinių paslaugų mokyklas. Steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. 474 bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 693.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla – valstybinė profesinio mokymo įstaiga, kuri teikia pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, pagrindinį ugdymą, vidurinį mokymą.

mok1

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje vykdoma akredituota vidurinio ugdymo programa (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. ISAK – 1907).

mok2

Mokykla turi šiuolaikinę mokymo bazę: informacinį centrą, įrengtus teorinio ir praktinio mokymo kabinetus, dirbtuves. Mokyklos mokiniai pagal poreikius aprūpinami gyvenamąja vieta bendrabutyje.

2015 – 2016 m. m. mokykloje mokosi 1127 mokiniai:
Gimnazijos skyriuje – 559 mokiniai (32 grupės)
Automobilininkų skyriuje – 504 mokiniai (20 grupių)
Paslaugų skyriuje – 424 mokiniai (16 grupių)
Verslo skyriuje – 199 mokiniai (8 grupės).

Dirba 74 mokytojai: 2 ekspertai, 8 metodininkai, 28 vyr. mokytojai, 35 mokytojai, 1 atestuotas mokytojas. Mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją.

Mokymo procese taikomi naujausi mokymo metodai, vykdomi projektai, kuriuose noriai dalyvauja mokiniai, organizuojami seminarai, konkursai, parodos, renginiai.

Mokinių užsiėmimai vyksta:

Gimnazijos skyriuje (Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda);
Paslaugų skyriuje (J. Janonio g. 15, Klaipėda);
Verslo skyriuje (Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda);
Automobilininkų skyriuje (Gintaro g. 2, Klaipėda/Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda).
Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centras (Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda)

mok3