Mokyklos Taryba
Mokinių taryba

MOKYKLOS TARYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas:

Kurti patrauklų mokyklos įvaizdį, efektyviai bendraujant ir bendradarbiaujant su mokyklos bendruomenės nariais.

Uždaviniai:
  1. Inicijuoti ir dalyvauti mokyklos bendruomenės projektuose.
  2. Konstruktyviai spręsti bendruomenėje iškilusias problemas.
  3. Pastebėti, įvertinti ir padėkoti mokyklos bendruomenės nariams už jų indėlį, kuriant mokyklos įvaizdį.
  4. Puoselėti mokyklos papročius ir tradicijas.
  5. Skleisti mokyklos gerąją patirtį visuomenės informavimo priemonėse, socialiniuose tinkluose.

Mokyklos tarybos veiklos programa (2017 m.) 

Mokyklos tarybos nuostatai (2017 m.) 

 Mokyklos tarybos narių sudėtis 2017 m.

Vardas, pavardė
Užimamos pareigos
Pareigos mokyklos taryboje
Zita Vaitiekūnienė
Bendruomenės „Vitė“ asociacijos narė, KLPVM bibliotekos vedėja
Mokyklos tarybos pirmininkė
Lina Valantinienė
Vyresnioji mokytoja
Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja
Romas Leškys
Vyresnysis profesijos mokytojas
Mokyklos tarybos narys
Vida Meilė
Vyresnioji profesijos mokytojs
Mokyklos tarybos sekretorė
Ingrida Malamura
Profesijos mokytoja
Mokyklos tarybos narys
Paula Vainoriūtė
Mokinių tarybos atstovė 30 SVT16 grupės mokinė
Mokyklos tarybos narys
Justas Šiaulys
Mokinių tarybos atstovas 17 KO15 grupės mokinys
Mokyklos tarybos narys
Aušra Dapkevičinė
mokinių tėvų atstovė. Gargždai, Vaikų lopšelis – darželis „Gintarėlis“, auklėtoja
Mokyklos tarybos narys
Mindaugas Šedys
Mokinių tėvų atstovas.
Mokyklos tarybos narys
Daiva Butkevičinė
Mokyklos bendruomenės atstovė, mokymo dalies administratorė
Mokyklos tarybos narys
Dalia Marčiuškienė
Mokyklos bendruomenės atstovė, bendrabučio valdytoja
Mokyklos tarybos narys
Gintaras Sendrius
socialinių partnerių atstovas, UAB „Armi servisas“ Technikos direktorius
Mokyklos tarybos narys

Informacija Ruošiama

Atnaujinta 2017-03-18

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis