Darbo Taryba
Mokyklos Taryba
Etikos komisija
Mokinių taryba

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Darbo taryba buvo išrinkta 2018 m. vasario 8 d. visuotiniuose mokyklos darbuotojų rinkimuose ir patvirtinta Darbo tarybos rinkimų komisijos 2018 vasario 8 dienos protokolu.

DARBO TARYBOS NARIAI 2019 M.

1. Zita Vaitiekūnienė bibliotekos vedėja - Darbo tarybos pirmininkė

2. Nairas Malakauskas profesijos mokytojas metodininkas - Darbo tarybos narys

3. Violeta Mačienė mokytoja metodininkė - Darbo tarybos narė

4. Laimutė Gegieckienė profesijos mokytoja ekspertė - Darbo tarybos narė

5. Danguolė Dambrauskienė profesijos mokytoja - Darbo tarybos narė

Darbo tarybos kontaktai:

el. paštas:

Kontaktinis asmuo: Zita Vaitiekūnienė +370 684 55 107

Į Darbo tarybą galima kreiptis: 

darbotaryba.klpvm.lt 

darbo tarybos veikla: www.klpvm.lt /APIE MUS/SAVIVALDA/DARBO TARYBA

MOKYKLOS TARYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas:

Kurti patrauklų mokyklos įvaizdį, efektyviai bendraujant ir bendradarbiaujant su mokyklos bendruomenės nariais.

Uždaviniai:
 1. Inicijuoti ir dalyvauti mokyklos bendruomenės projektuose.
 2. Konstruktyviai spręsti bendruomenėje iškilusias problemas.
 3. Pastebėti, įvertinti ir padėkoti mokyklos bendruomenės nariams už jų indėlį, kuriant mokyklos įvaizdį.
 4. Puoselėti mokyklos papročius ir tradicijas.
 5. Skleisti mokyklos gerąją patirtį visuomenės informavimo priemonėse, socialiniuose tinkluose.

Mokyklos tarybos veiklos programa (2017 m.) 

Mokyklos tarybos nuostatai (2017 m.) 

 MOKYKLOS TARYBOS NARIAI 2019 M.

Vardas, pavardė
Užimamos pareigos
Pareigos mokyklos taryboje
Zita Vaitiekūnienė
Bendruomenės „Vitė“ asociacijos narė, KLPVM bibliotekos vedėja
Mokyklos tarybos pirmininkė
Lina Valantinienė
Vyresnioji mokytoja
Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja
Romas Leškys
Vyresnysis profesijos mokytojas
Mokyklos tarybos narys
Vida Meilė
Vyresnioji profesijos mokytoja
Mokyklos tarybos sekretorė
Ingrida Malamura
Profesijos mokytoja
Mokyklos tarybos narė
Vilius Marauskas 
Mokinių tarybos atstovas 48ŽP17MOD grupės mokinys
Mokyklos tarybos narys
Auksė Vilimaitė 
Mokinių tarybos atstovė 48ŽP17MOD grupės mokinė
Mokyklos tarybos narė
Aušra Kinderienė
mokinių tėvų atstovė. Gargždai, Vaikų lopšelis – darželis „Gintarėlis“, auklėtoja
Mokyklos tarybos narė
Mindaugas Šedys
Mokinių tėvų atstovas.
Mokyklos tarybos narys
Daiva Butkevičinė
Mokyklos bendruomenės atstovė, mokymo dalies administratorė
Mokyklos tarybos narė
Dalia Marčiuškienė
Mokyklos bendruomenės atstovė, bendrabučio valdytoja
Mokyklos tarybos narė
Gintaras Sendrius
socialinių partnerių atstovas, UAB „Armi servisas“ Technikos direktorius
Mokyklos tarybos narys

ETIKOS KOMISIJOS NARIAI 2018 M.

 1. Romalda Budrienė - socialinė pedagogė, atstovauja pagalbos mokiniui specialistus
 2. Neringa Kasradze - etikos mokytoja, atstovauja mokytojus
 3. Jurgita Petraitienė - Verslo skyriaus vedėja, atstovauja mokyklos administracijos pedagoginius darbuotojus
 4. Vida Meilė - vyresnioji profesijos mokytoja, atstovauja mokyklos tarybą
 5. Gražina Jonkienė - vyresnioji profesijos mokytoja, atstovauja profesinės sąjungos organizaciją
 6. Vida Kepalienė - bibliotekininkė, atstovauja mokyklos administracijos nepedagoginius darbuotojus
 7. Nijolė Aksamitauskienė – pagalbinė darbininkė, atstovauja mokyklos ūkio darbuotojus

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Bendruomenės etikos kodeksas 

 MOKINIŲ TARYBOS NARIAI 2018 M.

Vardas, pavardė
Užimamos pareigos
Pareigos taryboje
Vilius Marauskas 
Mokinių tarybos pirmininkas 48ŽP17MOD grupės mokinys
Mokyklos tarybos narys
Auksė Vilimaitė 
Mokinių tarybos sekretorė 48ŽP17MOD grupės mokinė
Mokyklos tarybos narė 
 
Saulė Urbonaitė
Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja 68VRG18 
Ugnė Bačiulytė
Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas 47SVT17
Mantas Kaveckas
Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojs 44AEM17

 

Mokinių tarybai taip pat priklauso visų grupių seniūnai

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Mokinių taryba 

Atnaujinta 2018-03-01

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis