Šeštadienis, 07 sausio 2017 17:01

Smulkiojo verslo paslaugų teikėjas (3 m.)

SMULKIOJO VERSLO PASLAUGŲ TEIKĖJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Mokytis pagal smulkiojo verslo paslaugų teikėjo profesinio mokymo programą priimami mokiniai, baigę pagrindinę mokyklą (10 klasių).

Mokymosi trukmė - 3 metai.

Baigus šią mokymo programą suteikiama profesinė kvalifikacija – Smulkiojo verslo paslaugų teikėjas, išduodamas profesinio mokymo diplomas ir brandos atestatas.

 

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir profesinio mokymo  dalykų:

 • ekonomikos ir verslo pagrindų;
 • civilinės saugos;
 • informacinių technologijų;
 • finansų ir buhalterinės apskaitos;
 • raštvedybos ir verslo korespondencijos;
 • prekybos vadybos;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos;
 • teisės pagrindų;
 • duomenų tvarkymo kompiuteriu;
 • verslo informatikos;
 • verslo firmos steigimo;
 • personalo vadybos;
 • verslo ir finansų apskaitos;
 • logistikos;
 • rinkodaros ir pardavimų organizavimo;
 • verslo ekonomikos;
 • verslumo;
 • psichologijos;
 • verslo projektų;
 • verslo etikos.

Praktinis mokymas atliekamas mokyklos praktinio mokymo kabinetuose, verslo įmonėse ir organizacijose.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Smulkiojo verslo paslaugų teikėjas dirba verslo administratoriaus, prekybos vadybininko padėjėju nedidelėje privačioje ar valstybinėje įmonėje arba steigia savo smulkiojo verslo įmonę. Darbo pobūdis priklauso nuo įmonės specifikos: gali dirbti prekybos verslo, gamybos verslo ar kt. įmonėje. Įvertina verslo galimybes, sudaro verslo planą. Tiria rinką (prekių ir paslaugų pasiūlą bei paklausą). Sudaro įmonės finansų balansą, tvarko buhalterinę apskaitą bei įmonės veiklos dokumentaciją. Bendrauja su verslo partneriais, klientais, sudaro sutartis. Gali vadovauti kitiems darbuotojams. Judrus darbas, intensyvus bendravimas su klientais bei verslo partneriais kelia specifinius fizinius ir psichinius reikalavimus smulkiojo verslo paslaugų teikėjo profesijai. Sėkmingą smulkiojo verslo paslaugų teikėjo darbą lemia ekonomikos, verslo, vadybos dalykų išmanymas, psichologijos žinių taikymas bei verslo etikos principų laikymasis bendraujant su partneriais bei klientais, taip pat užsienio kalbos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai ir pan. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip analitinis mąstymas, organizuotumas, iniciatyvumas, gebėjimas vadovauti, gebėjimas prognozuoti. Taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (greita reakcija, dėmesio koncentracija, kalbos aiškumas, ištvermė ir pan.). 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo profesija gana perspektyvi. Mūsų šaliai perėjus į rinkos ekonomiką, vis labiau vystosi smulkus verslas. Iniciatyvus smulkiojo verslo paslaugų teikėjas gali steigti savo verslo įmonę ir plėtoti jos veiklą. Ši profesija gimininga verslo vadybininko, verslo administratoriaus, įmonių komersanto ir kt. profesijoms. Mokykla yra sudariusi sutartis dėl tęstinio mokymosi su VšĮ Socialinių mokslų kolegija (Nemuno g. 2, Klaipėda) ir VšĮ Klaipėdos verslo aukštoji mokykla (Tilžės g. 46a, Klaipėda). Šiose kolegijose Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos absolventai, baigę smulkiojo verslo paslaugų teikėjo mokymo programą, gali studijuoti pagal sutrumpintas mokymo programas (konkrečių sąlygų teirautis minėtose kolegijose).

KVIEČIAME PERSKAITYTI  D.U.K.

Jei klausimas konkrečiai susijęs su šia specialybe – rašykite   ir mes atsakysime :)

 

Atnaujinta Pirmadienis, 17 liepos 2017 13:48

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis