Ketvirtadienis, 29 gruodžio 2016 15:40

Vizualinės reklamos gamintojas (3 m.)

Mokytis pagal vizualinės reklamos gamintojo mokymo programą priimami mokiniai, baigę pagrindinę mokyklą (10 klasių) ir norintys įgyti vidurinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė - 3 metai.

Baigus šią mokymo programą suteikiama profesinė kvalifikacija - vizualinės reklamos gamintojas, išduodamas profesinio mokymo pažymėjimas, kvalifikacijos pažymėjimas, kompetencijų įvertinimo pažymėjimas ir brandos atestatas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Bus mokomasi visų bendrojo lavinimo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą ir specialybės (ekonomikos ir verslo pagrindai, civilinė sauga, informacinės technologijos, teisė, profesinė etika, rinkodara, raštvedyba, apskaita ir atskaitomybė, IT taikymas reklamoje, reklama, reklamos vadyba, tarptautinė reklama, fotografija, komunikacija, psichologija, darbuotojų sauga ir sveikata) dalykų.

DARBO APRAŠYMAS

Vizualinės reklamos gamintojai dirba reklamos agentūrose, masinio informavimo priemonių įstaigose ar įmonių reklamos skyriuose. Jie organizuoja ir rengia prekių bei paslaugų reklamą spaudoje ar kitose informavimo priemonėse. Gali dirbti reklamos vadybininko padėjėju. Vizualinės reklamos gamintojas įvertina reklamos išlaidas ir efektyvumą, padeda įmonei kurti savo įvaizdį. Veda derybas su partneriais (reklamos gamintojais ir užsakovais), sudaro bendradarbiavimo sutartis, rengia ir naudojasi dokumentacija užsienio kalba. Dirba su biuro technika: kompiuteriu bei kita. Intensyvus bendravimas su reklamos užsakovais, dažnai nenormuota darbo diena kelia specifinius psichinius ir fizinius reikalavimus reklamos gamintojo profesijai.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingą vizualinės reklamos gamintojo darbą lemia vadybos, dizaino ir meno pagrindų, reklamos, vartotojų psichologijos, užsienio kalbos žinios, darbo kompiuteriu įgūdžiai ir kt. Labai svarbios tokios asmenybės savybės kaip kūrybiškumas, taktiškumas, motyvacija, komunikabilumas, organizaciniai ir vadovavimo gebėjimai. Taip pat gera fizinė ir psichinė sveikatos būklė (atsparumas stresams, greita orientacija, gera iškalba, maloni išvaizda, gera judesių koordinacija ir pan.). Vizualinės reklamos gamintojo darbą sunku dirbti žmonėms, turintiems rimtų kalbos, judėjimo ir kitų sveikatos sutrikimų.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Vizualinės reklamos gamintojo profesija yra paklausi. Plečiantis aptarnavimo įmonių tinklui, auga kvalifikuotų reklamos specialistų poreikis. Ji gimininga tokioms profesijoms kaip reklamos vadybininkas, biuro komersantas, prekybos komersantas. Profesijos socialines garantijas nusako LR įstatymai.

Atnaujinta Šeštadienis, 18 kovo 2017 17:15

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis