Antradienis, 21 vasario 2017 19:25

Fotografas (Modulinė, 2 m.)

FOTOGRAFO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Mokytis pagal fotografo modulinę programą priimami mokiniai, baigę vidurinę mokyklą (12 klasių).

Mokymosi trukmė – 2 metai.

Modulinė fotografo profesinio mokymo(si) programa skirta parengti kvalifikuotą fotografą, gebantį integruotis į sparčiai kintančią šalies darbo rinką ir teikti fotografo paslaugas klientams.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Programoje numatyti 14 privalomų modulių:

ü  įvadas į fotografo profesiją;

ü  skaitmeninės fotografijos technikos valdymas;

ü  apimtinių ir plokščių orginalų fotografavimas ir dokumentavimas;

ü  peizažo fotografavimas;

ü  architektūrinių ansamblių eksterjero ir interjero fotografavimas;

ü  reportažo fotografavimas;

ü  žmogaus fotografavimas įvairiose aplinkose;

ü  asmenų ir jų grupių fotografavimas studijoje;

ü  fotografijų postprodukcija;

ü  fotografijų spausdinimas;

ü  fotografijos verslo organizavimas;

ü  įvadas į darbo rinką;

ü  saugus elgesys ekstremaliose sąlygose;

ü  fizinio aktyvumo reguliavimas.

2 pasirenkamieji moduliai:

ü  reklaminė fotografija;

ü  grafinis dizainas.

Vieno profesinio mokymo modulio programa skirta įgyti vienai kompetencijai. Programos mokymo turinys grindžiamas praktiniu mokymu, t. y. programoje numatytos praktinės užduotys, joms atlikti reikalingos žinios ir ištekliai, vertinimo kriterijai. Modulio programos baigimas patvirtinamas, kai sėkmingai demonstruojami mokymosi pasiekimai, t. y. atliktos ir teigiamai įvertintos visos moduliuose numatytos praktinės užduotys. Baigus visus modulius suteikiama fotografo kvalifikacija ir išduodamas profesinio mokymo diplomas.

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

• Valdyti skaitmeninę fotografavimo techniką;

• fotografuoti ir dokumentuoti apimtinius ir plokščius originalus;

• fotografuoti peizažą;

• fotografuoti architektūrinių ansamblių eksterjerą ir interjerą;

• fotografuoti reportažą;

• fotografuoti žmogų įvairioje aplinkoje;

• fotografuoti žmones ir jų grupes studijoje;

• atlikti fotografijų postprodukciją;

• spausdinti fotografijas;

  • kurti reklamines fotografijas;
  • kurti plakatą naudojant grafinio dizaino elementus;

• vykdyti individualią fotografo veiklą.

Darbo pobūdis

Asmenys, įgiję fotografo kvalifikaciją, gali dirbti įvairiose fotografijos įmonėse, laboratorijose, pradėti savo verslą.

Atnaujinta Šeštadienis, 18 kovo 2017 17:10

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis