Ketvirtadienis, 05 sausio 2017 14:35

Jaunesnysis Java programuotojas (Modulinė, 1 m.)

JAVA PROGRAMUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Mokytis pagal Java programuotojo modulinę profesinio mokymo programą priimami mokiniai, baigę vidurinę mokyklą (12 klasių).

Mokymosi trukmė – 1 metai.

Baigus šią mokymo programą suteikiama profesinė kvalifikacija – Java programuotojas, išduodamas profesinio mokymo diplomas.  

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

MOKOMASI ŠIŲ PRIVALOMŲJŲ DALYKŲ MODULIŲ:

 • įvado į profesiją;
 • tarnybinių stočių operacinių sistemų naudojimo;
 • specialybės užsienio kalbos;
 • žiniatinklio puslapių vartotojo sąsajos programavimo;
 • nesudėtingos programinės įrangos kūrimo;
 • savo paties atliekamo programinio kodo kūrimo organizavimo ir valdymo;
 • programinės įrangos kūrimui naudojamų principų ir metodų taikymo;
 • nesudėtingų reliacinių duomenų bazių kūrimo;
 • skirtingų tipų reikalavimų, apibūdinančių kompiuterinę programą, analizavimo.

PASIRENKAMŲJŲ MODULIŲ:

 • taikomųjų Java programų kūrimo naudojant Spring karkasą;
 • programinės įrangos kūrimo, projektą vykdant pagal SCRUM metodologiją.

BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO DALYKŲ:

 • civilinės saugos;
 • ekonomikos ir verslo pagrindų;
 • lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos;
 • kūno kultūros.

Praktinis mokymas atliekamas mokyklos praktinio mokymo kabinetuose, verslo įmonėse ir organizacijose.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Java programuotojo tikslas - kurti verslo daugiasluoksnes informacines sistemas, jų sudėtines dalis, veikiančias žiniatinklyje, naudojant reliacines duomenų bazes, Java programavimo kalbą ir šia kalba sukurtas technologijas. Baigęs šią mokymo programą Java programuotojas gebės: atlikti sudėtingų informacinių sistemų, jų sudėtinių dalių kūrimo bei priežiūros darbus Java programavimo kalba, apimant išeities programinio kodo rašymą bei programinės įrangos konstravimą, duomenų saugojimą ir apdorojimą reliacinėse duomenų bazėse, programinės įrangos diegimą, konfigūravimą, testavimą, naudojant lanksčias komandinio darbo metodikas bei priemones. Specialistas gebės bendrauti anglų kalba, išmanys ekonomiką ir verslą, civilinę saugą. 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Java programuotojas galėsi dirbti programinės įrangos kūrimo, informacinių paslaugų bei konsultavimo, draudimo bei kitose finansinių paslaugų sektoriaus, telekomunikacijų įmonėse, bankuose, o taip pat įmonėse, kurių veikla naudoja žiniatinklio sistemas.

KVIEČIAME PERSKAITYTI  D.U.K. Jei klausimas konkrečiai susijęs su šia specialybe - rašykite ir mes atsakysime :)

59jv

Atnaujinta Sekmadienis, 11 lapkričio 2018 09:55

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis