2018 m. priėmimas į vykdomas profesinio mokymo programas vyks per LAMA BPO profesinis.lamabpo.lt . informacinę sistemą. Prašymų registravimas prasideda 2018 m. birželio 1 d. Jeigu kyla sunkumų registruojant prašymą internetu, atvykite į mokyklą adresu: J. Janonio g. 15, Klaipėda. Ten rasite konsultantą, kuris padės Jums pateikti prašymą (konsultuojame: pirmadienį – ketvirtadienį – 9-16 val., penktadienį – 9-14 val.). Taip pat supažindinsime su mokymo programomis, atsakysime į Jūsų klausimus. 

Baigus 10 kl.
Baigus 12 kl.

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS PO 10 KLASIŲ:

I Etapas

I ETAPAS

Prašymų registravimas nuo 2018  m. birželio 1 d. iki 2018 m. liepos 2 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam 2018 m. liepos 3 d. iki 2018 m. liepos 7 d.

Sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas nuo 2018 m. liepos 9 d. iki 2018 m. liepos 12 d.,  I-IV nuo 9.00 iki 15.30 val.,  J. Janonio g. 15, Klaipėda, I aukštas.

II Etapas

II ETAPAS

Prašymų  registravimas nuo 2018  m. liepos 13 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam nuo 2018 m. rugpjūčio 2 d. iki 2018 m. rugpjūčio 6 d.


Sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas nuo 2018 m. rugpjūčio 7 d. iki 2018 m. rugpjūčio 10 d., II-V nuo 9.00 iki 15.30 val.,  J. Janonio g. 15, Klaipėda, I aukštas.

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

Prašymų  registravimas nuo 2018  m. rugpjūčio 13 d. iki 2018 m. rugpjūčio 30 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam nuo 2018 m. rugpjūčio 30 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.


Sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas nuo2018 m. rugsėjo 3 d. iki 2018 m. rugsėjo 7 d., I-V nuo 9.00 iki 15.30 val.  J. Janonio g. 15, Klaipėda, I aukštas.

2018 m. metais siūlomų mokytis programų sąrašas

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą) įgyti vidurinį išsilavinimą bei pasirinktą specialybę:

 • Automobilių mechanikas (modulinė), 3 metai;
 • Automobilių elektros įrengimų remontininkas (modulinė), 3 metai;
 • Automobilių kėbulų remontininkas (modulinė), 3 metai;
 • Sekretorius (modulinė), 3 metai;
 • Vizualinės reklamos gamintojas, 3 metai;
 • Žiniatinklio programotojas (modulinė), 3 metai;
 • Kompiuterinių tinklų derintojas (modulinė), 3 metai;

Detalus programų aprašas

Priėmimo dokumentai

Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 •  pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą,  (originalą);
 • vaiko sveikatos pažymėjimus ( formas 027-1/a ir 086/a);
 • asmens dokumento originalą ir kopiją;
 • 4 fotonuotraukąs (3×4 cm);

 

Kita informacija

  • Mokslas yra nemokamas.
  • Stojantiesiems žinių patikrinimo nėra. Stojantieji į mokyklą priimami pagal mokymosi pasiekimus.
  • Pažangiems ir drausmingiems mokiniams, priklausomai nuo mokymosi ir lankomumo rezultatų, mokama stipendija;
  • Mokykloje yra bendrabutis, dvi valgyklos,  visoje mokykloje veikia belaidis internetas (WiFi);
  • Plačiai vykdoma neformaliojo ugdymo veikla;
  • Mokytis pasirinktos specialybės priimami ne jaunesni kaip 16 metų asmenys (turintys pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą), jeigu jų sveikata leidžia mokytis pagal pasirinktą specialybę;
  • Į mokyklą gali būti priimtas kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje;
  • Mokyklos ir mokinio profesinio mokymo sutartis yra sudaroma visam mokymosi laikotarpiui mokykloje;
  • Profesinio mokymo sutartys su nepilnamečiais mokiniais sudaromos ir nutraukiamos tėvų, įtėvių (globėjų, rūpintojų) sutikimu Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka. Profesinio mokymo sutartyse numatomos sąlygos, kada kompensuojami nuostoliai, patirti vienai iš šalių nutraukus sutartį;
  • Mokinys turi teisę pereiti mokytis į kitą mokyklą, kurioje vykdomas mokymas pagal tokias pat arba panašias mokymo programas;
  • Už šiurkščius ir sistemingus mokyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus mokiniai gali būti šalinami mokyklos direktoriaus įsakymu, suderintu su mokytojų taryba.

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS PO 12 KLASIŲ:

Pagrindinis priėmimas

Prašymų registravimas nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2018 m. rugpjūčio 1 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam nuo 2018 m. rugpjūčio 2 d. iki 2018 m. rugpjūčio 6 d.


Sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas nuo 2018 m. rugpjūčio 7 d. iki 2018 m. rugpjūčio 10 d., II-V nuo 9.00 iki 15.30 val. J. Janonio g. 15, Klaipėda, I aukštas.

PAPILDOMAS PRIĖMIMAS:

Prašymų  registravimas nuo 2018  m. rugpjūčio 13 d. iki 2018 m. rugpjūčio 28 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam nuo 2018 m. rugpjūčio 29 d. iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.
Sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas 2018 m. rugsėjo 3 d. iki 2018 m. rugsėjo 7 d., I-V nuo 9.00 iki 15.30 val. J. Janonio g. 15, Klaipėda, I aukštas.

2018 m. metais siūlomų mokytis programų sąrašas

Baigusiems 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą) įgyti šias specialybes:

 • Automobilių mechanikas (modulinė), 2 metai;
 • Automobilių elektros įrengimų remontininkas (modulinė), 2 metai;
 • Automobilių kėbulų remontininkas (modulinė), 2 metai;
 • Suvirintojas, 2 metai;
 • Kirpėjas (modulinė), 2 metai;
 • Higieninės kosmetikos kosmetikas (modulinė), 2 metai;
 • Apeigų ir švenčių organizatorius, 2 metai;
 • Sekretorius (modulinė), 1 metai;
 • Elektroninės leidybos maketuotojas, 1 metai;
 • Fotografas (modulinė), 2 metai;
 • Žiniatinklio programotojas (modulinė), 1 metai;
 • Kompiuterinių tinklų derintojas (modulinė), 1 metai;
 • Java programuotojas (modulinė), 1 metai

Detalus programų aprašas 

Priėmimo dokumentai

Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 • brandos atestatą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (originalus);
 • sveikatos pažymą (forma 086/a);
 • asmens dokumento originalą ir kopiją;
 • 4 fotonuotraukas (3×4 cm);
 • įgytą kvalifikaciją liudijantį pažymėjimą (asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);

Kita informacija

  • Mokslas yra nemokamas.
  • Stojantiesiems žinių patikrinimo nėra, išskyrus Java programuotojo specialybę (testas raštu). Stojantieji į mokyklą priimami pagal mokymosi pasiekimus.
  • Pažangiems ir drausmingiems mokiniams, priklausomai nuo mokymosi ir lankomumo rezultatų, mokama stipendija;
  • Mokykloje yra bendrabutis, dvi valgyklos,  visoje mokykloje veikia belaidis internetas (WiFi);
  • Plačiai vykdoma neformaliojo ugdymo veikla;
  • Mokytis pasirinktos specialybės priimami ne jaunesni kaip 16 metų asmenys (turintys pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą), jeigu jų sveikata leidžia mokytis pagal pasirinktą specialybę;
  • Į mokyklą gali būti priimtas kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje;
  • Mokyklos ir mokinio profesinio mokymo sutartis yra sudaroma visam mokymosi laikotarpiui mokykloje;
  • Profesinio mokymo sutartys su nepilnamečiais mokiniais sudaromos ir nutraukiamos tėvų, įtėvių (globėjų, rūpintojų) sutikimu Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka. Profesinio mokymo sutartyse numatomos sąlygos, kada kompensuojami nuostoliai, patirti vienai iš šalių nutraukus sutartį;
  • Mokinys turi teisę pereiti mokytis į kitą mokyklą, kurioje vykdomas mokymas pagal tokias pat arba panašias mokymo programas;
  • Už šiurkščius ir sistemingus mokyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus mokiniai gali būti šalinami mokyklos direktoriaus įsakymu, suderintu su mokytojų taryba.

Kilo klausimų? Pirmiausia kviečiame perskaityti  D.U.K. , jei neradote atsakymo užeikite į mūsų FACEBOOK puslapį ir už duokite klausimą arba paskambinkite mums numeriu 846 412 406
Klausimams dėl LAMA BPO sistemos skambinkite telefonu 837 280 400 arba paštu  

 

 Atnaujinta 2018-05-11

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis