1. Išsirink specialybę

Specialybe

Pasirinkite specialybę iš galimų specialybių sąrašo!

2. Užpildyk prašymą

Prasymas

Parsisiųskite prašymą ir užpildykite!

3. Pateik dokumentus

Pastas
Mokykla

Pateik dokumentus mokykloje arba internetu!

4. Pasirašyk sutartį

Pasirasymas

Ateik ir pasirašyk sutartį!

 

Užsiregistruoti ir pateikti prašymą mokytis  Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje galite nuo 2017 m. birželio 1 d. 9.00-15.00, adresu J. Janonio g. 13, I aukštas, Klaipėda.
Stojančiųjų registracija ir prašymai priimti mokytis  Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje teikiami internetu  lamabpo.lt nuo 2017 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d.

PRIĖMIMO MOKYTIS KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOJE TERMINAI
(Patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-380)

VEIKSMAI DATA
PAGRINDINIS PRIĖMIMAS

Pagrindinio priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmai kvalifikacijai įgyti, registravimas.

Mokymosi dokumentų elektroninis pateikimas lamabpo.lt informacinėje sistemoje.

2017 m. birželio 1d. — 2017 m. rugpjūčio 18 d.
Pagrindinio priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas Iki 2017 m. rugpjūčio 24 d.
Pagrindinio priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje. 2017 m. rugpjūčio 25 d. — 2017 m. rugpjūčio 30 d.
PAPILDOMAS PRIĖMIMAS
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Papildomo priėmimo prašymų priimti mokytis į programas, skirtas pirmajai kvalifikacijai įgyti, registravimas.

Mokymosi pasiekimus liudijančių ir kitų dokumentų elektroninis pateikimas lamabpo.lt informacinėje sitemoje.

2017 m. rugpjūčio 31 d. — 2017 m. rugsėjo 6 d.
Papildomo priėmimo siūlymų mokytis paskelbimas Iki 2017 m. rugsėjo 11 d.
Papildomo priėmimo sutarčių su stojančiaisiais sudarymas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje. 2017 m. rugsėjo 12 d. — 2017 m. rugsėjo 15 d.

Patvirtinus įstojimo faktą per LAMA BPO, atvykus į mokyklą pasirašyti sutartį, stojantysis papildomai pateikia:

 • dokumentą apie išsilavinimą (originalas);
 • sveikatos pažymos (formos 086/a ir 027-1/a);
 • asmens dokumentą (gimimo liudijimą, pasą arba asmens tapatybės kortelę) ir jo kopiją;
 • 4 nuotraukas (3x4);
Kilus klausimams pirmiausia rekomenduojame perskaityti: D.U.K. – Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai
Neradus atsakymo į klausimą, galite skambinti mob. tel. 86 33 5109786 332 1913 arba 86 85 44829. Taip pat galite rašyti į mokyklos el. paštą   arba teirautis Facebook" , arba bet kada darbo laiku atvykti pasikalbėti į mokyklą J. Janonio g. 13, Klaipėda I aukštas.
Papildoma informacija:
 • Mokslas yra nemokamas. Mokykloje yra bendrabutis (10 €/mėn.), dvi valgyklos ir bufetas,  visoje mokykloje veikia belaidis internetas;
 • Pažangiems mokiniams mokamos stipendijos;
 • Plačiai vykdoma neformaliojo ugdymo veikla;
 • Mokytis pasirinktos specialybės priimami ne jaunesni kaip 16 metų asmenys (turintys pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą), jeigu jų sveikata leidžia mokytis pagal pasirinktą specialybę;
 • Į mokyklą gali būti priimtas kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Pirmumo teise priimami pirmosios kvalifikacijos siekiantys Stojantieji, turintys aukštesnius bendrojo ugdymo dalykų mokymosi pasiekimus;
 • Stojamųjų egzaminų nėra;
 • Mokyklos ir mokinio profesinio mokymo sutartis yra sudaroma visam mokymosi laikotarpiui mokykloje;
 • Profesinio mokymo sutartys registruojamos mokymo sutarčių registracijos knygoje;
 • Profesinio mokymo sutartys su nepilnamečiais mokiniais sudaromos ir nutraukiamos tėvų, įtėvių (globėjų, rūpintojų) sutikimu Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka. Profesinio mokymo sutartyse numatomos sąlygos, kada kompensuojami nuostoliai, patirti vienai iš šalių nutraukus sutartį;
 • Mokinys turi teisę pereiti mokytis į kitą mokyklą, kurioje vykdomas mokymas pagal tokias pat arba panašias mokymo programas;
 • Už šiurkščius ir sistemingus mokyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus mokiniai gali būti šalinami mokyklos direktoriaus įsakymu, suderintu su mokytojų taryba.

Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija.
Priėmimo tvarką į Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklą reglamentuoja šie dokumentai:

 

 Atnaujinta 2017-05-25

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis