Baigus 12 kl.
Baigus 10 kl.

NAUJOVĖĮ PROFESINES MOKYKLAS PRIĖMIMAS VYKS DU KARTUS: VASARĄ IR ŽIEMĄ

Po šią vasarą vykusio priėmimo ir likus valstybės finansuojamų vietų, šiemet, pirmą kartą, skelbiamas  žiemos priėmimas:

 1. Stojančiųjų registracija ir prašymų pildymas LAMA BPO sistemoje nuo 2018 m. lapkričio 14 iki gruodžio 14 d.
 2. Kvietimo mokytis stojančiajam pateikimas 2018 m. gruodžio 18 d.
 3. Sutarčių su stojančiaisiais sudarymas nuo 2018 m. gruodžio 19 iki gruodžio 21 d.
 4. Mokslo metų pradžia 2019 m. sausio 21 d. 

Asmenis, turinčius vidurinį išsilavinimą, kviečiame mokytis į pirminio profesinio mokymo programas:

 • Žiniatinklio programuotojo modulinė profesinio mokymo programa (60 kreditų)
 • Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa (110 kreditų)
 • Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa (110 kreditų)
 • Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (110 kreditų)
 • Fotografo modulinė profesinio mokymo programa (110 kreditų)
 • Higieninės kosmetikos kosmetiko modulinė profesinio mokymo programa (110 kreditų)
 • Kirpėjo modulinė profesinio mokymo programa (110 kreditų)

Asmenis, turinčius kvalifikaciją/ kvalifikacinį laipsnį ir norinčius persikvalifikuoti/ įgyti profesinę kvalifikaciją kviečiame mokytis į tęstinio profesinio mokymo programas:

 • Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa (92 kreditai)
 • Suvirintojo modulinė profesinio mokymo programa (92 kreditai)

Priėmimas bus vykdomas per LAMA BPO sistemą http://profesinis.lamabpo.lt/.

Dėl papildomos informacijos galite skambinti mob. tel.  86 335 6037arba 86 854 4829. Taip pat galite rašyti į mokyklos „Facebook" arba teirautis el. paštu .

Nuo 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos darbuotojai (J. Janonio g. 15, Klaipėda, I aukštas, I – IV 9.00-16.00 val., V- 9.00-15.30 val.) bus pasirengę suteikti informaciją ir padės pateikti stojantiesiems prašymus internetu.

2018 m. metais siūlomų mokytis programų sąrašas

Baigusiems 12 klasių (turintiems vidurinį išsilavinimą) kviečiame mokytis šias specialybes:

 • Automobilių mechanikas (modulinė), 2 metai, 110 kreditų;
 • Automobilių elektros įrengimų remontininkas (modulinė), 2 metai, 110 kr.;
 • Suvirintojas, 2 metai, 110 kr.;
 • Fotografas (modulinė), 2 metai, 110 kr.;
 • Higieninės kosmetikos kosmetikas (modulinė), 2 metai, 110 kr.;
 • Kirpėjas (modulinė), 2 metai, 110 kr.;
 • Žiniatinklio programotojas (modulinė), 1 metai, 60 kr.;

Jau turintiems kvalifikaciją/kvalifikacinį laipsnį ir norinčius persikvalifikuoti/įgyti profesinę kvalifikaciją kviečiame stoti į tęstinio profesinio mokymo programas:

 • Automobilių mechanikas (modulinė), 2 metai, 92 kreditai;
 • Suvirintojas, 2 metai, 92 kr.;

Detalus programų aprašas 

Priėmimo dokumentai

Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 • brandos atestatą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (originalus);
 • sveikatos pažymą (forma 086/a);
 • asmens dokumento originalą ir kopiją;
 • 4 fotonuotraukas (3×4 cm);
 • įgytą kvalifikaciją liudijantį pažymėjimą (asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);

Kita informacija

 • Mokslas yra nemokamas.
 • Stojantiesiems žinių patikrinimo nėra, išskyrus Java programuotojo specialybę (testas raštu). Stojantieji į mokyklą priimami pagal mokymosi pasiekimus.
 • Pažangiems ir drausmingiems mokiniams, priklausomai nuo mokymosi ir lankomumo rezultatų, mokama stipendija;
 • Mokykloje yra bendrabutis, dvi valgyklos,  visoje mokykloje veikia belaidis internetas (WiFi);
 • Plačiai vykdoma neformaliojo ugdymo veikla;
 • Mokytis pasirinktos specialybės priimami ne jaunesni kaip 16 metų asmenys (turintys pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą), jeigu jų sveikata leidžia mokytis pagal pasirinktą specialybę;
 • Į mokyklą gali būti priimtas kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Mokyklos ir mokinio profesinio mokymo sutartis yra sudaroma visam mokymosi laikotarpiui mokykloje;
 • Profesinio mokymo sutartys su nepilnamečiais mokiniais sudaromos ir nutraukiamos tėvų, įtėvių (globėjų, rūpintojų) sutikimu Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka. Profesinio mokymo sutartyse numatomos sąlygos, kada kompensuojami nuostoliai, patirti vienai iš šalių nutraukus sutartį;
 • Mokinys turi teisę pereiti mokytis į kitą mokyklą, kurioje vykdomas mokymas pagal tokias pat arba panašias mokymo programas;
 • Už šiurkščius ir sistemingus mokyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus mokiniai gali būti šalinami mokyklos direktoriaus įsakymu, suderintu su mokytojų taryba.

PRIĖMIMAS BAIGUSIEMS 10 KLASIŲ:

Informacija apie priėmimą 2019 m. bus paskelbta balandžio mėnesį. 

2019 m. metais siūlomų mokytis programų sąrašas

Baigusiems 10 klasių (turintiems pagrindinį išsilavinimą) įgyti šias specialybes:

 • Tikslinama

Detalus programų aprašas 

Priėmimo dokumentai

Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 • brandos atestatą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą (originalus);
 • sveikatos pažymą (forma 086/a);
 • asmens dokumento originalą ir kopiją;
 • 4 fotonuotraukas (3×4 cm);
 • įgytą kvalifikaciją liudijantį pažymėjimą (asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);

Kita informacija

 • Mokslas yra nemokamas.
 • Stojantiesiems žinių patikrinimo nėra, išskyrus Java programuotojo specialybę (testas raštu). Stojantieji į mokyklą priimami pagal mokymosi pasiekimus.
 • Pažangiems ir drausmingiems mokiniams, priklausomai nuo mokymosi ir lankomumo rezultatų, mokama stipendija;
 • Mokykloje yra bendrabutis, dvi valgyklos,  visoje mokykloje veikia belaidis internetas (WiFi);
 • Plačiai vykdoma neformaliojo ugdymo veikla;
 • Mokytis pasirinktos specialybės priimami ne jaunesni kaip 16 metų asmenys (turintys pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą), jeigu jų sveikata leidžia mokytis pagal pasirinktą specialybę;
 • Į mokyklą gali būti priimtas kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, užsienietis, turintis teisę nuolat gyventi ar laikinai apsigyventi Lietuvos Respublikoje;
 • Mokyklos ir mokinio profesinio mokymo sutartis yra sudaroma visam mokymosi laikotarpiui mokykloje;
 • Profesinio mokymo sutartys su nepilnamečiais mokiniais sudaromos ir nutraukiamos tėvų, įtėvių (globėjų, rūpintojų) sutikimu Civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka. Profesinio mokymo sutartyse numatomos sąlygos, kada kompensuojami nuostoliai, patirti vienai iš šalių nutraukus sutartį;
 • Mokinys turi teisę pereiti mokytis į kitą mokyklą, kurioje vykdomas mokymas pagal tokias pat arba panašias mokymo programas;
 • Už šiurkščius ir sistemingus mokyklos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus mokiniai gali būti šalinami mokyklos direktoriaus įsakymu, suderintu su mokytojų taryba.

Reikia pagalbos? Pirmiausia kviečiame perskaityti  D.U.K. , jei neradote atsakymo užeikite į mūsų FACEBOOK puslapį ir už duokite klausimą arba paskambinkite mums numeriu 846 412 406 arba el. paštu  
Klausimams dėl LAMA BPO sistemos, pirmiausia perskaitykite LAMA BPO D.U.K arba skambinkite telefonu 837 280 400 arba el. paštu  

 

 Atnaujinta 2018-11-12

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis