Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla ieško darbuotojų:

 • Valgyklos vedėjo (vyr. virėjo)

Reikalavimai:

1.      Ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas ar specialusis vidurinis išsilavinimas, įgytas iki 1995 metų;

2.      analogiško darbo patirtis;

3.      gebėjimastinkamai organizuoti valgyklos darbą.


 • Valgyklos virėjo

Reikalavimai:

 1. Ne žemesnis kaip vidurinis išsilavinimas ir (ar) įgyta virėjo kvalifikacija;
 2. Analogiško darbo patirtis.

 • Pagalbinio virtuvės darbuotojo

Reikalavimai:
Pagalbiniam virtuvės darbininkui netaikomi išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai.


Informacija telefonu:

Mokyklos direktorius Valentinas Radavičius

Nr. +370685 44829

CV siųsti el. p. 


 • IT PROFESIJOS MOKYTOJAS

Įtaigos pavadinimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla
Pareigybės pavadinimas IT profesijos mokytojas
Darbo krūvis 12 kreditų (264 valandos), 16 val. per savaitę
Darbos sutarties rūšis Terminuota
Kvalifikaciniai reikalavimai Aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija arba baigtas pedagoginių žinių minimumo kursas, ne mažesnė kaip trijų metų darbo patirtis IT srityje: objektinis programavimas (PHP), gebėjimas kurti, testuoti ir talpinti internetinėje svetainėje nesudėtingas, dinaminės vartotojo sąsajos Android aplikacijas, optimizuotas skirtingiems mobiliems įrenginiams bei išmanyti XML, jQuery ir AngularJS karkasų naudojimą internetiniuose puslapiuose, analizuoti ir taikyti informacinių sistemų saugumo priemones
Privalomi pateikti dokumentai
 1. Gyvenimo aprašymas
 2. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas
Dokumentų pateikimo būdas Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu (dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną)
Dokumentų pateikimo data Dokumentai priimami iki 2017 m. rugsėjo 1 d.
Atrankos būdas ir data

Atranka bus vykdoma vertinant pretendentus pokalbio metu.

Atranka vyks 2017 m. rugsėjo 4-8 d.

Pasiteiravimui Telefonas 863325079 ; el. paštas 

 • PROFESIJOS MOKYTOJAS

Įtaigos pavadinimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla
Pareigybės pavadinimas  Profesijos mokytojas
Darbo krūvis 3-4 val. per savaitę
Darbos sutarties rūšis Terminuota
Kvalifikaciniai reikalavimai Aukštasis teisinis išsilavinimas
Privalomi pateikti dokumentai
 1. Gyvenimo aprašymas
 2. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas
Dokumentų pateikimo būdas Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu (dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną)
Dokumentų pateikimo data Dokumentai priimami iki 2017 m. rugsėjo 1 d.
Atrankos būdas ir data

Atranka bus vykdoma vertinant pretendentus pokalbio metu.

Atranka vyks 2017 m. rugsėjo 4-8 d.

Pasiteiravimui Telefonas 863325079 ; el. paštas 

Atnaujinta 2017-08-24

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis