Aprašas reglamentuoja Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centro veiklą.
Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centro paskirtis:
 1. Teikti aukštos kokybės mokymo paslaugas vartotojams, tenkinančias variklinių transporto priemonių sektoriaus poreikius;
 2. Teikti pirminio, tęstinio profesinio mokymo ir neformalaus ugdymo paslaugas Klaipėdos miesto, regiono bei kitų Lietuvos regionų jaunimui ir suaugusiesiems;
 3. Sudaryti sąlygas realizuoti naujas pagrindinio ir tęstinio profesinio mokymo programas;
 4. Suteikti galimybę mokyklos profesijos mokytojams bei kitų švietimo organizacijų pedagogams nuolat tobulinti technologines kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinės darbo rinkos poreikius;
 5. Sudaryti sąlygas tobulinti mokymo paslaugų teikimo organizavimo procesą;
 6. Organizuoti profesinio meistriškumo konkursus;
 7. Bendradarbiaujant su Lietuvos bei užsienio socialiniais partneriais, organizuoti technologijų seminarus ir mokymus mokiniams ir profesijos mokytojams.
Tikslinės grupės:
Tiesioginės projekto tikslinė grupės:
 • Mokyklos mokiniai besimokantys pagal profesinio mokymo programas:

  - Automobilių mechanikas (330071606, 440071613);

  - Automobilių elektromechanikas (330071605, 440071612);

  - Automobilių kėbulų remontininkas (330071607, 440071610);

  - Suvirintojas (330071505, 440071502);

  - Transporto priemonių pardavėjas – konsultantas (330041603, 440041707).

 • Būsimi mokiniai (profesinis veiklinimas, konsultavimas, informavimas);
 • Centre dirbantys profesijos mokytojai.
Netiesioginės projekto tikslinė grupės:
 • Potencialūs tęstinio mokymo paslaugų vartotojai;
 • Kitose šalies profesinėse mokyklose pagal panašias programas besimokantys esami ir būsimi mokiniai;
 • Kitose švietimo įstaigose dirbantys sektoriaus programų profesijos mokytojai ir dėstytojai;
 • Įmonių, siunčiami darbuotojai, kuriems reikės įgyti naują ar tobulinti turimas kompetencijas.
 
Sektorinio praktinio mokymo centro atidarymo filmas:
Konkurso vykdyto sektoriniame centre "AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKAS 2017" akimirkos:
Konkurso "AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKAS 2017" akimirkos

Konkurso "AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKAS 2017" akimirkos

Posted by Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla - KLPVM on 2017 m. kovo 13 d.
Sektorinio praktinio mokymo centro užimtumas: 10 val./d.
 

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis