Informacija šiuo metu atnaujinama

klpvm mokykla

KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA (kodas – 111964225, adresas J. Janonio g. 13, Klaipėda) įsteigta 2000 m. liepos 1 d. reorganizavus Klaipėdos politechnikos ir Klaipėdos buitinių paslaugų mokyklas. Steigimo pagrindas – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. 474 bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. gegužės 26 d. įsakymas Nr. 693.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla – valstybinė profesinio mokymo įstaiga, kuri teikia pirminį ir tęstinį profesinį mokymą, pagrindinį ugdymą, vidurinį mokymą.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje vykdoma akredituota vidurinio ugdymo programa (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. ISAK – 1907).

Mokykla turi šiuolaikinę mokymo bazę: informacinį centrą, įrengtus teorinio ir praktinio mokymo kabinetus, dirbtuves. Mokyklos mokiniai pagal poreikius aprūpinami gyvenamąja vieta bendrabutyje.

klpvm mokykla2

2016 – 2017 m. m. mokykloje mokosi 1026 mokiniai:

 • Gimnazijos skyriuje – 508 mokiniai ;
 • Automobilininkų skyriuje – 489 mokiniai;
 • Paslaugų skyriuje – 378 mokiniai;
 • Verslo skyriuje – 159 mokiniai.

Dirba 86 mokytojai: 1 mokytojas ekspertas, 9 mokytojai metodininkai, 31 vyresnysis mokytojas, 16 atestuotų mokytojų ir 29 mokytojai. Mokytojai nuolat tobulina savo kvalifikaciją.

Mokymo procese taikomi naujausi mokymo metodai, vykdomi projektai, kuriuose noriai dalyvauja mokiniai, organizuojami seminarai, konkursai, parodos, renginiai.

klpvm mokykla

MOKINIŲ UŽSIĖMIMAI VYKSTA:

 • Gimnazijos skyriuje (Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda);
 • Paslaugų skyriuje (J. Janonio g. 15, Klaipėda);
 • Verslo skyriuje (Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda);
 • Automobilininkų skyriuje (Gintaro g. 2, Klaipėda/Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda);
 • Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centras (Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda)

MOKYKLOS FILOSOFIJA

Žmogaus ugdymas, grindžiamas demokratiškumo ir humanizmo, kaitos ir atsinaujinimo, atsakomybės sau ir kitiems principais.

MOKYKLOS VIZIJA

Saugi, moderni, atvira naujovėms, nuolat tobulėjanti mokymo įstaiga, užtikrinanti mokymo prieinamumą, tęstinumą ir kokybę, rengianti aukštos kvalifikacijos, darbo rinkos poreikius atitinkančius specialistus.

MOKYKLOS MISIJA

Ugdyti savarankišką asmenybę, gebančią atsakingai kurti savo gyvenimą, kompetentingai pritaikyti įgytas žinias ir gebėjimus, integruojantis į šalies ir Europos šiuolaikinę darbo rinką.

MOKYKLOS VERTYBĖS:

 • bendrystė - esame ne konkurentai, o bendradarbiai;
 • pagarba - priimame kiekvieną tokį, koks jis yra;
 • profesionalumas - atsakingas požiūris į darbą, aukšta kompetencija;
 • lankstumas - naujovių priėmimas, klaidų pripažinimas, tobulėjimas ir lojalumas.

MOKYKLOS STRATEGINIS TIKSLAS

Užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą ir kokybę, rengiant aukštos kvalifikacijos specialistus, atitinkančius darbo rinkos poreikius.

MOKYKLOS KOKYBĖS POLITIKA

Pagrindinis Mokyklos kokybės politikos tikslas - tapti žinoma ir kokybiško profesinio mokymo reputaciją turinčia mokykla.

Kokybės politika orientuota į šias sritis:

 1. Kokybišką mokymo programų įgyvendinimą, siekiant patenkinti besimokančiųjų ir darbo rinkos poreikius.
 2. Glaudų bendradarbiavimą ir ryšius su socialiniais partneriais, kuriais siekiama inovacijų ir ugdymo veiksmingumo.
 3. Valdymą, siekiant aukštos valdymo ir organizacinės kultūros.

Mokyklos vadovai, pedagoginiai darbuotojai ir kiti mokyklos darbuotojai įsipareigoja:

 1. Racionaliai organizuoti ugdymo ir ugdymosi  procesą, užtikrinant veiksmingą  žinių, įgūdžių ir gebėjimų įgijimą.
 2. Rengti, diegti, vertinti ir nuolat tobulinti mokymo programas, užtikrinant jų aktualumą.
 3. Naudoti pažangias, kokybiškas priemones ir technologijas, užtikrinti mokymo programų vykdymo kokybę.
 4. Užtikrinti ir tobulinti mokyklos informacinės sistemos veiksmingumą.
 5. Sudaryti sąlygas mokiniui realizuoti save, įgyti ir tobulinti profesinį meistriškumą.
 6. Teikti savalaikę ir efektyvią pagalbą mokiniui.
 7. Rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, atitinkančius darbo rinkos poreikius, gebančius dirbti nuolat besikeičiančios darbo rinkos sąlygomis.
 8. Tobulinti darbo organizavimą ir užtikrinti nuolatinį administracijos darbuotojų bei mokytojų kvalifikacijos tobulinimą.
 9. Skatinti bendruomenės narių iniciatyvas ir kūrybiškumą.
 10. Kurti tarpusavio pasitikėjimu bei pagarba grįstą Mokyklos kultūrą.
 11. Plėtoti socialinę partnerystę.
 12. Nuolat peržiūrėti ir atnaujinti kokybės politiką, tobulinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą.

Pamokų laikas

Teorinių pamokų

1 pamoka 8.30 - 9.15

2 pamoka 9.20 - 10.05

Pertauka 20 min.

3 pamoka 10.25 - 11.10

4 pamoka 11.15 - 12.00

Pietų pertrauka 30 min.

5 pamoka 12.30 - 13.15

6 pamoka 13.20 - 14.05

7 pamoka 14.15 - 15.00

8 pamoka 15.05 - 15.50

Tvarkaraštis

KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Įstaigos kodas: 111964225
J. Janonio g. 13, Klaipėda LT-92238, Lietuva
Tel: (8 46) 412 406
El. paštas:

 

RAŠTINĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienį – ketvirtadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 17:00

Penktadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 15:45

KITI KONTAKTAI

Automobilinkų skyrius
Tel.: 8 633 24 614
El. paštas:

Verslo skyrius
Tel.: 86 3325 079,
El. paštas:

Paslaugų skyrius
Tel.: 86 1613 465,
El. paštas:

Duomenų apsaugos pareigūnas
El. paštas: