Taisyklės

BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

DUOMENŲ VALDYTOJO VEIKLOS ĮRAŠAS

MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TVARKYMO TAISYKLĖS


Prašymų formos

PRAŠYMAS IŠTAISYTI ASMENS DUOMENIS

PRAŠYMAS IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS

PRAŠYMAS SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS ASMENS DUOMENIMIS


Informuojame, jog Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla  duomenų apsaugą užtikrina, įgyvendindama ES Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento Nr. 2016/679 nuostatas ir duomenų apsaugos pareigas, remdamasi direktoriaus įsakymu, patvirtintomis Bendrosiomis asmens duomenų apsaugos taisyklėmis, kuriose skelbiama papildoma informacija, susijusi su asmens duomenų tvarkymu.  Be kita ko, esant poreikiui pateikti papildomus klausimus, galite kreipdamiesi duomenų apsaugos pareigūno kontaktais adresu: