Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos biblioteka - tiesioginė ugdymo proceso dalyvė. Drauge su mokytojais biblioteka ugdo mokinių socialinius, komunikacinius, informacinius gebėjimus, teikia pagalbą rengiant projektus, konsultuoja ir informuoja, kaip tinkamai pasinaudoti bibliotekos fondu. Bibliotekoje sukurta mokiniams patraukli mokymo aplinka, kuri suteikia galimybę plėtoti jų informacinius gebėjimus. Visa tai keičia ir mokyklos bibliotekos paskirtį - nuo tradicinės bibliotekos, komplektuojančios knygų, vadovėlių fondus, iki mokyklos bibliotekos - informacinio centro, atliekančio pedagoginių naujovių, ugdymo metodikų, informacijos paieškos ir sklaidos funkcijas, tampančiu visos mokyklos, kaip besimokančios organizacijos struktūriniu padaliniu. Mokyklos biblioteka įsikūrusi dviejuose skyriuose: Verslo skyriuje (Smilties pylimo g. 14, Klaipėda) ir Paslaugų skyriuje (J. Janonio g. 13, Klaipėda).

Bibliotekos fondą sudaro per 34 000 įvairaus pobūdžio dokumentų. Tai žodynai, žinynai, informaciniai leidiniai, grožinė literatūra, bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo vadovėliai, kartografiniai leidiniai ir kt. Atskirą bibliotekos fondo dalį sudaro  videoteka, kurioje yra apie 2000 mokomųjų, mokslo populiarinimo bei mokyklos gyvenimą ir renginius atspindinčių filmų.

Bibliotekos pagrindiniai vartotojai – mokytojai ir mokiniai, todėl labai svarbu, kad fondai būtų komplektuojami atsižvelgiant į bendruomenės poreikius, ruošiamų specialybių specifiką, inovacijas, technologines ir ugdymo naujoves. Bibliotekai yra svarbi visų bendruomenės narių nuomonė, pageidavimai, profesionalus požiūris į dokumentų fondo turinį. Todėl, stengiantis kuo geriau patenkinti mokytojų ir mokinių poreikius, kviečiame teikti pasiūlymus naujų knygų (vadovėlių, mokymo priemonių), periodinių leidinių ir dokumentų kitose laikmenose užsakymui. Knygų užsakymo kortelę galima pateikti elektroniniu paštu bibliotekos vedėjai. Nuo 2005 metų  bibliotekos dokumentų fondas tvarkomas naudojant informacinę sistemą MOBIS.

 Bibliotekos vedėja Zita Vaitiekūnienė

 

 

Pamokų laikas

Teorinių pamokų

1 pamoka 8.30 - 9.15

2 pamoka 9.20 - 10.05

Pertauka 20 min.

3 pamoka 10.25 - 11.10

4 pamoka 11.15 - 12.00

Pietų pertrauka 30 min.

5 pamoka 12.30 - 13.15

6 pamoka 13.20 - 14.05

7 pamoka 14.15 - 15.00

8 pamoka 15.05 - 15.50

Tvarkaraštis

KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Įstaigos kodas: 111964225
J. Janonio g. 13, Klaipėda LT-92238, Lietuva
Tel: (8 46) 412 406
El. paštas:

 

RAŠTINĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienį – ketvirtadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 17:00

Penktadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 15:45

KITI KONTAKTAI

Automobilinkų skyrius
Tel.: 8 633 24 614
El. paštas:

Verslo skyrius
Tel.: 86 3325 079,
El. paštas:

Paslaugų skyrius
Tel.: 86 1613 465,
El. paštas:

Duomenų apsaugos pareigūnas
El. paštas: