Brandos egzaminai
Kompetencijų vertinimas (specialybės egzaminai)

Bendrojo ugdymo dalykų egzaminų tvarkaraštis 2020/2021 m.m.

Brandos egzaminų dokumentai

BRANDOS EGZAMINAI 2021 M. 

 Svarbi informacija laikantiems egzaminus

Mieli kandidatai,

 

Atvykdami į brandos egzaminą: 

būtinai turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą; 

privalote dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), jei privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino režimą ir (ar) ekstremalią situaciją reglamentuojantys teisės aktai;

galite dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir (ar) vienkartines pirštines, net jeigu tokia pareiga teisės aktais nėra nustatyta;

vykdytojui nedraudžiama, suabejojus dėl kandidato tapatybės paprašyti, kad jis saugiu, ne mažiau kaip dviejų metrų atstumu trumpam nusiimtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;

galite turėti geriamojo vandens – asmeninio naudojimo stiklinaitę, buteliuką ar kt.

Į brandos egzaminą negalima vykti, jeigu: 

pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

jei paskirta privaloma izoliacija ir nepasibaigęs izoliacijos laikotarpis. Jeigu Jums pasireikš ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.):

egzamino metu – reikia nedelsiant iš jo pasišalinti ir kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų;

po egzamino – būtinai susisiekite su šeimos gydytoju.

Primename, kad: 

privalu išlaikyti ne mažiau kaip dviejų metrų atstumą vienam nuo kito;

galite pasinaudoti teise atlikti profilaktinį tyrimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo arba pasiskiepyti;

abiturientams sudarytos sąlygos skiepytis prioriteto tvarka;

paisantys nustatytų reikalavimų, pasinaudojusieji teise profilaktiškai išsitirti ar skiepytis sudaro prielaidas užtikrinti savo, savo draugų ir mokytojų, dalyvaujančių egzamino vykdyme, saugumą.

Atkreipiame dėmesį: 

jeigu prieš ar po egzamino susirgote COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba buvo nustatyta pareiga izoliuotis, būtinai apie tai informuokite mokyklos, kurioje mokotės, vadovą. Susirgus prieš egzaminą teisės aktų nustatyta tvarka Jums bus sudarytos sąlygos egzaminą laikyti pakartotinėje sesijoje arba nuo egzamino būsite atleisti;

jeigu brandos egzaminų pakartotinės sesijos metu susergate COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba NVSC paskiria įpareigojimus, kuriuos įgyvendinant nėra galimybių dalyvauti egzamine, pats arba artimieji turite apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir Aprašo 29 punkte nurodytus dokumentus mokinys ir buvęs mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleidžiami;

jeigu pakartotinės sesijos metu Jums paskiriama prievolė izoliuotis, Jūs galite palikti izoliavimo vietą ir laikyti brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje šiomis sąlygomis: 1. jei ne seniau nei 48 val. iki egzamino atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas bei gautas neigiamas tyrimo rezultatas ir egzamino dieną asmuo neturi ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių; 2. prieš patenkant į brandos egzamino centrą atliekamas greitasis antigeno testas ir jo rezultatas yra neigiamas; 3. brandos egzamino centre privalu dėvėti respiratorių; 4. prieš patenkant į brandos egzamino centrą būtina dezinfekuoti rankas; 5. apie dalyvavimą egzamine privaloma informuoti NVSC ne vėliau kaip 48 val. iki egzamino pradžios, nurodant brandos egzamino centrą, kuriame vyks egzaminas.

COVID atmintinė laikantiems egzaminus

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas). Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinkasi laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima. 

Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks gegužės 10 – liepos 2 dienomis, pakartotinė – liepos 5 – 20 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.  

(nsa.smm.lt informacija) 

Nacionalinės švietimo agentūros svetainės skiltyje „egzaminai“ (https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/) galima rasti šią informaciją: 

  • Egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką 
  • Egzaminų tvarkaraštį 
  • Patarimus kaip ruoštis egzaminams 
  • Informaciją apie kiekvieno egzamino struktūrą ir turinį 
  • Skaitmenines mokymosi priemones egzaminams pasiruošti 
  • Egzaminų vertinimo gaires ir geriausių mokinių darbų pavyzdžius 
  • Trumpuosius žinių patikrinimo testus 
  • Praėjusių egzaminų užduotis 
  • Vaizdo konsultacijų ciklą 

Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas 

Pagrindinės priėmimo procedūros vykdomos internetu. Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) – www.lamabpo.lt. 

Su stojimu į aukštąsias mokyklas susijusią išsamią informaciją galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: www.smm.lt. 

Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje: www.aikos.smm.lt. 

Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją: www.skvc.lt. 

Informaciją apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas teikia Valstybinis studijų fondas: www.vsf.lt. 


Bendrojo ugdymo dalykų egzaminų tvarkaraštis 2019/2020 m.m.

Bendrojo ugdymo dalykų egzaminų tvarkaraštis 2018/2019 m.m.


PSICHOLOGŲ PATARIMAI LAIKANTIEMS EGZAMINUS (video)

1. Būk geras sau. Mylėk save ir rūpinkis savimi. Nesistenk savęs motyvuoti gąsdinimu, bauginimu ar pranašaudamas pražūtingus scenarijus ir katastrofišką pabaigą. Skirk daugiau dėmesio sau ir padrąsink save; primink sau, kad darai, ką gali, ir to pakanka.
2. Nerimauti yra visiškai normalu; tačiau, jei nerimauji labai stipriai, – galbūt tai yra tavo paties žinutė sau, jog reikia kažką keisti?.. Apsvarstyk, kas tas „kažkas“ galėtų būti. Galbūt – tai tam tikras tavo požiūris ar nusiteikimas, gal – lūkesčiai ar reikalavimai sau? O galbūt nerimas auga todėl, kad visaip bandai atsikratyti minties apie artėjančius egzaminus?
3. Galbūt tu visiškai nejauti nerimo ir tau atrodo, kad viskas „dzin“? Truputis nerimo skatina veikti, tačiau jei jo randasi nepakeliamai daug – gali nutikti taip, jog viduje tarsi kažkas nutrūksta, ir imi nebejausti visiškai nieko. Jei visiškai neturi motyvacijos, geriau būtų nelaukti, kol atskris Motyvacijos Fėja ir palies tave stebuklinga lazdele. Tai gali ir nenutikti arba nutiks per vėlai. Vienas iš būdų atgauti motyvaciją – aktyviai įsitraukti į darbą: pradėti mokytis, nepriklausomai nuo to, jautiesi motyvuotas ar ne. Darant tai, ką būtina daryti, nerimo lygis mažėja, ir motyvacija palengva grįžta.
4. Atsisakyk visų nerealių lūkesčių apie tai, ką privalai padaryti. Suprask, kad viskam yra ribos, ir išmintingai bei apdairiai nuspręsk, kaip panaudosi savo ribotą laiką, ribotą energiją ir nevisagales smegenis.
5.Būk geras vadovas sau. Įsivaizduok, kad esi nedidelės įmonės vadovas ir turi tik vieną darbininką, (kuriuo taip pat esi tu pats). Suprask – efektyvus vadovavimas – tai supratingumas, įžvalgumas, o ne prievarta.
6. Iki minimumo sumažink kartojimosi planą. Jei laikas spaudžia ir egzaminas jau visai čia pat, daryk prielaidą, kad tam tikrų temų neperžiūrėsi visai, ir atsirink tik tas užduotis, kurioms turi pakankamai laiko, ir kurios labiausiai padės pasiruošti egzaminui. Reikia turėti drąsos maksimaliai sumažinti planą, nes laiko liko nedaug ir visko išmokti jau nebespėsi. Minimalistinis planas turi svarų pranašumą: jis suteikia galimybę geriau kontroliuoti situaciją, sumažina nerimą ir tu gali pagrįstai tikėtis, kad tau pavyks.
7. Pradėk dabar. Kartais nerimas, baimė verčia atidėlioti svarbiausius darbus ir užsiimti smulkmenomis. Kuo ilgiau atidėliosi, tuo statesnis ir sunkiau įveikiamas atrodys tas kalnas, į kurį privalai įlipti. Galbūt pradėsi tikėtis, kad pasirodys kažkokia visagalė pagerinta tavo versija, kuri atjos ant balto žirgo ir išgelbės tave. Pavojinga tuo kliautis, nes vargu, kad tai apskritai įvyks.
8. Susikaupk ir nesiblaškyk. Būna, kad įsitraukęs į tai, ką darai, – net prarandi laiko pojūtį ir nebepastebi, kas darosi aplinkui. Ir būna, kad tas pernelyg aktyvus vidinis balsas, abejojantis tuo, ką darai, kritikuojantis ir teigiantis, kad turi daryti geriau ar siūlantis veikti kažką kita, galiausiai stebuklingai prityla. Atsimink esmę: pirma, aiškiai apibrėžta, nelengva, tačiau įmanoma atlikti užduotis, antra, jokių trukdžių, ir, trečia, pakankamai ilgai trunkantis visiškas įsitraukimas. Labai praverstų pritaikyti „pomodoro“ veiklos organizavimo techniką; jei apie ją dar nežinai – pagūglink ar paklausk kitų.
9. Jei esi perfekcionistas, visai nebūtina šios nuostatos atsisakyti – tiesiog nukreipk savo pastangas ir energiją kita linkme. Kitaip tariant, pakeisk vieną tikslą, kurio beatodairiškai siekei, kitu ir galėsi jo siekti su tokiu pat užsidegimu.
10. Būk sąžiningas sau. Aiškiai atskirk tikrą rūpinimąsi savimi nuo apsimestinio. Jei jautiesi pavargęs ar mieguistas, labai lengva sau pasakyti:, „skrolinu“ , žiūriu Netflix’ą ar visai nieko neveikiu, nes rūpinuosi savimi, ilsiuosi, nors įsipareigojimai ir laukia. Tikėtina, kad netrukus bus dar blogiau.
11. Išdrįsk būti svarbiausias sau. Kartais draugai nori papasakoti apie savo rūpesčius arba esi prašomas spręsti sudėtingas šeimos problemas, tačiau dabar tam – tikrai ne laikas. Net jei atsisakyti sunku, suprask ir išdrįsk kitiems pasakyti, jog keletą savaičių tu turi labiausiai rūpintis savimi.
12. Kai užklumpa didžiulis nerimas, kyla įtampa ar pradedi panikuoti, gali išmėginti kurią nors streso valdymo techniką. Pamėgink susikoncentruoti į tai, kas vyksta čia ir dabar – tiek tavo kūne, tiek išorėje.
Tikimės, išgirdai kažką, kas tau bus naudinga. Tu negali žinoti, kaip baigsis egzaminai, ir to nulemti, bet gali kontroliuoti tai, kaip jiems ruošiesi. Jei tau sunku ir reikia pagalbos – ieškok jos. Kad ir kokia būtų tavo situacija – yra strategija, kurios laikydamasis galėsi saugiai pasiekti finišo tiesiąją. Linkime sėkmės!

 

Atnaujinta 2021-06-01

Pamokų laikas

Teorinių pamokų

1 pamoka 8.30 - 9.15

2 pamoka 9.20 - 10.05

Pertrauka 20 min.

3 pamoka 10.25 - 11.10

4 pamoka 11.15 - 12.00

Pietų pertrauka 30 min.

5 pamoka 12.30 - 13.15

6 pamoka 13.20 - 14.05

7 pamoka 14.15 - 15.00

8 pamoka 15.05 - 15.50

Tvarkaraštis

VŠĮ KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Įstaigos kodas: 111964225
J. Janonio g. 13, Klaipėda LT-92238, Lietuva
Tel: (8 46) 412 406
El. paštas:

 

RAŠTINĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienį – ketvirtadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 17:00

Penktadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 15:45

KITI KONTAKTAI

Automobilinkų skyrius
Tel.: 8 633 24 614
El. paštas:

Verslo skyrius
Tel.: 86 3325 079,
El. paštas:

Paslaugų skyrius
Tel.: 86 1613 465,
El. paštas:

Gimnazijos skyrius
Tel.: 86 1606 567,
El. paštas:

Duomenų apsaugos pareigūnas
El. paštas: