Brandos egzaminai
Kompetencijų vertinimas (specialybės egzaminai)
Konsultacijų grafikas

 

2021–2022 MOKSLO METŲ LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS IR BRANDOS EGZAMINŲ TVARKARAŠČIAI

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS TVARKARAŠTIS

Įskaita Data
1. Lietuvių kalba ir literatūra 2022 m. vasario 25 d. – 2022 m. balandžio 25 d., išskyrus balandžio 19 d. – balandžio 22 d.*

 UGDYMO PROCESO METU VYKSTANTYS BRANDOS EGZAMINAI

Egzaminas Egzamino tipas Data
2. Technologijos Mokyklinis 2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 10 d.
3. Menai Mokyklinis 2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 10 d.
4. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (I dalis) Mokyklinis 2022 m. balandžio 4 d. – 2022 m. gegužės 20 d., išskyrus balandžio 19 d. – balandžio 22 d.*

5. Brandos darbas:

5.1. IV gimnazijų klasių mokiniams

5.2. III gimnazijų klasių mokiniams

Mokyklinis

2021 m. spalio 1 d. – 2022 m. gegužės 10 d.

2022 m. sausio 30 d. – 2023 m. gegužės 10 d.

PAGRINDINĖ SESIJA

Egzaminas Egzamino tipas Data Pradžia
6. Užsienio kalbos (anglų) kalbėjimo dalis Valstybinis 2022 m. balandžio 20, 21, 22 d. (T, K, Pt)             9 val.
7. Užsienio kalbos (rusų) kalbėjimo dalis Valstybinis 2022 m. balandžio 21, 22 d. (K, Pt)           9 val.
8. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) kalbėjimo dalis Valstybinis 2022 m. balandžio 22 d. (Pt)           9 val.
9. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

Valstybinis

2022 m. birželio 1 d. (T) 9 val.
10. Biologija Valstybinis 2022 m. birželio 3 d. (Pt) 9 val.
11. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2022 m. birželio 6 d. (P) 9 val.
12. Geografija Valstybinis 2022 m. birželio 8 d. (T) 9 val.
13. Muzikologija (I dalis) Mokyklinis 2022 m. birželio 9 d. (K) 9 val.
14. Matematika Valstybinis 2022 m. birželio 10 d. (Pt) 9 val.
15. Informacinės technologijos Valstybinis 2022 m. birželio 13 d. (P) 9 val.
16. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2022 m. birželio 14 d. (A) 9 val.
17. Istorija Valstybinis 2022 m. birželio 15 d. (T) 9 val.
18. Fizika Valstybinis 2022 m. birželio 17 d. (Pt) 9 val.
19. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2022 m. birželio 20 d. (P) 9 val.
20. Gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys) Mokyklinis 2022 m. birželio 21 d. (A) 9 val.
21. Chemija Valstybinis 2022 m. birželio 22 d. (T) 9 val.
22. Muzikologija II dalis Mokyklinis 2022 m. birželio 23 d. (K) 9 val.
PAKARTOTINĖ SESIJA
Egzaminas Egzamino tipas Data Pradžia

23. Lietuvių kalba ir literatūra

Valstybinis

2022 m. birželio 27 d. (P)

9 val.

24. Biologija

Valstybinis

2022 m. birželio 28 d. (A)

9 val.

25. Geografija

Valstybinis

2022 m. birželio 28 d. (A)

13 val.

26. Istorija

Valstybinis

2022 m. birželio 29 d. (T)

9 val.

27. Užsienio kalbos (anglų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. birželio 29 d. (T)

13 val.

28. Matematika

Valstybinis

2022 m. birželio 30 d. (K)

9 val.

29. Užsienio kalbos (rusų) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys

Valstybinis

2022 m. birželio 30 d. (K)

13 val.

30. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) kalbėjimo dalis Valstybinis 2022 m. liepos 1 d. (Pt) 9 val.
31. Užsienio kalbos (prancūzų, vokiečių) klausymo, skaitymo ir rašymo dalys Valstybinis 2022 m. liepos 1 d. (Pt) 13 val.
32. Informacinės technologijos Valstybinis 2022 m. liepos 4 d. (P) 9 val.

33. Muzikologija (I dalis)

Mokyklinis

2022 m. liepos 4 d. (P)

13 val.

34. Fizika

Valstybinis

2022 m. liepos 5 d. (A)

9 val.

35. Chemija

Valstybinis

2022 m. liepos 5 d. (A)

13 val.

36. Gimtoji kalba (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (II, III dalys)

Mokyklinis

2022 m. liepos 7 d. (K)

9 val.

37. Muzikologija (II dalis)

Mokyklinis

2022 m. liepos 7 d. (K)

13 val.

38. Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

2022 m. liepos 12 d. (A)

9 val.

* Įskaitos ir egzamino pradžia mokyklos vadovo nustatytu laiku.

______________________________________________________

Brandos egzaminų dokumentai

BRANDOS EGZAMINAI 2022 M. 

 Svarbi informacija laikantiems egzaminus

Mieli kandidatai,

 

Atvykdami į brandos egzaminą: 

būtinai turėkite galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba leidimą gyventi Lietuvoje) ar vairuotojo pažymėjimą; 

privalote dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), jei privalomą apsaugos priemonių dėvėjimą viešoje vietoje numato karantino režimą ir (ar) ekstremalią situaciją reglamentuojantys teisės aktai;

galite dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) ir (ar) vienkartines pirštines, net jeigu tokia pareiga teisės aktais nėra nustatyta;

vykdytojui nedraudžiama, suabejojus dėl kandidato tapatybės paprašyti, kad jis saugiu, ne mažiau kaip dviejų metrų atstumu trumpam nusiimtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;

galite turėti geriamojo vandens – asmeninio naudojimo stiklinaitę, buteliuką ar kt.

Į brandos egzaminą negalima vykti, jeigu: 

pasireiškė ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.);

jei paskirta privaloma izoliacija ir nepasibaigęs izoliacijos laikotarpis. Jeigu Jums pasireikš ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymiai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.):

egzamino metu – reikia nedelsiant iš jo pasišalinti ir kreiptis konsultacijai į savo šeimos gydytoją dėl tolimesnių veiksmų;

po egzamino – būtinai susisiekite su šeimos gydytoju.

Primename, kad: 

privalu išlaikyti ne mažiau kaip dviejų metrų atstumą vienam nuo kito;

galite pasinaudoti teise atlikti profilaktinį tyrimą dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo arba pasiskiepyti;

abiturientams sudarytos sąlygos skiepytis prioriteto tvarka;

paisantys nustatytų reikalavimų, pasinaudojusieji teise profilaktiškai išsitirti ar skiepytis sudaro prielaidas užtikrinti savo, savo draugų ir mokytojų, dalyvaujančių egzamino vykdyme, saugumą.

Atkreipiame dėmesį: 

jeigu prieš ar po egzamino susirgote COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba buvo nustatyta pareiga izoliuotis, būtinai apie tai informuokite mokyklos, kurioje mokotės, vadovą. Susirgus prieš egzaminą teisės aktų nustatyta tvarka Jums bus sudarytos sąlygos egzaminą laikyti pakartotinėje sesijoje arba nuo egzamino būsite atleisti;

jeigu brandos egzaminų pakartotinės sesijos metu susergate COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) arba NVSC paskiria įpareigojimus, kuriuos įgyvendinant nėra galimybių dalyvauti egzamine, pats arba artimieji turite apie tai pranešti mokyklos vadovui ne vėliau kaip kitą darbo dieną po dalyko brandos egzamino. Pagal mokyklos vadovui pateiktą prašymą ir Aprašo 29 punkte nurodytus dokumentus mokinys ir buvęs mokinys nuo pasirinktų ir nelaikytų brandos egzaminų atleidžiami;

jeigu pakartotinės sesijos metu Jums paskiriama prievolė izoliuotis, Jūs galite palikti izoliavimo vietą ir laikyti brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje šiomis sąlygomis: 1. jei ne seniau nei 48 val. iki egzamino atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas bei gautas neigiamas tyrimo rezultatas ir egzamino dieną asmuo neturi ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių; 2. prieš patenkant į brandos egzamino centrą atliekamas greitasis antigeno testas ir jo rezultatas yra neigiamas; 3. brandos egzamino centre privalu dėvėti respiratorių; 4. prieš patenkant į brandos egzamino centrą būtina dezinfekuoti rankas; 5. apie dalyvavimą egzamine privaloma informuoti NVSC ne vėliau kaip 48 val. iki egzamino pradžios, nurodant brandos egzamino centrą, kuriame vyks egzaminas.

COVID atmintinė laikantiems egzaminus

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas). Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – rinkasi laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima. 

Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks gegužės 10 – liepos 2 dienomis, pakartotinė – liepos 5 – 20 dienomis. Per pakartotinę sesiją bus galima laikyti dėl pateisinamos priežasties iš pagrindinės sesijos atidėtus valstybinius ir mokyklinius brandos egzaminus ir mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją nepasisekė išlaikyti mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.  

(nsa.smm.lt informacija) 

Nacionalinės švietimo agentūros svetainės skiltyje „egzaminai“ (https://www.nsa.smm.lt/egzaminai/) galima rasti šią informaciją: 

  • Egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarką 
  • Egzaminų tvarkaraštį 
  • Patarimus kaip ruoštis egzaminams 
  • Informaciją apie kiekvieno egzamino struktūrą ir turinį 
  • Skaitmenines mokymosi priemones egzaminams pasiruošti 
  • Egzaminų vertinimo gaires ir geriausių mokinių darbų pavyzdžius 
  • Trumpuosius žinių patikrinimo testus 
  • Praėjusių egzaminų užduotis 
  • Vaizdo konsultacijų ciklą 

Bendrasis priėmimas į aukštąsias mokyklas 

Pagrindinės priėmimo procedūros vykdomos internetu. Bendrąjį priėmimą į aukštąsias mokyklas organizuoja LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) – www.lamabpo.lt. 

Su stojimu į aukštąsias mokyklas susijusią išsamią informaciją galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: www.smm.lt. 

Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje: www.aikos.smm.lt. 

Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją: www.skvc.lt. 

Informaciją apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas teikia Valstybinis studijų fondas: www.vsf.lt. 


Bendrojo ugdymo dalykų egzaminų tvarkaraštis 2019/2020 m.m.

Bendrojo ugdymo dalykų egzaminų tvarkaraštis 2018/2019 m.m.

Mokiniams, baigusiems profesinio mokymo programą ir atlikusiems praktiką įmonėse, mokykloje organizuojamas ir vykdomas asmens įgytų kompetencijų vertinimas.

Asmens įgytų kompetencijų vertinimas vykdomas vadovaujantis Asmens įgytų kompetencijų tvarkos aprašu, patvirtintu 2020 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-1480.

 

2022 METŲ ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ VERTINIMO TVARKARAŠTIS

 

Eil. Nr. Mokymo programa, valstybinis kodas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas Grupė, mokinių skaičius Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo atlikimo data, vieta ir valanda. Testo vykdytojai
1. Suvirintojas, M43071501 Suvirintojas

77S19MOD

(7)

2022-06-06 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda, (220A kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Jekaterina Guščina

Ramūnas Bagdonas

2. Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa, M43071604 Automobilių mechanikas

80AM19MOD

(17)

2022-06-08 d.,

Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda, (2.9 kab.ir 2.12 kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Vitalijus Sinkevičius

Kazys Tarvydas

3. Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa, M43071601 Automobilių elektros įrengimų remontininkas

82AEĮR19MOD

(16)

2022-06-08 d.,

Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda, (2.9 kab. ir 2.14 kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Algimantas Smulkis

Simonas Sinkevičius

4. Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo programa, M43071602 Automobilių kėbulo remontininkas 78AKR19MOD (11)

2022-06-15 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda, (220A kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Rokas Danielius

Ramūnas Bagdonas

5. Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo programa, M44071604 Automobilių kėbulo remontininkas 7AKR20MOD (12)

2022-06-15 d.,

Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda, (2.9 kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Giedrius Lukauskas

Albinas Kairys

6. Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa, M43071604 Automobilių mechanikas

79AM19MOD

(15)

2022-06-15 d.,

Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda, (2.14 kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Algimantas Smulkis

Juozas Breivė

7. Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa, M43071601 Automobilių elektros įrengimų remontininkas

81AEĮR19MOD

(18)

2022-06-15 d.,

Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda, (2.9 kab. ir 2.12 kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Kazys Tarvydas

Vitalijus Sinkevičius

8. Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo programa, T43071604 Automobilių kėbulo remontininkas

40AKR21T

(4)

2022-06-22 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda, (220A kab.)

14.00 val.

Profesijos mokytojai:

Albinas Kairys

Jekaterina Guščina

9. Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa, M44071601 Automobilių mechanikas

9AM20MOD

(18)

2022-06-22 d.,

Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda, (2.9 kab. ir 2.14 kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Rokas Danielius

Saulius Tamokaitis

Jolanta Grigaliūnienė

Gediminas Kazėnas

10. Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa, M44071603 Automobilių elektros įrengimų remontininkas

11AEĮR20MOD

(23)

2022-06-22 d.,

Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda, (2.9 kab. ir 2.12 kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Simonas Sinkevičius

Giedrius Lukauskas

Jolanta Grigaliūnienė

Gediminas Kazėnas

 

Eil. Nr. Mokymo programa, valstybinis kodas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas Grupė, mokinių skaičius Praktinės dalies vertinimo atlikimo data, vieta ir valanda. Praktinės dalies vertintojai
1. Suvirintojas, M43071501 Suvirintojas

77S19MOD

(7)

2022-06-14 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda,

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Vitalijus Sinkevičius

Albinas Kairys

2. Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa, M43071604 Automobilių mechanikas

80AM19MOD

(17)

2022-06-14 d.,

Gintaro g. 2, Klaipėda,

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Mokytojas

Edmundas Vaišvila

3. Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa, M43071601 Automobilių elektros įrengimų remontininkas

82AEĮR19MOD

(16)

2022-06-14 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda,

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Algimantas Smulkis

Juozas Breivė

4. Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo programa, M43071602 Automobilių kėbulo remontininkas 78AKR19MOD (11)

2022-06-20 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda,

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Algimantas Smulkis

Albinas Kairys

5. Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo programa, M44071604 Automobilių kėbulo remontininkas 7AKR20MOD (12)

2022-06-20 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda,

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Algimantas Smulkis

Albinas Kairys

6. Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa, M43071604 Automobilių mechanikas

79AM19MOD

(17)

2022-06-20 d.,

Gintaro g. 2, Klaipėda,

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Karolis Montvydas

Almantas Bernotas

7. Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa, M43071601 Automobilių elektros įrengimų remontininkas

81AEĮR19MOD

(18)

2022-06-20 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda,

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Juozas Breivė

Simonas Sinkevičius

8. Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo programa, T43071604 Automobilių kėbulo remontininkas

40AKR21T

(4)

2022-06-28 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda,

14.00 val.

Profesijos mokytojai:

Karolis Montvydas

Jekaterina Guščina

9. Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa, M44071601 Automobilių mechanikas

9AM20MOD

(18)

2022-06-28 d.,

Gintaro g. 2, Klaipėda,

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Rokas Danielius

Algimantas Smulkis

10. Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa, M44071603 Automobilių elektros įrengimų remontininkas

11AEĮR20MOD

(23)

2022-06-28 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda,

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Simonas Sinkevičius

Giedrius Lukauskas

 

 

Eil. Nr. Mokymo programa, valstybinis kodas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas Grupė, mokinių skaičius Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo atlikimo data, vieta ir valanda. Testo vykdytojai
1. Kompiuterinių tinklų derintojo, M44061106 Kompiuterinių tinklų derintojas

36KTD21MOD

(10)

2022-06-27 d.,

Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda,

(2.14 kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

1. Rolandas Karnackas

2. Giedrius Stabingis

2. Kompiuterinių tinklų derintojo, T43061203 Kompiuterinių tinklų derintojas

37KTD21TMOD

(2)

2022-06-27 d.,

Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda,

(2.14 kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

1. Rolandas Karnackas

2. Giedrius Stabingis

3. Sekretoriaus, M44041502 Sekretorius

38SEK21MOD

(6)

2022-06-16 d.,

Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda,

(2.14 kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

1. Rolandas Karnackas

2. Gediminas Kazėnas

4. Sekretoriaus, T43041501 Sekretorius

39SEK21T

(4)

2022-06-16 d.,

Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda,

(2.14 kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

1. Rolandas Karnackas

2. Gediminas Kazėnas

 

Eil. Nr. Mokymo programa, valstybinis kodas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas Grupė, mokinių skaičius Praktinės dalies vertinimo atlikimo data, vieta ir valanda. Praktinės dalies vertintojai
1. Kompiuterinių tinklų derintojo, M44061106 Kompiuterinių tinklų derintojas

36KTD21MOD

(10)

2022-06-30 d.,

Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda,

(2.12 kab.)

9.00 val.

Komisijos pirmininkas:

UAB ,,Balticum TV“ Internetinių tinklų skyriaus vadovas

Osvaldas Vaitkus

Komisijos nariai, profesijos mokytojai:

1. Rolandas Karnackas

2. Giedrius Stabingis

2. Kompiuterinių tinklų derintojo, T43061203 Kompiuterinių tinklų derintojas

37KTD21TMOD

(2)

2022-06-30 d.,

Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda,

(2.12 kab.)

9.00 val.

Komisijos pirmininkas:

UAB ,,Balticum TV“ Internetinių tinklų skyriaus vadovas

Osvaldas Vaitkus

Komisijos nariai, profesijos mokytojai:

1. Rolandas Karnackas

2. Giedrius Stabingis

3. Sekretoriaus, M44041502 Sekretorius

38SEK21MOD

(6)

2022-06-21 d.,

Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda,

(2.14 kab.)

9.00 val.

Komisijos pirmininkas: Palangos moksleivių klubas, direktorė

Eglė Mackie

Komisijos nariai, profesijos mokytojai:

1. Rolandas Karnackas

2. Gediminas Kazėnas

4. Sekretoriaus, T43041501 Sekretorius

39SEK21T

(4)

2022-06-21 d.,

Smilties Pylimo g. 14, Klaipėda,

(2.14 kab.)

9.00 val.

Komisijos pirmininkas:

Palangos moksleivių klubas, direktorė

Eglė Mackie

Komisijos nariai, profesijos mokytojai:

1. Rolandas Karnackas

2. Gediminas Kazėnas

 

Eil. Nr. Mokymo programa, valstybinis kodas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas Grupė, mokinių skaičius Teorinės dalies (žinių) vertinimo testo atlikimo data, vieta ir valanda. Testo vykdytojai
1. Suvirintojas, M43071501 Suvirintojas

77S19MOD

(4)

2022-07-22 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda, (220A kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Jekaterina Guščina

Adomas Daukša

2. Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa, M43071604 Automobilių mechanikas

80AM19MOD

(5)

2022-07-18 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda, (220A kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Saulius Tamokaitis

Albinas Kairys

3. Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo programa, M43071602 Automobilių kėbulo remontininkas 78AKR19MOD (3)

2022-07-18 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda, (220A kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Saulius Tamokaitis

Albinas Kairys

4. Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo programa, M44071604 Automobilių kėbulo remontininkas 7AKR20MOD (1)

2022-07-18 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda, (220A kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Saulius Tamokaitis

Albinas Kairys

5. Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa, M43071604 Automobilių mechanikas

79AM19MOD

(3)

2022-07-18 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda, (220A kab.)

9.00 val.

Profesijos mokytojai:

Saulius Tamokaitis

Albinas Kairys

 

 

 

Eil. Nr. Mokymo programa, valstybinis kodas Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas Grupė, mokinių skaičius Praktinės dalies vertinimo atlikimo data, vieta ir valanda. Praktinės dalies vertintojai
1. Suvirintojas, M43071501 Suvirintojas

77S19MOD

(4)

2022-07-28 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda,

9.00 val.

Komisijos pirmininkas:

Rolandas Semionovas

Komisijos nariai:

Jekaterina Guščina

Adomas Daukša

2. Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa, M43071604 Automobilių mechanikas

80AM19MOD

(5)

2022-07-22 d.,

Gintaro g. 2, Klaipėda,

9.00 val.

Komisijos pirmininkas:

Mantas Gaidukovas

Komisijos nariai:

Simonas Sinkevičius

Rokas Danielius

3. Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo programa, M43071602 Automobilių kėbulo remontininkas 78AKR19MOD (3)

2022-07-22 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda,

9.00 val.

Komisijos pirmininkas:

Rolandas Semionovas

Komisijos nariai:

Jekaterina Guščina

Albinas Kairys

4. Automobilių kėbulo remontininko modulinė profesinio mokymo programa, M44071604 Automobilių kėbulo remontininkas 7AKR20MOD (1)

2022-07-22 d.,

Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda,

9.00 val.

Komisijos pirmininkas:

Rolandas Semionovas

Komisijos nariai:

Jekaterina Guščina

Albinas Kairys

5. Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa, M43071604 Automobilių mechanikas

79AM19MOD

(3)

2022-07-22 d.,

Gintaro g. 2, Klaipėda,

9.00 val.

Komisijos pirmininkas:

Mantas Gaidukovas

Komisijos nariai:

Simonas Sinkevičius

Rokas Danielius

 

Kompetencijų vertinimo (specialybės egzaminų) tvarkaraštis 2020/2021 m.m.

Kompetencijų vertinimo (specialybės egzaminų) tvarkaraštis 2018/2019 m.m.

Kompetencijų vertinimo dokumentai

AUTOMOBILININKŲ SKYRIAUS

ASMENS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ KONSULTACIJŲ GRAFIKAS

BAIGIAMŲJŲ GRUPIŲ MOKINIAMS

GRUPĖ TEORIJA VIETA (teorijos) PRAKTIKA VIETA (praktikos)
77

2022-06-03

12:00 val.

Smilties Pylimo g. 31

220 kab.

2022-06-07

10:00 val.

Smilties Pylimo g. 31 SPMC dirbtuvės
78

2022-06-13

10:00 val.

2022-06-14

11:30 val.

Smilties Pylimo g. 31

222 kab.

2022-06-15

11:30 val.

Smilties Pylimo g. 31 SPMC dirbtuvės
7
40

2022-06-22

11:30 val.

79

2022-06-14

11:30 val.

Smilties Pylimo g. 31

215 kab.

2022-06-15

11:30 val.

Janonio g. 13 (Gintaro g. 2)

SPMC dirbtuvės

80

2022-06-06

9:00 val.

Smilties Pylimo g. 31

215 kab.

2002-06-08

11:30 val.

Janonio g. 13 (Gintaro g. 2)

SPMC dirbtuvės

81

2022-06-13

12:00 val.

Smilties Pylimo g. 31

222 kab.

2022-06-15

11:30 val.

Smilties Pylimo g. 31 SPMC dirbtuvės
82

2022-06-07

10:00 val.

Smilties Pylimo g. 31

222 kab.

2022-06-13

10:00 val.

Smilties Pylimo g. 31 SPMC dirbtuvės
9

2022-06-15

11:00 val.

Smilties Pylimo g. 31

222 kab.

2022-06-22

11:30 val.

Janonio g. 13 (Gintaro g. 2)

SPMC dirbtuvės

11

2022-06-13

12:00 val.

2022-06-16

10:00 val.

Smilties Pylimo g. 31

222 kab.

2022-06-22

11:30 val.

Smilties Pylimo g. 31 SPMC dirbtuvės

Parengė:

Automobilininkų skyriaus vedėjas VITALIUS NEIBERKA


PSICHOLOGŲ PATARIMAI LAIKANTIEMS EGZAMINUS (video)

1. Būk geras sau. Mylėk save ir rūpinkis savimi. Nesistenk savęs motyvuoti gąsdinimu, bauginimu ar pranašaudamas pražūtingus scenarijus ir katastrofišką pabaigą. Skirk daugiau dėmesio sau ir padrąsink save; primink sau, kad darai, ką gali, ir to pakanka.
2. Nerimauti yra visiškai normalu; tačiau, jei nerimauji labai stipriai, – galbūt tai yra tavo paties žinutė sau, jog reikia kažką keisti?.. Apsvarstyk, kas tas „kažkas“ galėtų būti. Galbūt – tai tam tikras tavo požiūris ar nusiteikimas, gal – lūkesčiai ar reikalavimai sau? O galbūt nerimas auga todėl, kad visaip bandai atsikratyti minties apie artėjančius egzaminus?
3. Galbūt tu visiškai nejauti nerimo ir tau atrodo, kad viskas „dzin“? Truputis nerimo skatina veikti, tačiau jei jo randasi nepakeliamai daug – gali nutikti taip, jog viduje tarsi kažkas nutrūksta, ir imi nebejausti visiškai nieko. Jei visiškai neturi motyvacijos, geriau būtų nelaukti, kol atskris Motyvacijos Fėja ir palies tave stebuklinga lazdele. Tai gali ir nenutikti arba nutiks per vėlai. Vienas iš būdų atgauti motyvaciją – aktyviai įsitraukti į darbą: pradėti mokytis, nepriklausomai nuo to, jautiesi motyvuotas ar ne. Darant tai, ką būtina daryti, nerimo lygis mažėja, ir motyvacija palengva grįžta.
4. Atsisakyk visų nerealių lūkesčių apie tai, ką privalai padaryti. Suprask, kad viskam yra ribos, ir išmintingai bei apdairiai nuspręsk, kaip panaudosi savo ribotą laiką, ribotą energiją ir nevisagales smegenis.
5.Būk geras vadovas sau. Įsivaizduok, kad esi nedidelės įmonės vadovas ir turi tik vieną darbininką, (kuriuo taip pat esi tu pats). Suprask – efektyvus vadovavimas – tai supratingumas, įžvalgumas, o ne prievarta.
6. Iki minimumo sumažink kartojimosi planą. Jei laikas spaudžia ir egzaminas jau visai čia pat, daryk prielaidą, kad tam tikrų temų neperžiūrėsi visai, ir atsirink tik tas užduotis, kurioms turi pakankamai laiko, ir kurios labiausiai padės pasiruošti egzaminui. Reikia turėti drąsos maksimaliai sumažinti planą, nes laiko liko nedaug ir visko išmokti jau nebespėsi. Minimalistinis planas turi svarų pranašumą: jis suteikia galimybę geriau kontroliuoti situaciją, sumažina nerimą ir tu gali pagrįstai tikėtis, kad tau pavyks.
7. Pradėk dabar. Kartais nerimas, baimė verčia atidėlioti svarbiausius darbus ir užsiimti smulkmenomis. Kuo ilgiau atidėliosi, tuo statesnis ir sunkiau įveikiamas atrodys tas kalnas, į kurį privalai įlipti. Galbūt pradėsi tikėtis, kad pasirodys kažkokia visagalė pagerinta tavo versija, kuri atjos ant balto žirgo ir išgelbės tave. Pavojinga tuo kliautis, nes vargu, kad tai apskritai įvyks.
8. Susikaupk ir nesiblaškyk. Būna, kad įsitraukęs į tai, ką darai, – net prarandi laiko pojūtį ir nebepastebi, kas darosi aplinkui. Ir būna, kad tas pernelyg aktyvus vidinis balsas, abejojantis tuo, ką darai, kritikuojantis ir teigiantis, kad turi daryti geriau ar siūlantis veikti kažką kita, galiausiai stebuklingai prityla. Atsimink esmę: pirma, aiškiai apibrėžta, nelengva, tačiau įmanoma atlikti užduotis, antra, jokių trukdžių, ir, trečia, pakankamai ilgai trunkantis visiškas įsitraukimas. Labai praverstų pritaikyti „pomodoro“ veiklos organizavimo techniką; jei apie ją dar nežinai – pagūglink ar paklausk kitų.
9. Jei esi perfekcionistas, visai nebūtina šios nuostatos atsisakyti – tiesiog nukreipk savo pastangas ir energiją kita linkme. Kitaip tariant, pakeisk vieną tikslą, kurio beatodairiškai siekei, kitu ir galėsi jo siekti su tokiu pat užsidegimu.
10. Būk sąžiningas sau. Aiškiai atskirk tikrą rūpinimąsi savimi nuo apsimestinio. Jei jautiesi pavargęs ar mieguistas, labai lengva sau pasakyti:, „skrolinu“ , žiūriu Netflix’ą ar visai nieko neveikiu, nes rūpinuosi savimi, ilsiuosi, nors įsipareigojimai ir laukia. Tikėtina, kad netrukus bus dar blogiau.
11. Išdrįsk būti svarbiausias sau. Kartais draugai nori papasakoti apie savo rūpesčius arba esi prašomas spręsti sudėtingas šeimos problemas, tačiau dabar tam – tikrai ne laikas. Net jei atsisakyti sunku, suprask ir išdrįsk kitiems pasakyti, jog keletą savaičių tu turi labiausiai rūpintis savimi.
12. Kai užklumpa didžiulis nerimas, kyla įtampa ar pradedi panikuoti, gali išmėginti kurią nors streso valdymo techniką. Pamėgink susikoncentruoti į tai, kas vyksta čia ir dabar – tiek tavo kūne, tiek išorėje.
Tikimės, išgirdai kažką, kas tau bus naudinga. Tu negali žinoti, kaip baigsis egzaminai, ir to nulemti, bet gali kontroliuoti tai, kaip jiems ruošiesi. Jei tau sunku ir reikia pagalbos – ieškok jos. Kad ir kokia būtų tavo situacija – yra strategija, kurios laikydamasis galėsi saugiai pasiekti finišo tiesiąją. Linkime sėkmės!

 

Atnaujinta 2021-06-01