Print this page

ERASMUS + PROGRAMOS PROJEKTAS „JAUNIMO ŠVIETIMAS APIE SOCIALINES TEISES ŽMOGAUS TEISIŲ SRITYJE“

2017 metų vasarą, rugpjūčio 4-13 dienomis istorijos mokytoja metodininkė Violeta Mačienė dalyvavo Erasmus + projekto mokymuose „Jaunimo švietimas apie  socialines teises žmogaus teisių srityje".

Mokymo kursų organizatorius – „Dalyvavimo platforma" kartu su organizacijomis iš Rytų Europos. Bendradarbiavimo organizacijų tinklas buvo sukurtas kaip Europos ir Azijos ilgalaikis projektas, skirtas vykdyti savo veiklą neformaliojo švietimo ir integracinio švietimo pagalbos srityje, siekiant įtraukti socialinę atskirtį patiriantį jaunimą, ypač jaunus žmones su fizine negalia.

Mokymų tikslai:

1. Supažindinti dalyvius su socialinėmis teisėmis, įrankiais, instrumentais, koncepcijomis ir požiūriais, suteikti jauniems žmonėms galimybę naudotis socialinėmis teisėmis Europoje, taip pat atsižvelgti į jų taikymo galimybę vietos lygmeniu;

2. Plėtoti jaunimo darbuotojo prieigą prie socialinių teisių, demokratijos ir žmogaus teisių integracijos kompetenciją;

3. Supažindinti dalyvius su vertybėmis, principais ir praktika žmogaus teisių srityje ir skatinti jų naudojimą darbe su jaunimu;

4. Sudaryti sąlygas sėkmingoms praktikoms ir jaunimo mainų galimybėms ES, Rytų partnerystės srityje;

5. Supažindinti dalyvius su socialinės sanglaudos ir socialinių teisių galimybėmis Erasmus + programos projektų įgyvendinimo srityje;

6. Skatinti idėjų plėtrą, dalyvių bendradarbiavimą bendruose projektuose, kurie bus įgyvendinami po mokymų kurso.

Mokymuose dalyvavo atstovai iš 9 valstybių ( Latvijos, Lietuvos, Estijos, Armėnijos, Moldovos, Gruzijos, Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos Federacijos), įvairaus amžiaus, įvairios patirties, net turintys fizinę negalią. Projekto vykdymo komanda atrinko 24 dalyvius iš įvairių šalių (norinčių buvo virš 200). Buvo siekiama, kad dalyviai turėtų darbo patirtį su įvairaus amžiaus ir socialinių grupių jaunimu, stiprią motyvaciją ir norą dirbti, supažindinant jaunimą su socialinėmis teisėmis ir skatinant jomis naudotis. Mokymų tikslas - plėtoti ir tobulinti darbo su jaunimu kokybę, gerinti jaunimo patiriančio socialinę atskirtį tiesioginį ir netiesioginį dalyvavimą įvairiose su žmogaus teisėmis susijusiose veiklose.

Tai buvo labai intensyvūs mokymai. Darbas prasidėdavo 9.00 val. ryte ir baigdavosi apie 19.00val. Vėliau dalyvių laukė įvairios refleksijos, dalijimasis patirtimi (pvz. Smėlio terapija, ar patarimai apie tai, kaip elgtis su nereginčiu ar judėjimo negalią turinčiu žmogumi). Šios refleksijos turėjo visiems didelį poveikį, nes apie savo patirtis pasakojo dalyviai, turintys šias negalias. Mokymai suteikė dalyviams galimybę tobulinti savo profesines kompetencijas aktyviai dalyvaujant, dirbant komandinį darbą, mokantis per patirtį, modeliuojsnt pratimus, darbant su konkrečių atvejų tyrimais, taip pat nagrinėjant teorinę medžiagą bei atliekant praktinius užsiėmimus daugiaplanėse grupėse. Dalyvių nuomonės, požiūriai ir patirtys tarnavo kaip geriausios praktikos svarstymų ir diskusijų pagrindu. Praktiniai pratimai buvo pagrindinis programos elementas. Treneriai naudojo geriausią Europos Sąjungos ir Europos Tarybos darbo su jaunimu srityje patirtį. Visas projektas buvo grindžiamas švietimo metodika žmogaus teisių srityje. Mokymai sulaukė ir Latvijos TV, spaudos dėmesio, teko duoti interviu kaip Lietuvos ir mūsų mokyklos atstovei.

Visi dalyviai gavo įgytas kompetencijas patvirtinantį liudijimą –YouthPass (tarptautinį neformalaus ir savaiminio mokymosi rezultatų patvirtinimo dokumentą).

Be gausybės praktinių patarimų didžiausią įspūdį paliko betarpiškas bendravimas su kūrybingais, užsispyrusiais ir labai veikliais jaunais žmonėmis, turinčiais fizinę negalią. Jei užgriūna gyvenimo problemos( o jų mes visi turime), visada prisimenu Esmą iš Gruzijos, kuri yra akla nuo gimimo, bet turi savo TV, padeda likimo draugams, ar Anušą iš Armėnijos, kuri, negalėdama vaikščioti savarankiškai, Rygos senamiesčio gatvelėmis „lakstė“ greičiau už kitus.

Viliuosi, kad nauji kontaktai, idėjos, praktiniai patarimai taps Comenius+ veiklų projektu ir ateityje savo naujuosius draugus ir bendraminčius dar sutiksiu kituose projektuose.

Violeta Mačienė, istorijos mokytoja metodininkė