Print this page

BRANDOS ATESTATŲ ĮTEIKIMO ŠVENTĖ

Smagu pasidžiaugti dar viena mūsų mokykloje įvykusia švente. Spalio 25 d. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos III kurso mokiniams buvo įteikti brandos atestatai. Kai kurie mokiniai paskubėjo brandos atestatus atsiimti jau liepos mėnesį, nes sėkmingai įstojo mokytis į aukštąsias mokyklas bei kolegijas ir atsisveikino su mūsų mokykla. Kita dalis mokinių, tokių dauguma, toliau tęsia mokslą mūsų mokykloje ir siekia įgyti pasirinktą pirminio profesinio mokymo kvalifikaciją.

Šiais metais virš 240-šimt mūsų mokyklos mokinių laikė brandos egzaminus. Populiariausi mokinių pasirinkti mokymo dalykų egzaminai – lietuvių kalba (privalomas), technologijos, geografija, anglų kalba, biologija, istorija ir kt. Gaila, kad kai kuriems iš mokinių pritrūko žinių, kantrybės, galbūt laiko ar sėkmės, tačiau didžioji dalis – šaunuoliai. Rankose laiko savo pirmąjį rimtą dokumentą – Brandos atestatą. Ceremonijos metu kalbėjusios mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Maželienė ir Gimnazijos skyriaus vedėja Roberta Bulnytė pasidžiaugė mokinių pasiektais rezultatais, palinkėjo toliau siekti savo užsibrėžto tikslo ir gilinti žinias profesinio mokymo srityje bei pavasarį sėkmingai išlaikyti kvalifikacijos egzaminus ir gauti dar vieną svarbų dokumentą - Diplomą. Dar kartą sveikiname visus trečiakursius ir linkime kuo geriausios kloties.

Bibliotekos vedėja Zita Vaitiekūnienė