Print this page

IŠRINKTA MOKYKLOS DARBO TARYBA

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje 2018 m. vasario 8 d. 9.00-16.00 val. Verslo skyriaus aktų salėje  (Smilties Pylimo 14, Klaipėda) vyko Darbo tarybos rinkimai. Teisę dalyvauti rinkimuose turėjo 152 darbuotojai. Rinkimuose dalyvavo 109 darbuotojai, arba 71,7 proc. rinkimų teisę turinčių darbuotojų. Rinkimai įvyko. Darbo tarybos rinkimų komisija, kurią sudarė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Maželienė, personalo specialistė Aldona Lužienė, profesijos mokytoja Rasa Miceikienė, mokytoja Lina Valantinienė – konstatavo rinkimų rezultatus:

         Kandidatų surinktų balsų skaičius:

Eil. Nr. Kandidatai   Balsų skaičius
1. Vaitiekūnienė Zita 56
2. Grigienė Sonata 39
3. Petraitienė Jurgita 38
4. Malakauskas Nairas 35
5. Marčiuškienė Dalia 34
6. Gegieckienė Laimutė 32
7. Dambrauskienė Danguolė 26
8. Malamura Ingrida 25
9. Smulkis Algimantas 24
10. Vaišvila Edmundas 23
11. Mačienė Violeta 20
12. Bulnytė Roberta 19
13. Neiberka Vitalius 18
14. Danielius Rokas 17
15. Medelienė Vida 17
16. Butkevičienė Daiva 16
17. Paulauskienė Ausma 16
18. Kasradze Neringa 13
19. Kairys Albinas 12
20. Valaitytė-Petrauskienė Rita 12
21. Stankienė Marija 11
22. Skukauskienė Areta 10
23. Junokė Erika 9
24. Jonkienė Gražina 8
25. Skridailienė Irma 6
26. Ramanauskienė Rimantė


 
Į darbo tarybą balsų dauguma išrinkti: Z. Vaitiekūnienė , S. Grigienė, J. Petraitienė, N. Malakauskas, V. Mačienė (atstovė nuo profesinės sąjungos).