Print this page

KONKURSAS "AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKAS 2018"

NACIONALINIO AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKO PROFESINIO MEISTRIŠKUMO KONKURSO

,, AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKAS 2018“ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATAI

1. Nacionalinio Profesinio meistriškumo konkurso „Automobilių kėbulų remontininkas 2018“ (toliau – Konkursas) nuostatai reglamentuoja konkurso dalyvius, tikslus, organizavimo, vertinimo ir apdovanojimų tvarką.

2. Konkursą organizuoja Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla bendradarbiaudama su UAB „Tobis“ ir Variklinių transporto priemonių, laivų ir orlaivių profesinio mokymo metodine komisija (toliau – Metodinė komisija)

3. Konkursas susideda iš dviejų dalių (etapų): teorinių žinių patikrinimo ir praktinės užduoties.

4. Registracija dalyvauti konkurse vyksta iki 2018 m. vasario 23 dienos užpildant elektroninę paraišką adresu: http://kebulai.klpvm.lt/

II. KONKURSO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

5. Ugdyti mokinių profesinį meistriškumą, kelti automobilių kėbulų remontininko specialybės prestižą.

6. Suteikti mokiniams galimybę realizuoti save, įgyti patirties, įvertinti/įsivertinti savo pasiekimus.

7. Ugdyti mokinių iniciatyvą ir bendradarbiavimą, tobulinti jaunimo teorinių žinių, praktinių įgūdžių bei techninių naujovių įsisavinimą.

8. Didinti profesinio mokymosi prestižą, skatinti profesijos mokytojų iniciatyvumą.

9. Tobulinti jaunimo žinių, praktinių įgūdžių įsisavinimą, ugdyti mokinių bendradarbiavimą ir iniciatyvą.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

10. Konkurso dalyviai - Lietuvos profesinio mokymo įstaigų, vykdančių automobilių kėbulų remontininko (dažytojo) formaliojo profesinio mokymo programas, grupių mokiniai (ne vyresni nei 23 – jų metų) ir sutikę dalyvauti konkurse.

11. Konkursas vyks dviem etapais:

I etapas

2018 m. kovo 02 diena

Teorinių žinių testas

Teorinių žinių testas. Jo atlikimui skiriama viena akademinė valanda (45 min.).

Vieta: Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla (Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda)

II etapas

2018 m. kovo 02 diena

Praktinės užduotys

Užduotys bus atliekamos realioje darbo vietoje, naudojant šiuolaikinę technologinę įrangą.

Užduočių atlikimui skiriamos keturios valandos (240 min.).

Vieta: Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla (Smilties Pylimo g. 31, Klaipėda)

Konkurso užduotys kiekviename etape apims šias dalyko temas:

Teorinės užduotys:

  1. Automobilių kėbulų remonto įranga ir įrankiai.
  2. Automobilių kėbulų remonto medžiagos.
  3. Saugus darbas atliekant automobilių remonto darbus.

Praktinės užduotys:

1. Automobilio kėbulo detalių rankinis lyginimas.

2. Automobilio kėbulo detalių glaistymas.

3. Automobilio kėbulo detalių gruntavimas.

4. Automobilio kėbulo detalių ruošimas dažymui ir dažymas.

5. Automobilio kėbulo detalių (skardų) suvirinimas.

IV. KONKURSO VYKDYMAS

12. Konkurse iš vienos mokymo įstaigos kviečiamas dalyvauti vienas mokinys ir jo mokytojas. Konkurse dalyvaujanti mokykla užpildo elektroninę paraišką adresu: http://kebulai.klpvm.lt/ nurodydama atsakingą asmenį .arba paraišką iki 2018 m. vasario 23 dienos išsiunčia el. paštu: arba

14. Konkurse, teorinių žinių testu ir praktinių užduočių atlikimo metu bus išaiškinti finaliniai konkurso (I – III vietų) nugalėtojai.

15. Konkurso dalyvių teorines ir praktines žinias bei gebėjimus vertins vertinimo komisija.

16. Konkurso vertinimo komisija atsakinga už teisingą konkurso: teorinių žinių testo ir praktinių užduočių, rezultatų įvertinimą

V. KONKURSO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

17. Vertinimą atlieka konkurso vertinimo komisija sudaryta iš socialinių partnerių atstovų.

18. Konkurso užduotys vertinamos pagal konkurso taisyklėse nustatytus vertinimo kriterijus.

19. Mokiniai (dalyviai) bus vertinami pagal teorinių žinių testo rezultatus ir praktinės užduoties atlikimo technologinius reikalavimus (reikalavimai nustatomi remiantis automobilių kėbulų remontininko rengimo standarto kompetencijų vertinimu).

20. Konkurso dalyviams surinkus vienodą balų skaičių, aukštesnį įvertinimą gaus dalyvis (mokinys) atlikęs konkurso užduotis per trumpesnį laiką.

21. Vertinami tik asmeniniai dalyvių rezultatai.

22. Konkurso nugalėtojai bus apdovanoti socialinių partnerių dovanomis bei padėkomis už dalyvavimą konkurse.

VI. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

23. Konkurso dalyviams socialiniai partneriai skirs dovanas bei padėkas už dalyvavimą konkurse.

24. Dalyvavimas konkurse reiškia dalyvio sutikimą su visomis konkurso sąlygomis ir šiais nuostatais.

25. Visa informacija apie Konkursą bus skelbiama mokyklos tinklalapyje

26. Konkurso organizatoriai turi teisę atšaukti arba koreguoti konkurso sąlygas.

27. Papildomą informaciją apie Konkurso organizavimą teikiama:

tel. +370 6332 4614, el.paštu: arba