Print this page

ERASMUS + FINALINIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS RUMUNIJOJE

ERASMUS + STRATEGINIŲ PARTNERYSČIŲ IR GEROSIOS PATIRTIES SKLAIDOS PROJEKTO „INTEGRATIVE PATHWAYS FOR STUDENTS WITH SOCIAL, EDUCATIONAL AND MOTIVATIONAL NEEDS“ FINALINIS PARTNERIŲ SUSITIKIMAS RUMUNIJOJE
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla bei dar septyni partneriai iš Italijos, Maltos, Bulgarijos, Rumunijos ir Turkijos nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos sėkmingai dalyvavo Erasmus+ strateginių partnerysčių projekte, kurio tikslas ir uždaviniai buvo susieti su švietimo prioritetine sritimi – mokinių ugdymu karjerai.
Baigiamasis projekto „INTEGRATIVE PATHWAYS FOR STUDENTS WITH EDUCATIONAL SOCIAL AND MOTIVATIONAL NEEDS“ partnerių susitikimas 2018 m. gegužės 28 - birželio 2 dienomis vyko Rumunijoje (Romania: Sibiu, Brasov, Bran, Transylvania).
Visų projekte dalyvavusių šalių koordinatoriai ar juos pavaduojantys asmenys rinkosi metodologinio gido „Overcoming the risks of early school leavers and improving basic skills" redakcijai. 
Lietuvą šį kartą atstovavo Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Areta Skukauskienė. Nebuvo lengva, nes skirtingose šalyse - skirtingas pedagoginės bendruomenės įdirbis, praktika ir įstatyminė bazė. Dirbant Lietuvos švietimo sistemoje neįmanoma nejausti poreikio tęsti projektą. Lietuva dar labai atsilieka darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais srityje. Be kitų projekto metu vykdytų veiklų bus išleistas ir metodologinis gidas, tačiau jokia literatūra ar straipsniai neatstoja patirties, kurią galima įgyti betarpiškai dalinantis ar tiesiog stebint kitų šalių mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų darbą. 
Džiugu, kad Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla pasiryžo dalyvauti šiame projekte. Ačiū projekto Lietuvoje koordinatorei Loretai Tamošaitienei už atsakingą ir prasmingą darbą bei parodytą pasitikėjimą. Labai norėtųsi, kad šio projekto metu iškilusios temos būtų gvildenamos išsamiau ir plačiau, idant Lietuvos pedagogams bei pagalbos mokiniui specialistams nebereikėtų išradinėti dviračio, o tiesiog galėtume atsirinkti tai, kas kitų šalių jau praktiškai patikrinta ir akivaizdžiai veiksminga. 
Per tokių susitikimų, bendro darbo, kultūrinio pažinimo ir kelionių patirtį skleidžiasi stiprieji europietiškos tapatybės aspektai.

 Socialinė pedagogė metodininkė Areta Skukauskienė