Print this page
Ketvirtadienis, 05 sausio 2017 14:40

Sekretorius (Modulinė, 1 m.)

SEKRETORIAUS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Mokytis pagal sekretoriaus modulinę profesinio mokymo programą priimami mokiniai, baigę pagrindinę mokyklą ( 12 klasių)

Mokymosi trukmė – 1 metai.

Baigus šią mokymo programą suteikiama profesinė kvalifikacija - Sekretorius, išduodamas profesinio mokymo diplomas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

MOKOMASI ŠIŲ PRIVALOMŲJŲ DALYKŲ MODULIŲ

 • įvado į profesiją;
 • darbo organizacine biuro technika ir kompiuterinėmis programomis;
 • spausdinimo greitojo spausdinimo technologija;
 • dokumentų rengimo ir įforminimo;
 • dokumentų ir korespondencijos tvarkymo ir apskaitos;
 • dokumentų ir bylų parengimo saugojimui;
 • elektroninių dokumentų valdymo;
 • dalykinui bendravimo;
 • lankytojų ir svečių priėmimo organizavimo:
 • įvado į darbo rinką.

PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ MODULIŲ

 • personalo dokumentų tvarkymas;
 • įstaigos įvaizdžio kūrimas;
 • pagalba vadovui organizuojant renginius ir darbotvarkę.

BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO DALYKŲ

 • saugus elgesys ekstremaliose situacijose;
 • fizinio aktyvumo reguliavimo; 
 • darbuotojų saugos ir sveikatos.

Praktinis mokymas atliekamas mokyklos praktinio mokymo kabinetuose, verslo įmonėse ir organizacijose.

Pilną mokymosi programa galite perskaitytičia (.PDF)->

Atnaujinta Antradienis, 19 vasario 2019 10:27