Print this page

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Vasario 16-oji - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA įprasminta 66SEK18MOD ir 68VRG18 grupių mokinių, neformaliojo vaikų švietimo būrelio narių darbuose. 

Ačiū Jiems! 

Profesijos mokytoja, neformaliojo vaikų švietimo būrelio "AŠ kitoks" vadovė Vida Meilė