Print this page

Modulinis profesinis mokymas Europoje. Geroji patirtis

Erasmus+ Leonardo da Vinci

KA 1 asmenų mokymosi mobilumas

„Modulinis profesinis mokymas Europoje. Geroji patirtis“

Nr. 2016-1-LT01-KA102-022874

Koordinatorius:

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Projekto konsorciumo nariai:
 • Klaipėdos turizmo mokykla
 • Klaipėdos turizmo mokykla
Projekto priimantys partneriai:
 • Infeba Institut für europäische Bildungsprogramme in Hamburg (Vokietija);
 • Newservice societa coperativa sociale (Italija);
 • Sistema Practices s.l. ESMOVIA (Ispanija);
 • Paragon Europe (Malta);
 • Associacao de Mobilidade Intercultural Euromob (Portugalija)
Projekto dalyviai:

profesijos mokytojai ir administracijos atstovai (specialistai ir vadovai), atsakingi už modulinių programų išbandymą ir efektyvų taikymą ugdymo procese.

Projekto trukmė:

12 mėnesių

Projekto tikslai:
 • Susipažinti su užsienio partnerinių institucijų (profesinio rengimo centrų ir mokyklų) modulinio mokymo praktika, ypatingą dėmesį kreipiant į mokymo turinio organizavimą, mokinių kompetencijų vertinimą ir modulių kreditų skyrimą;
 • Taikyti užsienio partnerinių institucijų gerąją patirtį išbandant ir dirbant su modulinėmis profesinio mokymo programomis Lietuvos profesinėse mokyklose;
 • Stiprinti mokytojų profesines kompetencijas (dalyko turinio planavimo ir tobulinimo bei mokymo/si proceso valdymo kompetencijos);
 • Stiprinti vadovų strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo kompetenciją.

Įgyvendinti profesijos mokytojų, specialistų ir vadovų mobilumai turės tiesioginės įtakos Lietuvos profesinių mokyklų profesinio mokymo turinio modernizavimui bei organizavimui pereinant prie modulinio mokymo.

Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai
 

2016 – 2017 metais Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla kaip konsorciumo partneris dalyvavo Erasmus+ programos mobilumo projekte „Modulinis profesinis mokymas Europoje. Geroji patirtis“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022874. Projekto vykdytojas Klaipėdos technologijų mokymo centras.

Mokyklos profesinio mokymo specialistai dalyvavo trijuose šio projekto vizituose.

2016 m. gruodžio 4–10 dienomis mokyklos mokytojai lankėsi Vokietijos Hamburgo Infeba e.V. organizacijoje. Stažuotės dalyviai ne tik susipažino su modulinio mokymo aspektais ir į jį orientuoto profesinio mokymo organizavimu, bet ir lankėsi profesinėse rengimo įstaigose, susitiko su darbdaviais. Diskusijų metu pasidalinta modulinio mokymo privalumais, aptartos rekomendacijos mokymo proceso (teorinio ir praktinio) tobulinimui.

2017 m. kovo 19-25 dienomis profesijos mokytojai stažavosi Portugalijoje, Euromob priimančioje organizacijoje, įsikūrusioje nedideliame Povoa de Varzim miestelyje. Vizito metu mokytojai lankėsi profesinio mokymo įstaigose, stebėjo ugdymo procesą, sėmėsi patirties ir žinių iš užsienio kolegų, įgyvendinančių modulinį mokymą.

2017 m. gegužės 8-15 dienomis vizitas buvo įgyvendinamas Italijoje, priimančioje organizacijoje „New service“. Vizito dalyviai lankėsi Foggia regiono profesinėse mokyklose bei mokymo centruose, kuriuose jiems išsamiai buvo pristatyti modulinio mokymo principai ruošiant jaunuosius specialistus darbo rinkai Italijoje.