Print this page

RAŠOM- 2019

Konkursas, kuriame dalyvavo 15- ka II kurso mokinių, pasirinkusių lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, vyko 2019 m. gegužės19 dieną. Mokiniai rašė baigiamąjį diktantą „Pareiga“ pagal Just. Marcinkevičiaus tekstą. Dalyviai turėjo puikią progą pasitikrinti rašybos ir skyrybos žinias.

Visi darbai jau ištaisyti. Konkurso rezultatai: dviejų mokinių darbai įvertinti neigiamais pažymiais, keturių mokinių - ketvertais, vieno mokinio- penketu, dviejų mokinių - šešetais, penkių mokinių - septynetais ir geriausias vieno mokinio darbas įvertintas devynetu. Diktanto rezultatai rodo, kad rašyba ir skyryba daugeliui mokinių – sunkus darbas. Rašiusieji diktantą dar turite galimybę bei laiko pasitempti, pakartoti rašybą bei skyrybą.

Viliamės, kad, laikant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, labiau Jums pasiseks... mažiau klaidų bus Jūsų darbuose.

Bet svarbiausia...kad tų klaidų mažiau būtų Jūsų Gyvenimo paraštėje...Sėkmės!

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Nida Akulevičienė