Print this page

Europos stilius

Įgyvendinant Erasmus+ programos mobilumo projektą Nr. 2016-1-LT01-KA102-022791 „Europos stilius“,

2016 – 2017 metais Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla vykdė Erasmus+ programos mobilumo projektą „Europos stilius“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022791. Projektas buvo vykdomas nacionaliniame konsorciume kartu su partneriais Šilutės žemės ūkio mokykla bei Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklomis.

Projekto metu buvo įgyvendintos 5 stažuotės – 2 mokinių ir 3 darbuotojų. Stažuotės buvo skirtos Higienos kosmetikos ir Kirpėjų specialistų profesinio rengimo tobulinimui.

Mokinių stažuotės vyko Lenkijos Bialystoko mieste (priimanti organizacija „Perfect project“) bei Ispanijoje, Madrido mieste mieste (priimanti organizacijas „MAD for Europe“). Abejose stažuotėse dalyvavo po 8 mokinius, kartu su lydinčiais mokytojais. Stažuočių metu mokiniai dirbo įvairiose grožio priežiūros organizacijose, atliko stažuotės programoje numatytas užduotis, susipažino su grožio priežiūros specifika šiose šalyse.

Darbuotojų mobilumai vyko Suomijoje, Kokkolos mieste (priimanti organizacija Kokkolos profesinio rengimo centras), Italijoje Milano mieste (priimanti organizacija „Europe for all“) bei Ispanijos sostinėje Madride (priimanti organizacija „MAD for Europe“). Darbuotojams mobilumų metu šiose šalyse buvo organizuoti vizitai į profesinio rengimo centrus, įvairias grožio priežiūros įmones. Mobilumų dalyviai susipažino su kosmetikų ir kirpėjų specialistų profesiniu mokymu, mokymo programomis, mokinių praktikos atlikimu, dalyvavo pamokose, stebėjo savo kolegų darbą.

Grįžę iš vizitų visi dalyviai sklaidos renginiuose pasidalino įgyta patirtimi su savo bendradarbiais, bendramoksliais, parengė rekomendacijas kaip gerinti kosmetikų ir kirpėjų specialistų profesinį mokymą bei tinkamai organizuoti jų praktinį mokymą. Projekto dalyvių įgyta patirtis ir žinios bei surinkta medžiaga bus naudojamos tobulinant Higienos kosmetikos ir Kirpėjo mokymo programas.