Print this page
Ketvirtadienis, 06 Birželio 2019 15:49

Vizualinės reklamos gamintojas (Tęstinė, 1 m., 50 kr.)

Mokytis pagal Vizualinės reklamos gamintojo tęstinę profesinio mokymo programą priimami mokiniai, baigę aukštąją ar profesinę mokyklą.

Mokymosi trukmė – 1 metai.

Baigus šią mokymo programą suteikiama profesinė kvalifikacija – Vizualinės reklamos gamintojas, išduodamas profesinio mokymo diplomas.  

  • MOKOMASI ŠIŲ PRIVALOMŲJŲ DALYKŲ MODULIŲ:

  • įvado į profesiją;

  • vizualinės reklamos produktų projektavimo;

  • vizualinės reklamos produktų gamybos;

  • vizualinės reklamos produktų įrengimo ir garantinio aptarnavimo;

  • Įvado į darbo rinką.


Praktinis mokymas atliekamas mokyklos praktinio mokymo kabinetuose, reklamos agentūrose, masinio informavimo priemonių įstaigose ar įmonių reklamos skyriuose.

Pilną mokymosi programą galite rasti čia->

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Baigęs šią mokymo programą vizualinės reklamos gamintojas gebės komponuoti grafinius elementus, projektuoti kompiuterinėmis programomis, tvarkyti nuotraukas kompiuterinėmis programomis, grafinius darbus parengti spausdinti skaitmenine spauda, gaminti reklamos elementus, projektuoti reklaminius leidinius, gaminti reklamos elementus iš lipnių plėvelių, gaminti įvairius reklamos elementus, organizuoti smulkųjį reklamos gamybos verslą.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Asmenys, įgiję vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją, galės dirbti reklamos gamybos įmonėse, spaustuvėse ir jų padaliniuose. 

Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.

Atnaujinta Pirmadienis, 29 Kovo 2021 17:47