Print this page
Sekmadienis, 12 Vasario 2017 13:33

Žiniatinklio programuotojas (Modulinė, 2,5 m.)

ŽINIATINKLIO PROGRAMUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Mokytis pagal Žiniatinklio programuotojo modulinę profesinio mokymo programą priimami mokiniai, baigę pagrindinę mokyklą (10 klasių).

Mokymosi trukmė – 2,5 metų.

Baigus šią mokymo programą suteikiama profesinė kvalifikacija – Žiniatinklio programuotojas, išduodamas brandos atestatas ir  profesinio mokymo diplomas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

MOKOMASI ŠIŲ PRIVALOMŲJŲ DALYKŲ MODULIŲ:

 • įvado į profesiją;
 • kompiuterių architektūros ir operacinių sistemų;
 • nesudėtingų reliacinų duomenų bazių naudojimo;
 • tinklapių kūrimo;
 • tinklapių rankinio ir automatinio testavimo;
 • programavimo pagrindų;
 • objektinio programavimo PHP;
 • taikomojo programavimo JAVA;
 • įvado į darbo rinką.

 PASIRENKAMŲJŲ MODULIŲ:

 • svetainių programavimas Phyton;
 • grafinis dizainas;
 • kompiuterinė grafka;
 • programinės įrangos kūrimas prjektą vykdant pagal SCRUM metodologiją;
 • taikomųjų programų naudijimas.

 BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO DALYKŲ:

 • saugaus elgesio ekstremaliose situacijose (civilinės saugos);
 • sąmoningo fizinio aktyvumo reguliavimo (kūno kultūros);
 • darbuotojų saugos ir sveikatos.

Praktinis mokymas atliekamas mokyklos praktinio mokymo kabinetuose, verslo įmonėse ir organizacijose.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Asmuo, įgijęs žiniatinklio programuotojo kvalifikaciją, gebės eksploatuoti kompiuterio techninę įrangą ir derinti operacines sistemas, pritaikyti taikomąsias programas įvairiems vartotojų poreikiams bei mokės projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius. Būsimi specialistai sugebės pateikti vizualinį turinį įvairiomis meninėmis ir techninėmis priemonėmis, kurti vektorinius vaizdus, redaguoti ir montuoti taškinės grafikos darbus. Žiniatinklio programuotojas taip pat gebės taikyti logines funkcijas programavime ir objektinio programavimo technologiją kuriant internetinius puslapius su tam pritaikyta programavimo kalba bei kurti, testuoti ir talpinti internetinėje parduotuvėje nesudėtingas, dinaminės vartotojo sąsajos Android aplikacijas, optimizuotas skirtingiems mobiliems įrenginiams, o taip pat išmanys XML, jQery ir AngularJS karkasų naudojimą internetiniuose puslapiuose. 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Žiniatinklio programuotojas gali dirbti įmonėse ir organizacijose, kurios specializuojasi internetinių puslapių ir jiems skirtų taikomųjų programėlių kūrime. Mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. 

KVIEČIAME PERSKAITYTI  D.U.K.

Jei klausimas konkrečiai susijęs su šia specialybe – rašykite   ir mes atsakysime :)

Atnaujinta Antradienis, 19 Vasario 2019 10:21