Print this page

ERASMUS PROJEKTAS KARTU SU ASOCIACIJA „VERSLUMO INSTITUTAS“

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla įgyvendindama  Erasmus projektą kartu su asociacija „Verslumo institutas“, 2021 m. lapkričio 12 d. surengė renginį, kuri kurio tikslas – didinti jaunimo dalyvavimą pilietiniame gyvenime, susijusiame su jaunimo tikslais Nr.3, Nr.4, Nr.10, skatinti tarpvalstybinį mobilumą ir didinti jaunimo bendradarbiavimą projektuose, įskaitant gebėjimų stiprinimą. Renginyje dalyvavo mokyklos mokiniai, mokytojai, kiti darbuotojai ir partneriai.

Renginio temos:

 Su kokiomis problemomis susiduria jaunimas?

 Kokios kompetencijos ar įgūdžiai yra svarbūs jaunam žmogui?

 Kokios savybės svarbios aktyviam piliečiui?

  • Šie klausimai buvo analizuojami COHERENT renginyje, vykusiame Klaipėdoje, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje.
  • COHERENT yra #Erasmus+ KA3 #projektas. Projekto darbo paketuose (DP) skatinsime pozityvius jaunimo elgesio pokyčius, kad jie taptų aktyviais visuomenės dalyviais.
  • Renginyje dalyvavo apie 80 dalyvių: jaunimo bei projekto suinteresuotųjų šalių atstovų.

 Šio seminaro tikslai buvo šie:

️ Pristatyti naujausius pasiekimus ir surinkti grįžtamąjį ryšį

️ Konsultuotis su jaunimu dėl prioritetų, susijusių su Žinių centro, e. modulių, e. vadovėlių, gebėjimų stiprinimo, politikos priemonių rinkinio ir kt. turiniu

️ Surinkti pasiūlymus dėl žinių centro struktūros, modulių ir politikos priemonių rinkinio kūrimo veiklų

️ Susitarti dėl turinio ir struktūros, remiantis faktiniais poreikiais, prioritetais, parengti vertės pasiūlymą dėl prioritetų, temų.

️ Surinkti informaciją, kuri bus naudojama tolesniam projekto rezultatų, pavyzdžiui, žinių centro ir politikos priemonių rinkinio, kūrimui.

Daugiau informacijos https://coherent-project.eu/

Informacija apie renginį: https://www.facebook.com/EI.ENTRI/posts/3180669275555489

Projekto vadovė

Aušra Mažrimienė