Print this page
Ketvirtadienis, 29 Gruodžio 2016 15:40

Vizualinės reklamos gamintojas (Modulinė, 2,5 m.)

VIZUALINĖS REKLAMOS GAMINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Mokytis pagal Vizualinės reklamos gamintojo modulinę profesinio mokymo programą priimami mokiniai, baigę pagrindinę mokyklą (10 klasių).

 Mokymosi trukmė – 3 metai.

Baigus šią mokymo programą suteikiama profesinė kvalifikacija – Vizualinės reklamos gamintojas, išduodamas brandos atestatas ir profesinio mokymo diplomas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

MOKOMASI ŠIŲ PRIVALOMŲJŲ DALYKŲ MODULIŲ:

 • įvadas į profesiją;
 • grafinių elementų komponavimas;
 • Kompiuterinis projektavimas;
 • Vaizdų apdorojimas;
 • Parengimas spaus­dinti skaitmenine spauda;
 • Reklamos elementų gamyba;
 • Pakuotės techninis projektavimas;
 • Reklaminis apkli­ja­vi­mas lipniomis plėvelėmis;
 • Tūrinė reklama;
 • Reklamos gamybos verslo organizavimas;
 • Įvadas į darbo rinką.

PASIRENKAMŲJŲ MODULIŲ:

 • Vaizdo filmų apdorojimas;
 • Internetinių puslapių elementų komponavimas;
 • Reklamos elementų dekoravimas deko­lės technologija.

BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO DALYKŲ:

 • saugaus elgesio ekstremaliose sąlygose;
 • fizinio aktyvumo reguliavimo;
 • darbuotojų sauga ir sveikata;

Praktinis mokymas atliekamas mokyklos praktinio mokymo kabinetuose, reklamos agentūrose, masinio informavimo priemonių įstaigose ar įmonių reklamos skyriuose.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Baigęs šią mokymo programą vizualinės reklamos gamintojas gebės komponuoti grafinius elementus, projektuoti kompiuterinėmis programomis, tvarkyti nuotraukas kompiuterinėmis programomis, grafinius darbus parengti spausdinti skaitmenine spauda, gaminti reklamos elementus, projektuoti reklaminius leidinius, gaminti reklamos elementus iš lipnių plėvelių, gaminti įvairius reklamos elementus, organizuoti smulkųjį reklamos gamybos verslą.

Pilną mokymosi programą galite rasti čia->

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Asmenys, įgiję vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją, galės integruotis į vizualinę reklamą gaminančių įmonių veiklą, kurti vidutinį ar smulkųjį verslą. 

Baigus šią programą ir įgijus vidurinį išsilavinimą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.

Atnaujinta Ketvirtadienis, 21 Gegužės 2020 11:46