Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje sukurtas ir naudojamas vidinės kokybės užtikrinimo modelis patvirtintas Kvalifikacijų ir profesinio mokymo centro plėtros centro direktoriaus 2013 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V1-40. Mokyklos kokybės politika yra neatsiejama mokyklos vizijos, misijos ir veiklos strategijos dalis. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos darbuotojai bei vadovai svarbiausią veiklos įsivertinimo naudą gauna planuojant mokyklos veiklas, užtikrinant teikiamo profesinio mokymo kokybę, atlikdami mokyklos įsivertinimą sužino trūkumus, numato ką reikia tobulinti, nustato tobulintinas sritis. Visa mokyklos bendruomenė jaučia atsakomybę už savo darbo rezultatus ir įsipareigoję laikytis pagrindinių kokybės politikos principų.

Kokybės politikos dokumentai