atostogos21 22


Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:
2021 - 2022 m. m. I pusmetis:

I kursas 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 28 d.
II kursas 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 28 d.
III kursas 2021 m. rugsėjo 1 d. – 2022 m. sausio 28 d.

2021 - 2022 m. m. II pusmetis:

I kursas 2022 m. sausio 31 d. – 2022 m. birželio 17 d.
II kursas 2022 m. sausio 31 d. – 2022 m. gegužės 20 d.
III kursas 2020 m. sausio 31 d.– 2022 m. birželio 17 d.