Darbo Taryba
Mokyklos Taryba (Savivaldos institucija)
Etikos komisija
Mokinių taryba

Darbo tarybos narių rinkimo tvarkos aprašas

Įsakymas dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo ir darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašo tvirtinimo V1-267 

Gerbiami mokyklos darbuotojai, kviečiame iki 2021 m. lapkričio 30 d. siūlyti kandidatus į darbo tarybos narius.

Svarbi informacija dėl kandidatų pasiūlymo teikimo:

 • Kiekvienas darbuotojas, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje

nepertraukiamai dirbantis bent tris mėnesius, gali pasiūlyti po vieną kandidatą;

 • darbo tarybos rinkimų komisijai turi būti pateikiamas rašytinis: 1. Kandidato į darbo tarybos narius registravimo prašymas.
 • kandidatais į darbo tarybos narius gali būti tik tie darbuotojai, kurie įstaigoje nepertraukiamai dirba šešis mėnesius, išskyrus rinkimų komisijos narius, darbdavį ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujančius asmenis.

P.S. Prašymus ir sutikimus darbuotojai gali pasiimti ir užpildžius grąžinti:

 • mokymo dalies administratorei Daivai Butkevičienei;
 • mokymo dalies administratorei Danguolei Kekienei;

Darbo tarybos rinkimų komisijos nariai: Lina Valantinienė, Neringa Kasradze, Daiva Butkevičienė, Kazys Jocys, Danguolė Kekienė.

 

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Darbo taryba buvo išrinkta 2018 m. vasario 8 d. visuotiniuose mokyklos darbuotojų rinkimuose ir patvirtinta Darbo tarybos rinkimų komisijos vasario 8 d. protokolu.

DARBO TARYBOS NARIAI 2021 M.

1. Nairas Malakauskas - Darbo tarybos pirmininkas

2. Zita Vaitiekūnienė - Darbo tarybos sekretorė

3. Violeta Mačienė - Darbo tarybos narė

4. Laimutė Gegieckienė - Darbo tarybos narė

5. Ingrida Malamura - Darbo tarybos narė

 

Darbo tarybos kontaktai:

el. paštas:

 

Darbo tarybos veiklos dokumentai

Darbo tarybos veiklos ataskaita 2018 m. 

MOKYKLOS TARYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas:

Kurti patrauklų mokyklos įvaizdį, efektyviai bendraujant ir bendradarbiaujant su mokyklos bendruomenės nariais.

Uždaviniai:
 1. Inicijuoti ir dalyvauti mokyklos bendruomenės projektuose.
 2. Konstruktyviai spręsti bendruomenėje iškilusias problemas.
 3. Pastebėti, įvertinti ir padėkoti mokyklos bendruomenės nariams už jų indėlį, kuriant mokyklos įvaizdį.
 4. Puoselėti mokyklos papročius ir tradicijas.
 5. Skleisti mokyklos gerąją patirtį visuomenės informavimo priemonėse, socialiniuose tinkluose.

Mokyklos tarybos (savivaldos organo) dokumentai

 MOKYKLOS TARYBOS NARIAI 2021 M.

Mokyklos tarybos pirminikė: Asociacijos Vitės bendruomenė narė, bibliotekininkė Zita Vaitiekūnienė
Mokyklos tarybos sekretorė mokytoja metodininkė Lina Valantinienė
Mokyklos tarybos nariai:

 1. Vyresnioji mokytoja Reda Baliutavičienė
 2. Vyresnysis profesijos mokytojas Adomas Daukša
 3. Mokinių tarybos atstovas XX gr. mok. XXX
 4. Mokinių tarybos atstovas XX gr. mok. XXX
 5. Mokinių tarybos atstovas XX gr. mok. XXX
 6. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) atstovas Žydrūnas Viršilas
 7. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) atstovė Aušra Skurdelienė
 8. Mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) atstovė Kristina Azlauskienė
 9. Asociacijos Vitės bendruomėnė narė, mokytoja metodininkė Neringa Kasradze
 10. Asociacijos Vitės bendruomenė pirmininkas Tomas Meškinis

ETIKOS KOMISIJOS NARIAI 2021 M.

 1. Romalda Budrienė - vyresnioji socialinė pedagogė, etikos mokytoja metodininkė;
 2.  Neringa Kasradze - etikos mokytoja metodininkė;
 3. Jurgita Petraitienė - Verslo skyriaus vedėja, vyresnioji profesijos mokytoja;
 4. Vida Meilė - vyresnioji profesijos mokytoja;
 5. Gediminas Kazėnas - IT specialistas, profesijos mokytojas;
 6. Jolanta Mankienė - vyresnioji mokytoja;
 7. Nijolė Aksamitauskienė – pagalbinė darbininkė.

Komisija patvirtinta Mokytojų tarybos posėdyje 2021-08-31 

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Bendruomenės etikos kodeksas 

 MOKINIŲ TARYBOS NARIAI 2020 M.

Vardas, pavardė
Užimamos pareigos
Pareigos taryboje
 
Mokinių tarybos pirmininkė  grupės mokinė
Mokyklos tarybos narė
 
Mokinių tarybos sekretorė  grupės mokinys
Mokyklos tarybos narys
 
Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotojas grupės mokinys
Mokyklos tarybos narys 
 
Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotojas grupės mokinys
 
Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotojas 
Mokyklos tarybos narys;

Mokinių tarybai taip pat priklauso visų grupių seniūnai

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Mokinių taryba 

Atnaujinta 2021-10-18

Pamokų laikas

Teorinių pamokų

1 pamoka 8.30 - 9.15

2 pamoka 9.20 - 10.05

Pertrauka 20 min.

3 pamoka 10.25 - 11.10

4 pamoka 11.15 - 12.00

Pietų pertrauka 30 min.

5 pamoka 12.30 - 13.15

6 pamoka 13.20 - 14.05

7 pamoka 14.15 - 15.00

8 pamoka 15.05 - 15.50

Tvarkaraštis

VŠĮ KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Įstaigos kodas: 111964225
J. Janonio g. 13, Klaipėda LT-92238, Lietuva
Tel: (8 46) 412 406
El. paštas:

 

RAŠTINĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienį – ketvirtadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 17:00

Penktadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 15:45

KITI KONTAKTAI

Automobilinkų skyrius
Tel.: 8 633 24 614
El. paštas:

Verslo skyrius
Tel.: 86 3325 079,
El. paštas:

Paslaugų skyrius
Tel.: 86 1613 465,
El. paštas:

Gimnazijos skyrius
Tel.: 86 1606 567,
El. paštas:

Duomenų apsaugos pareigūnas
El. paštas: