Darbo Taryba
Mokyklos Taryba (Savivaldos institucija)
Etikos komisija
Mokinių taryba

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Darbo taryba buvo išrinkta 2018 m. vasario 8 d. visuotiniuose mokyklos darbuotojų rinkimuose ir patvirtinta Darbo tarybos rinkimų komisijos vasario 8 d. protokolu.

DARBO TARYBOS NARIAI 2019 M.

1. Danguolė Dambrauskienė - Darbo tarybos pirmininkė

2. Zita Vaitiekūnienė - Darbo tarybos sekretorė

3. Violeta Mačienė - Darbo tarybos narė

4. Laimutė Gegieckienė - Darbo tarybos narė

5. Nairas Malakauskas - Darbo tarybos narys

 

Darbo tarybos kontaktai:

el. paštas:

 

Darbo tarybos veiklos dokumentai

Darbo tarybos veiklos ataskaita 2018 m. 

MOKYKLOS TARYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas:

Kurti patrauklų mokyklos įvaizdį, efektyviai bendraujant ir bendradarbiaujant su mokyklos bendruomenės nariais.

Uždaviniai:
 1. Inicijuoti ir dalyvauti mokyklos bendruomenės projektuose.
 2. Konstruktyviai spręsti bendruomenėje iškilusias problemas.
 3. Pastebėti, įvertinti ir padėkoti mokyklos bendruomenės nariams už jų indėlį, kuriant mokyklos įvaizdį.
 4. Puoselėti mokyklos papročius ir tradicijas.
 5. Skleisti mokyklos gerąją patirtį visuomenės informavimo priemonėse, socialiniuose tinkluose.

Mokyklos tarybos (savivaldos organo) 2017-2019 m. dokumentai

Mokyklos tarybos nuostatai (2017 m.) 

 MOKYKLOS TARYBOS NARIAI 2019 M.

Vardas, pavardė
Užimamos pareigos
Pareigos mokyklos taryboje
Zita Vaitiekūnienė
Bendruomenės „Vitė“ asociacijos narė, KLPVM bibliotekos vedėja
Mokyklos tarybos pirmininkė
Lina Valantinienė
Vyresnioji mokytoja
Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja
Romas Leškys
Vyresnysis profesijos mokytojas
Mokyklos tarybos narys
Vida Meilė
Vyresnioji profesijos mokytoja
Mokyklos tarybos sekretorė
Ingrida Malamura
Profesijos mokytoja
Mokyklos tarybos narė
Vilius Marauskas 
Mokinių tarybos atstovas 48ŽP17MOD grupės mokinys
Mokyklos tarybos narys
Auksė Vilimaitė 
Mokinių tarybos atstovė 48ŽP17MOD grupės mokinė
Mokyklos tarybos narė
Aušra Kinderienė
mokinių tėvų atstovė. Gargždai, Vaikų lopšelis – darželis „Gintarėlis“, auklėtoja
Mokyklos tarybos narė
Mindaugas Šedys
Mokinių tėvų atstovas.
Mokyklos tarybos narys
Daiva Butkevičinė
Mokyklos bendruomenės atstovė, mokymo dalies administratorė
Mokyklos tarybos narė
Dalia Marčiuškienė
Mokyklos bendruomenės atstovė, bendrabučio valdytoja
Mokyklos tarybos narė
Gintaras Sendrius
socialinių partnerių atstovas, UAB „Armi servisas“ Technikos direktorius
Mokyklos tarybos narys

ETIKOS KOMISIJOS NARIAI 2018 M.

 1. Romalda Budrienė - socialinė pedagogė, atstovauja pagalbos mokiniui specialistus
 2. Neringa Kasradze - etikos mokytoja, atstovauja mokytojus
 3. Jurgita Petraitienė - Verslo skyriaus vedėja, atstovauja mokyklos administracijos pedagoginius darbuotojus
 4. Vida Meilė - vyresnioji profesijos mokytoja, atstovauja mokyklos tarybą
 5. Gražina Jonkienė - vyresnioji profesijos mokytoja, atstovauja profesinės sąjungos organizaciją
 6. Vida Kepalienė - bibliotekininkė, atstovauja mokyklos administracijos nepedagoginius darbuotojus
 7. Nijolė Aksamitauskienė – pagalbinė darbininkė, atstovauja mokyklos ūkio darbuotojus

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Bendruomenės etikos kodeksas 

 MOKINIŲ TARYBOS NARIAI 2018 M.

Vardas, pavardė
Užimamos pareigos
Pareigos taryboje
Vilius Marauskas 
Mokinių tarybos pirmininkas 48ŽP17MOD grupės mokinys
Mokyklos tarybos narys
Auksė Vilimaitė 
Mokinių tarybos sekretorė 48ŽP17MOD grupės mokinė
Mokyklos tarybos narė 
 
Saulė Urbonaitė
Mokinių tarybos pirmininko pavaduotoja 68VRG18 
Ugnė Bačiulytė
Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas 47SVT17
Mantas Kaveckas
Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojs 44AEM17

 

Mokinių tarybai taip pat priklauso visų grupių seniūnai

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Mokinių taryba 

Atnaujinta 2019-05-27

Pamokų laikas

1 pamoka 8.00 - 8.45

2 pamoka 8.55 - 9.40

3 pamoka 9.50 - 10.35

4 pamoka 10.45 - 11.30

5 pamoka 12.00 - 12.45

6 pamoka 12.55 - 13.40

7 pamoka 13.50 - 14.35

8 pamoka 14.45 - 15.30

Tvarkaraštis

KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Įstaigos kodas: 111964225
J. Janonio g. 13, Klaipėda LT-92238, Lietuva
Tel: (8 46) 412 406
El. paštas:

 

RAŠTINĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienį – ketvirtadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 17:00

Penktadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 15:45

KITI KONTAKTAI

Automobilinkų skyrius
Tel.: 8 633 24 614
El. paštas:

Verslo skyrius
Tel.: 86 3325 079,
El. paštas:

Paslaugų skyrius
Tel.: 86 1613 465,
El. paštas:

Duomenų apsaugos pareigūnas
El. paštas: