Darbo Taryba
Mokyklos Taryba (Savivaldos institucija)
Etikos komisija
Mokinių taryba

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Darbo taryba buvo išrinkta 2018 m. vasario 8 d. visuotiniuose mokyklos darbuotojų rinkimuose ir patvirtinta Darbo tarybos rinkimų komisijos vasario 8 d. protokolu.

DARBO TARYBOS NARIAI 2020 M.

1. Danguolė Dambrauskienė - Darbo tarybos pirmininkė

2. Zita Vaitiekūnienė - Darbo tarybos sekretorė

3. Violeta Mačienė - Darbo tarybos narė

4. Laimutė Gegieckienė - Darbo tarybos narė

5. Nairas Malakauskas - Darbo tarybos narys

 

Darbo tarybos kontaktai:

el. paštas:

 

Darbo tarybos veiklos dokumentai

Darbo tarybos veiklos ataskaita 2018 m. 

MOKYKLOS TARYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

Tikslas:

Kurti patrauklų mokyklos įvaizdį, efektyviai bendraujant ir bendradarbiaujant su mokyklos bendruomenės nariais.

Uždaviniai:
 1. Inicijuoti ir dalyvauti mokyklos bendruomenės projektuose.
 2. Konstruktyviai spręsti bendruomenėje iškilusias problemas.
 3. Pastebėti, įvertinti ir padėkoti mokyklos bendruomenės nariams už jų indėlį, kuriant mokyklos įvaizdį.
 4. Puoselėti mokyklos papročius ir tradicijas.
 5. Skleisti mokyklos gerąją patirtį visuomenės informavimo priemonėse, socialiniuose tinkluose.

Mokyklos tarybos (savivaldos organo) 2017-2020 m. dokumentai

 MOKYKLOS TARYBOS NARIAI 2020 M.

Vardas, pavardė
Užimamos pareigos
Pareigos mokyklos taryboje
Zita Vaitiekūnienė
Asociacijos Vitės bendruomenė narė, bibliotekos vedėja
Mokyklos tarybos pirmininkė
Lina Valantinienė
Mokytoja metodininkė
Mokyklos tarybos sekretorė
Reda Baliutavičienė
Vyresnysnioji  mokytoja
Mokyklos tarybos narė
Adomas Daukša
Vyresnysis profesijos mokytojas
Mokyklos tarybos narys
Vilmantas Buivydas
Mokinių tarybos atstovas 62AM18MOD grupės mokinys
Mokyklos tarybos narys
Inga Jasaitytė
Mokinių tarybos atstovė 92KOS19MOD grupės mokinė
Mokyklos tarybos narė
Saulė Urbonaitė
Mokinių tarybos atstovė 68VRG18 grupės mokinė
Mokyklos tarybos narė
Kristina Azlauskienė 
Mokinių tėvų atstovė
Mokyklos tarybos narė
Kristina Bružienė
Mokinių tėvų atstovė
Mokyklos tarybos narė
Aušra Skurdelienė
Mokinių tėvų atstovė
Mokyklos tarybos narė
Neringa Kasradze
Asociacijos Vitės bendruomenė narė, mokytoja metodininkė
Mokyklos tarybos narė
Tomas Meškinis
Asociacijos Vitės bendruomenė pirmininkas
Mokyklos tarybos narys

ETIKOS KOMISIJOS NARIAI 2020 M.

 1. Romalda Budrienė - socialinė pedagogė, atstovauja pagalbos mokiniui specialistus
 2. Neringa Kasradze - etikos mokytoja, atstovauja mokytojus
 3. Jurgita Petraitienė - Verslo skyriaus vedėja, atstovauja mokyklos administracijos pedagoginius darbuotojus
 4. Vida Meilė - vyresnioji profesijos mokytoja, atstovauja mokyklos tarybą
 5. Gražina Jonkienė - vyresnioji profesijos mokytoja, atstovauja profesinės sąjungos organizaciją
 6. Vida Kepalienė - bibliotekininkė, atstovauja mokyklos administracijos nepedagoginius darbuotojus
 7. Nijolė Aksamitauskienė – pagalbinė darbininkė, atstovauja mokyklos ūkio darbuotojus

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Bendruomenės etikos kodeksas 

 MOKINIŲ TARYBOS NARIAI 2020 M.

Vardas, pavardė
Užimamos pareigos
Pareigos taryboje
Inga Jasaitytė
Mokinių tarybos pirmininkė 92KOS19MOD grupės mokinė
Mokyklos tarybos narė
Agnė Jonušaitė
Mokinių tarybos sekretorė 85SEK19MOD grupės mokinė
Mokyklos tarybos narė
Saulė Urbonaitė
Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja 68VRG18
Mokyklos tarybos narė 
Monika Buivydaitė
Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotoja 66SEK18MOD
Mokyklos tarybos narė 
Vilmantas Buivydas
Mokinių tarybos pirmininkės pavaduotojs 62AM18MOD
Mokyklos tarybos narys;

Mokinių tarybai taip pat priklauso visų grupių seniūnai

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Mokinių taryba 

Atnaujinta 2020-02-05

Pamokų laikas

Teorinių pamokų

1 pamoka 8.30 - 9.15

2 pamoka 9.20 - 10.05

Pertauka 20 min.

3 pamoka 10.25 - 11.10

4 pamoka 11.15 - 12.00

Pietų pertrauka 30 min.

5 pamoka 12.30 - 13.15

6 pamoka 13.20 - 14.05

7 pamoka 14.15 - 15.00

8 pamoka 15.05 - 15.50

Tvarkaraštis

KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Įstaigos kodas: 111964225
J. Janonio g. 13, Klaipėda LT-92238, Lietuva
Tel: (8 46) 412 406
El. paštas:

 

RAŠTINĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienį – ketvirtadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 17:00

Penktadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 15:45

KITI KONTAKTAI

Automobilinkų skyrius
Tel.: 8 633 24 614
El. paštas:

Verslo skyrius
Tel.: 86 3325 079,
El. paštas:

Paslaugų skyrius
Tel.: 86 1613 465,
El. paštas:

Duomenų apsaugos pareigūnas
El. paštas: