Antradienis, 21 vasario 2017 19:25

Fotografas (3 m.)

FOTOGRAFO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla prisijungė prie Klaipėdos technologijų mokymo centro. Atnaujintą informaciją apie mokymo programas rasite čia: ktmc.lt

Mokytis pagal Fotografo modulinę profesinio mokymo programą priimami mokiniai, baigę pagrindinę mokyklą (10 klasių).

 Mokymosi trukmė – 3 metai.

Baigus šią mokymo programą suteikiama profesinė kvalifikacija – Fotografas, išduodamas profesinio mokymo diplomas ir brandos atestatas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

MOKOMASI ŠIŲ PRIVALOMŲJŲ DALYKŲ MODULIŲ:

 • įvado į  profesiją;
 • parengiamųjų fotografavimo proceso darbų;
 • fotografavimo;
 • fotografavimo studijoje;
 • fotografijų parengimo spausdinimui ir spausdinimo;
 • įvado į darbo rinką.

PASIRENKAMŲJŲ MODULIŲ:

 • fotografo veiklos organizavimo;
 • vaizdo klipo kūrimo;
 • fotografijų maketavimo.

BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO DALYKŲ:

 • saugaus elgesio ekstremaliose sąlygose;
 • fizinio aktyvumo reguliavimo;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos.

Praktinis mokymas atliekamas mokyklos praktinio mokymo kabinetuose, foto studijose, foto paslaugų įmonėse.


PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Baigęs šią mokymo programą fotografas gebės valdyti skaitmeninę fotografavimo techniką, dokumentuoti apimtinius ir plokščiuosius originalus, fotografuoti peizažą, fotografuoti architektūrinių ansamblių eksterjerą ir interjerą. Taip pat gebės fotografuoti reportažą bei žmogų įvairioje aplinkoje: studijoje, lauke, darbo vietoje, atlikti fotografijų postprodukciją, spausdinti fotografijas, kurti reklamines fotografijas bei plakatus, naudojant grafinio dizaino elementus, vykdyti individualią fotografo veiklą.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Asmenys, įgiję fotografo kvalifikaciją, gali dirbti įvairiose fotografijos įmonėse, laboratorijose, pradėti savo verslą bei teikti fotografo paslaugas klientams.

KVIEČIAME PERSKAITYTID.U.K.

Atnaujinta Sekmadienis, 12 vasario 2023 11:20