Trečiadienis, 04 balandžio 2018 09:57

Kompiuterių tinklų aptarnavimo technikas (2,5 m.)

KOMPIUTERIŲ TINKLŲ DERINTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla prisijungė prie Klaipėdos technologijų mokymo centro. Atnaujintą informaciją apie mokymo programas rasite čia: ktmc.lt

Mokytis pagal kompiuterių tinklų derintojo modulinę profesinio mokymo programą priimami mokiniai, baigę pagrindinę mokyklą ( 10 klasių)

Mokymosi trukmė – 2,5 metai.

Baigus šią mokymo programą suteikiama profesinė kvalifikacija – Kompiuterių tinklų derintojas, išduodamas profesinio mokymo diplomas ir brandos atestatas.

MOKYMO DALYKAI IR PRAKTIKA

Mokomasi visų bendrojo ugdymo dalykų pagal vidurinės mokyklos programą.

MOKOMASI ŠIŲ PRIVALOMŲJŲ DALYKŲ MODULIŲ

 • Įvadas i profesiją;
 • aparatinė kompiuterių įranga;
 • operacinės sistemos;
 • duomenų perdavimo tinklų derinimas;
 • tinklų funkcionavimo valdymas;
 • kompiuterių tinklų diegimas;
 • informacinių sistemų saugumo priemonių valdymas;
 • duomenų bazių ir jų valdymo sistemų naudojimas;
 • įvadas į darbo rinką.

PASIRENKAMŲJŲ DALYKŲ MODULIŲ

 • tinklapių kūrimo pagrindai;
 • programavimo pagrindai;
 • taikomųjų programų naudojimas.

BENDRŲJŲ PROFESINIO MOKYMO DALYKŲ

 • saugus elgesys ekstremaliose situacijose;
 • fizinio aktyvumo reguliavimo.

Praktinis mokymas atliekamas mokyklos praktinio mokymo kabinetuose, verslo įmonėse ir organizacijose.

Pilną mokymosi programa galite perskaitytičia (.PDF)->

Atnaujinta Sekmadienis, 12 vasario 2023 11:21