BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

Nuo 2019 m. sausio mėn. 1 d. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla pertvarkoma į viešąją įstaigą. 

 

Vadovaujantis 2018 m. lapkričio 29 d. Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V—937, informuojame, kad biudžetinė įstaiga Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla juridinio asmens kodas 111964225įregistruota juridinių asmenų registre, pertvarkoma į viešąją Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, įstaigos savininkas – valstybė. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

Su viešosios įstaigos Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainėje http://www.klpvm.lt .

Nuoroda: pagrindiniai dokumentai - teisinė informacija – Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos įstatai.

Pertvarkomos Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainėje http://www.klpvm.lt.

Nuoroda: pagrindiniai dokumentai – finansiniai dokumentai – biudžeto suvestinė.

PRIDEDAMA. Įsakymas dėl pertvarkos.

Mokyklos administracija.

ĮSAKYMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS PERTVARKYMO

Pamokų laikas

Teorinių pamokų

1 pamoka 8.30 - 9.15

2 pamoka 9.20 - 10.05

Pertrauka 20 min.

3 pamoka 10.25 - 11.10

4 pamoka 11.15 - 12.00

Pietų pertrauka 30 min.

5 pamoka 12.30 - 13.15

6 pamoka 13.20 - 14.05

7 pamoka 14.15 - 15.00

8 pamoka 15.05 - 15.50

Tvarkaraštis

VŠĮ KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Įstaigos kodas: 111964225
J. Janonio g. 13, Klaipėda LT-92238, Lietuva
Tel: (8 46) 412 406
El. paštas:

 

RAŠTINĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienį – ketvirtadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 17:00

Penktadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 15:45

KITI KONTAKTAI

Automobilinkų skyrius
Tel.: 8 633 24 614
El. paštas:

Verslo skyrius
Tel.: 86 3325 079,
El. paštas:

Paslaugų skyrius
Tel.: 86 1613 465,
El. paštas:

Gimnazijos skyrius
Tel.: 86 1606 567,
El. paštas:

Duomenų apsaugos pareigūnas
El. paštas: