GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS

2022 m. kovo 10 d. mokykloje vyko pilietinė akcija "Gyvasis tautos žiedas", skirta Kovo 11-ajai, Nepriklausomybės  atkūrimo dienai paminėti. Mokyklos mokiniai, mokytojai, bendruomenės nariai rinkosi mokyklos kieme, kartu sukūrė trispalvį žiedą, giedojo Lietuvos respublikos himną, susirinkusius pasveikino Gimnazijos skyriaus vedėja R. Bulnytė, Mokyklos tarybos pirmininkė Z. Vaitekūnienė ir profesijos mokytojas Rokas Danielius.

Pertraukų metu mokyklos koridoriuose skambėjo patriotinės, Lietuvos kovas už nepriklausomybę primenančios dainos.

Pilietinės akcijos organizatoriai ir vykdytojai: Jaunojo istoriko būrelis, Mokinių taryba, mokiniai-savanoriai. Dėkoju  visiems.

Violeta Mačienė, istorijos mokytoja metodininkė

nuotraukos : V.Mačienės, A.Bumblytės, L.Januškaitės, E.Švelnytės