IŠRINKTA NAUJA MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKĖ

IŠRINKTA NAUJA MOKINIŲ TARYBOS PIRMININKĖ

2017 m. balandžio 25 dieną Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje išrinkta nauja mokinių tarybos pirmininkė Smulkiojo verslo paslaugų teikėjo I kurso 30 grupės mokinė - Severina Kryžiūtė.

Į mokinių tarybos pirmininko pareigas kandidatavo net trys šios mokyklos mokiniai: Akvilė Šidlauskytė, Justas Šiaulys ir Severina Kryžiūtė, kurie pristatė save ir supažindino su ateities siekiais ir tikslais. Į posėdį susirinkę mokyklos grupių seniūnai, pareiškė savo nuomonę slaptu balsavimu. Surinkusi didžiąją dalį balsų, Severina Kryžiūtė tapo mokinių tarybos pirmininke. Buvusi pirmininkė Lina Varkalytė trumpai pristatė mokykloje nuveiktus darbus ir naujajai pirmininkei palinkėjo sėkmės. Mokyklos administracija ir Mokyklos taryba nuoširdžiai padėkojo Linai už aktyvų indėlį į mokyklos bendruomenės tradicijų puoselėjimą.

Mokinių tarybos posėdyje dalyvavo Verslo skyriaus vedėja Jurgita Petraitienė ir Mokyklos tarybos pirmininkė Zita Vaitiekūnienė.

Visa mokyklos bendruomenė džiaugiasi naująja mokinių atstove mokyklos savivaldoje ir tikisi, jog jai pavyks įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Sėkmės Severinai!

Verslo skyriaus vedėja Jurgita Petraitienė