LIETUVIŲ KALBOS KONKURSAS „RAŠOM“

Konkursas, kuriame dalyvavo 16- ka II kurso mokinių, pasirinkusių lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, vyko 2017 m. gegužės10 dieną. Mokiniai rašė baigiamąjį diktantą „Pareiga“ pagal Just. Marcinkevičiaus tekstą. Dalyviai turėjo puikią progą pasitikrinti rašybos ir skyrybos žinias.

Visi darbai jau ištaisyti. Konkurso rezultatai: trijų mokinių darbai įvertinti neigiamais pažymiais, keturių mokinių - ketvertais, dviejų mokinių - penketais, keturių mokinių - šešetais, dviejų mokinių - septynetais ir geriausias vieno mokinio darbas įvertintas aštuonetu. Diktanto rezultatai rodo, kad rašyba ir skyryba daugeliui mokinių – sunkus darbas. Rašiusieji diktantą dar turite galimybę bei laiko pasitempti, pakartoti rašybą bei skyrybą.

Viliamės, kad, laikant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, labiau Jums pasiseks... mažiau klaidų bus Jūsų darbuose.

Bet svarbiausia...kad tų klaidų mažiau būtų Jūsų Gyvenimo paraštėje...

Sėkmės!

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Nida Akulevičienė