MININT I. SIMONAITYTĖS 120 -ĄSIAS GIMIMO METINES

Sausio 23 d. Klaipėdos krašto rašytojai, Mažosios Lietuvos metraštininkei Ievai Simonaitytei būtų sukakę 120 metų. 2017 –uosius Lietuvos Respublikos kultūros ministerija paskelbė Ievos Simonaitytės metais. Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Vida Jakimauskienė ir II kurso 21HK grupės mokinės neliko abejingos savojo krašto rašytojai, ne visada mylėtai, ne visada įvertintai, ne visada skaitytai. Dvyliktoje klasėje I. Simonaitytės kūryba jau kontekstinė, nėra privaloma, todėl mokinės, prisiminusios anksčiau išeitą medžiagą, žiūrėjo I. Žalienės sukurtą filmą „Man rūpėjo tik lietuviai“, aptarinėjo rašytojos lietuvininkės kūrybos savitumą, paruošė stendą ir rašė esė „Mažosios Lietuvos šviesulys“. Geriausi darbai įvertinti pažymiais ir eksponuojami stende.

Sausio 17 dieną 21 grupės mokinės buvo laukiamos miesto viešojoje I. Simonaitytės bibliotekoje. Kultūros vadybininkė Daiva Nakrošienė mokinėms parodė bibliotekos patalpas, papasakojo apie didiko Gerlacho palikimą, vedė diskusiją jo vardo palėpėje. Mokinės susipažino su abonemento skyriaus funkcijomis, aplankė tris renginių ir konferencijų sales, jaunimo diskusijų, filmų, žaidimų, muzikos klausymo ir poilsio patalpą, lauko ir vidaus skaityklas, interneto patalpas ir didžiulį periodikos skyrių, apžiūrėjo bibliotekos muziejuje eksponuojamą vokiečių laikmečio palikimą – rūbus, pinigus, buities daiktus ir knygas. Didžiausią įspūdį paliko milžiniška knygų saugykla. Bibliotekos darbuotojų paskatintos merginos žaidė įvairius intelektualius žaidimus, buvo pakviestos savanoriauti, nemokamai mokytis prancūzų ir vokiečių kalbų, aplankyti vos ne kas vakarą rodomus filmus ir, svarbiausia, atvykti į bibliotekoje vykstančius renginius. Šiuo metu visi vykstantys renginiai bus skirti Ievos Simonaitytės 120-osioms gimimo metinėms paminėti.

 Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vida Jakimauskienė