MOKYKLOJE STARTUOJA GEROS SAVIJAUTOS PROGRAMA

2021 m. spalio – gruodžio mėnesiais mokykloje bus įgyvendinamos Geros savijautos programos edukaciniai užsiėmimai I ir II kurso mokiniams, kurie mokosi pagal profesinio mokymo su viduriniu ugdymu programas.

Programos paskirtis – užtikrinti mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimą, sudarant galimybę visiems mokiniams dalyvauti tikslinėse įvairaus pobūdžio Savijautos programose.

Geros savijautos programos skelbiamos www.gerasavijauta.smm.lt

Mokykloje šios programos įgyvendinimo koordinatoriumi paskirta Gimnazijos skyriaus vedėja Roberta Bulnytė.