VŠĮ KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

1. Viešosios įstaigos Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos reorganizavimo sąlygos (toliau – Reorganizavimo sąlygos) nustato viešosios įstaigos Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu tvarką.

2. Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 434 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją įstaigą Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklą“.

Reorganizavimo dokumentai čia:->