„Aukščiausia pavara“

Jeigu tave domina automobilių sportas, naujausi automobiliai ir jų parodos, jeigu nori dalyvauti virtualiose automobilių lenktynėse ir susitikimuose su automobilių technikos ir sporto entuziastais, prisijunk prie mūsų ir tu būsi visų šių įvykių sukūryje!

Aukščiausia pavara 2020 m. veikla

Futbolo sekcija

Mokomasis futbolo žaidimas (treniruotės), pasiruošimas ir dalyvavimas įvairiuose futbolo turnyruose, atstovaujant mokyklą.

Krepšinio sekcija

Mokiniai ugdys fizines ir dvasines galias, skatins mokinius stiprinti sveikatą sportuojant. Suteiks teorines ir praktines krepšinio žinias, gerins techninį ir taktinį rengimą. Dalyvaus krepšinio varžybose. Užsiėmimų metu mokiniai susipažins su krepšinio teorija, žaidimo taisyklėmis, teisėjaus tarpgrupinėms krepšinio varžyboms. Tobulins techniką ir taktiką, išmoks pagrindinius derinius, dalyvaus mokyklos sportiniame gyvenime.

Bendrabučio sporto sekcija

Mokinių, gyvenančių bendrabutyje, aktyvus laisvalaikio praleidimas mokyklos sporto salėje, žaidžiant krepšinį ir tinklinį, dalyvaujant įvairiose varžybos.

Jaunojo istoriko būrelis

Mokiniai daugiau sužinos apie Klaipėdos (Memelio), Klaipėdos krašto, Mažosios Lietuvos istoriją. Dalyvaus muziejų edukacinėse programose ir projektuose. Mokės kurti ir pravesti temines ekskursijas. Fiksuos įdomiausias akimirkas.

Masinių renginių teatralizacija

Mes esame linksmi, draugiški ir truputį padykę. Kviečiame ir Tave į savo būrį. Vaidinsim, šoksim, vesim renginius, susipažinsim su kitais būrelio nariais. Pas mus svarbiausia ne rezultatas, svarbiausia – PROCESAS. Jei ir neturi jokio talento, ateik pasižiūrėti repeticijų... gal patiks... priimsime..., kad galėtum sau pasakyti „Aš taip pat galiu“...

Renginių organizavimo ABC

Jeigu tu esi drąsus, turi noro parodyti savo sceninius gebėjimus, gali šokti, dainuoti, vaidinti, vesti renginius ar norėtum viso to išmokti bei aktyviai dalyvauti mokyklos popamokinėje veikloje, mokinių saviraiškos būrelis „RENGINIŲ ORGANIZAVIMO ABC“ skirtas būtent tau. Prisijunk prie mūsų ir tu pajusi kolektyvo dvasią, suprasi, kad mūsų mokykloje gali ne tik mokytis, bet ir turiningai bei įdomiai leisti savo laisvalaikį, susirasti draugų ir bendraminčių. Prisijunk prie mūsų ir tavo mokymasis šioje mokykloje įgaus daugiau atspalvių.

„AŠ kitoks“

Jeigu TU esi „kitoks“ – spalvinga asmenybė, norinti ir/ar gebanti kurti, drąsus(-i) paviešinti savo idėjas, mintis, kūrybą (eiles, tekstus, interviu, kt.) ir žingeidus(-i) – pasirengęs(-usi) mokytis ir tobulėti, junkis į meninio e-žurnalo „AŠ kitoks“ komandos gretas. Prasmingas laisvalaikis – garantuotas! Juk žodis – lyg nuostabus gėlės žiedas dovanoja unikalų grožį matančiam (skaitančiam) ir ypatingą aromatą jaučiančiam (prisimenančiam). !

KLPVM E-Žurnalas archyvas

2019-2020 m.m. neformaliojo vaikų švietimo programų vadovai

2018-2019 m.m. neformaliojo vaikų švietimo programų vadovai

Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimų veiklos tvarkaraštis 2018 - 2019 m. m. ІI pusmetis (sausis - birželis)