Finansiniai dokumentai
Vadybiniai dokumentai
Planavimo dokumentai
Teisinė informacija
Vidiniai dokumentai

Direktoriaus Valentino Radavičiaus 2020 m. veiklos ataskaita

Direktoriaus Valentino Radavičiaus 2019 m. veiklos atsakaita

Ugdymo plano įgyvendninimas 2020- 2021 m. m.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos 2019-2020 ir 2020-2021 m. m. vykdomų programų įgyvendinimo planas

2019 m. mokyklos veiklos įsivertinimas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos 2017–2020 m. strateginio švietimo plano įgyvendinimo 2020 metų veiklos planas

Mokslo metų pradžia

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos 2017–2020 m. strateginio švietimo plano įgyvendinimo 2019 metų veiklos planas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos ugdymo planas 2017-2018 ir 2018-2019 m. m.

 

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus Valentino Radavičiaus einamųjų metų užduotys ir veiklos rezultatai

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos 2018 metų veiklos ataskaita

 

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos 2017–2020 m. Strateginio švietimo plano įgyvendinimo 2018 metų veiklos programa

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos 2018 m. įsivertinimo ataskaita

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos 2017 m. įsivertinimo ataskaita

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos 2017–2020 m. Strateginio švietimo plano įgyvendinimo 2017 metų veiklos programa

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos 2017 metų veiklos ataskaita

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 metų atestacijos programa

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos 2014-2016 m. strateginio švietimo plano įgyvendinimo 2016 metų veiklos programa

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos ugdymo planas 2015-2016 ir 2016-2017 m.m.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos strateginio švietimo plano įgyvendinimo 2015 metų veiklos programa

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos 2014 – 2016 m. Strateginis švietimo planas

 

VIDAUS KONTROLĖS SISTEMA IR JOS FORMAVIMO POLITIKA

DĖL ASIGNAVIMŲ, SKIRTŲ DARBO UŽMOKESČIUI IR STIPENDIJOMS, PANAUDOJIMO AUDITO

Vidaus kontrolės tvarkos aprašas

Etatų normatyvai švietimo įstaigose

Darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašas ir metinės veiklos vertinimo pokalbio tvarkos aprašas

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos įstatai

Įsakymas dėl Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos tarybos (valdymo organo) patvirtinimo

Dėl informavimo ir konsultavimo pareigos

KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA PERTVARKOMA Į VIEŠĄJĄ ĮSTAIGĄ

Vadovaujantis 2018 m. lapkričio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V—937, informuojame, kad biudžetinė įstaiga Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla juridinio asmens kodas 111964225 įregistruota juridinių asmenų registre, pertvarkoma į viešąją Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklą, teisinė forma – viešoji įstaiga, įstaigos savininkas – valstybė. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, juridinio asmens kodas 188603091, buveinės adresas – Vilnius, A. Volano g. 2.

Su viešosios įstaigos Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos įstatais galima susipažinti internetinėje svetainėje http://www.klpvm.lt .

Nuoroda: pagrindiniai dokumentai - teisinė informacija – Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos įstatai.

Pertvarkomos Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos tarpinė finansinė atskaitomybė praėjusių trejų finansinių metų, finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai, finansinės būklės ataskaitos ir žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos skelbiamos internetinėje svetainėje http://www.klpvm.lt.

Nuoroda: pagrindiniai dokumentai – finansiniai dokumentai – biudžeto suvestinė.

ŠMM ĮSAKYMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS PERTVARKYMO

Atnaujinta 2020-03-02 

Pamokų laikas

Teorinių pamokų

1 pamoka 8.30 - 9.15

2 pamoka 9.20 - 10.05

Pertauka 20 min.

3 pamoka 10.25 - 11.10

4 pamoka 11.15 - 12.00

Pietų pertrauka 30 min.

5 pamoka 12.30 - 13.15

6 pamoka 13.20 - 14.05

7 pamoka 14.15 - 15.00

8 pamoka 15.05 - 15.50

Tvarkaraštis

KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Įstaigos kodas: 111964225
J. Janonio g. 13, Klaipėda LT-92238, Lietuva
Tel: (8 46) 412 406
El. paštas:

 

RAŠTINĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienį – ketvirtadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 17:00

Penktadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 15:45

KITI KONTAKTAI

Automobilinkų skyrius
Tel.: 8 633 24 614
El. paštas:

Verslo skyrius
Tel.: 86 3325 079,
El. paštas:

Paslaugų skyrius
Tel.: 86 1613 465,
El. paštas:

Duomenų apsaugos pareigūnas
El. paštas: