Norintiesiems įgyti specialybę ir kartu gauti darbo patirties, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla siūlo pasirinkti mokymąsi pameistrystės forma.

Profesinis mokymas pameistrystės forma taikomas mokymo programos moduliui arba ilgesniam laikui – 30 proc. mokymo įgyvendina mokykla, 70 proc. – darbdavys. Tai puiki galimybė teorines žinias įgyti mokykloje, o praktinius įgūdžius įgyti įmonėje.

Mokymosi pameistrystės mokymosi forma procesas:

  1. Pildomas prašymas dėl galimybės dirbti ir mokytis pameistrystės mokymosi forma.
  2. Sudaroma trišalė pameistrystės profesinio mokymo sutartis tarp įmonės, pameistrio ir profesinio mokymo įstaigos.
  3. Tarp įmonės ir pameistrio sudaroma pameistrystės darbo sutartis. Įmonė moka pameistriui darbo užmokestį.
  4. Darbo metu įgytos kompetencijos pripažįstamos kaip mokymosi rezultatai.
  5. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje yra sudaromos sąlygos būsimiems kvalifikuotiems specialistams mokytis pameistrystės būdu pagal pasirinktas programas ar jų modulius.