2019-1-LT01-KA116-060105 Naujos kompetencijos

Projekto Nr. 2019-1-LT01-KA116-060105 „Naujos kompetencijos“ įgyvendinimo metu buvo organizuoti mobilumai:

  •           2019 metų spalio – lapkričio mėn. 8 mokinių (S ir SVPT) mobilumas Airijoje, Mallow mieste, priimanti organizacija „Your International Training“;
  •           2019 metų spalio – lapkričio mėn. 8 mokinių (F ir VRG) mobilumas Lenkijoje, Bialystok mieste, priimanti organizacija „Perfect project“;
  •           2020 metų spalio – lapkričio mėn. 6 mokinių (IT specialybės) mobilumas Lenkijoje, Bialystok mieste, priimanti organizacija „Perfect project“;
  •          2021 metų rugsėjo – spalio mėn. 7 verslo skyriaus darbuotojų mobilumas Kipre, priimanti organizacija „Shipcon“;
  •          2021 metų rugsėjo – spalio mėn. 7 paslaugų skyriaus darbuotojų mobilumas Prancūzijoje, Paryžiaus mieste, priimanti organizacija „Eurl Aristote“

Mokiniai mobilumų metu dirbo įmonėse, atliko mobilumo programoje numatytas užduotis, susipažino su smulkaus verslo valdymo, IT technologijų, fotografijos, bei reklamos bei specifika aplankytose šalyse. šalyse.

Darbuotojams mobilumų metu aplankytose šalyse buvo organizuoti vizitai į profesinio rengimo centrus, įvairias įmones. Mobilumų dalyviai susipažino su profesinio mokymo organizavimu, mokymo programomis, mokinių praktikos atlikimu, dalyvavo pamokose, stebėjo savo kolegų darbą.

Grįžę iš vizitų mobilumų dalyviai sklaidos renginiuose pasidalino įgyta patirtimi su savo bendradarbiais, bendramoksliais. Projekto dalyvių įgyta patirtis ir žinios bei surinkta medžiaga bus naudojamos tobulinant mokymo procesą bei mokyklos valdymą.