Erasmus +

2015 – 2016 metais Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla vykdė Erasmus+ programos mobilumo projektą „Verslas ir informacinės technologijos“ Nr. 2015-1-LT01-KA102-013029. Projektas buvo vykdomas nacionaliniame konsorciume kartu su partneriais Tauragės profesinio rengimo centru bei UAB „Friedricho pasažas“.

Projekto metu buvo įgyvendintos 5 stažuotės – 2 mokinių ir 3 darbuotojų. Stažuotės buvo skirtos verslo bei informacinių technologijų specialistų profesinio rengimo tobulinimui.

Mokinių stažuotės vyko Jungtinės Karalystės Portsmouth mieste (priimanti organizacija „The IBD partnership“) bei Italijoje, Nicoteros mieste (priimanti organizacijas „Giovani per l‘Europa“). Abejose stažuotėse dalyvavo po 8 mokinius, kartu su lydinčiais mokytojais. Stažuočių metu mokiniai dirbo įvairiose verslo organizacijose, atliko stažuotės programoje numatytas užduotis, susipažino su informacinių technologijų taikymu versle šiose šalyse.

Darbuotojų mobilumai vyko Švedijos sostinėje Stokholme (priimanti organizacija „Alfombra Roja“), Italijoje Milano mieste (priimanti organizacija „Europe for all“) bei Ispanijos sostinėje Madride (priimanti organizacija „MAD for Europe“). Darbuotojams mobilumų metu šiose šalyse buvo organizuoti vizitai į profesinio rengimo centrus, įvairias verslo ir IT įmones. Mobilumų dalyviai susipažino su verslo ir IT specialistų profesiniu mokymu, mokymo programomis, mokinių praktikos atlikimu, dalyvavo pamokose, stebėjo savo kolegų darbą.

Grįžę iš vizitų visi dalyviai pasidalino įgyta patirtimi su savo bendradarbiais, bendramoksliais, parengė rekomendacijas kaip gerinti verslo ir IT specialistų profesinį mokymą bei tinkamai organizuoti jų praktinį mokymą. Projekto dalyvių įgyta patirtis ir žinios bei surinkta medžiaga bus naudojamos tobulinant smulkaus verslo paslaugų teikėjo bei kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus mokymo programas.