Erasmus+ "Kokybė profesiniame mokyme" Nr. 2020-1-LT01-KA116-077475

Projekto Nr. 2020-1-LT01-KA116-077475 „Kokybė profesiniame mokyme“ įgyvendinimo metu buvo organizuoti mobilumai:

- 2021 metų spalio mėn. 10 mokinių (ŽP, KTD ir HK) mobilumas Lenkijoje, Bialystok mieste, priimanti organizacija „Perfect project“;

- 2022 metų kovo – balandžio mėn. 12 mokinių (F, VRG, HK, KTD, ŽP) mobilumas Lenkijoje, Bialystok mieste, priimanti organizacija „Perfect project“;

- 2022 metų gegužės mėn. 8 mokinių (AM, AEĮR, AKR) mobilumas Lenkijoje, Grybow mieste, priimanti organizacija „Centrum Wspierania Szkół- Europejskie Programy Edukacyjne Tomasz Walicki Sp.z.o.o“;

- 2022 metų birželio mėn. 6 darbuotojų mobilumas Maltoje, priimanti organizacija „Training to Malta“;

- 2022 metų birželio mėn. 6 darbuotojų mobilumas Italijoje, Milano mieste, priimanti organizacija „Europe for all“

Mokiniai mobilumų metu dirbo įmonėse, atliko mobilumo programoje numatytas užduotis, susipažino su savo specialybių specifika aplankytose šalyse.

Darbuotojams mobilumų metu aplankytose šalyse buvo organizuoti vizitai į profesinio rengimo centrus, įvairias įmones. Mobilumų dalyviai susipažino su profesinio mokymo organizavimu, mokymo programomis, mokinių praktikos atlikimu, dalyvavo pamokose, stebėjo savo kolegų darbą.

Grįžę iš vizitų mobilumų dalyviai sklaidos renginiuose pasidalino įgyta patirtimi su savo bendradarbiais, bendramoksliais. Projekto dalyvių įgyta patirtis ir žinios bei surinkta medžiaga bus naudojamos tobulinant mokymo procesą bei mokyklos valdymą.