Už mokyklos projektinę veiklą atsako projektų vadovas:
Už ERASMUS+ projektų veiklą atsako plėtros (vystymo) skyriaus vedėjas:

Projektai
Įvykdyti projektai
2020 - 2022
Erasmus+ programos projektas "Kokybė profesiniame mokyme" Nr. 2020-1-LT01-KA116-077475 Plačiau
2020 - 2022 m.
Erasmus+ "Kokybė profesiniame mokyme" NR. 2020-1-LT01-KA116-077475 Plačiau
2022
Tvarios ateities kūrėjų laboratorija be atliekų 2022 Plačiau
2019 - 2022 m.
Erasmus+ programos mobilumo projektas Nr. 2019-1-LT01-KA116-060105 "Naujos kompetencijos" Plačiau
2020-2021
Praktinių įgūdžių įgijimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centre Plačiau
2018 - 2019
Erasmus+ 2018 – 2019 metų mobilumo projektas „Patirtis Europoje“ Nr. 2018-1-LT01-KA116-046631 Plačiau
2017 - 2022
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centro infrastruktūros plėtra Plačiau
2016-2018
Erasmus + strateginių partnerysčių projektas Nr. 2016-1- IT02-KA201-024447 "Integrative pathways for students with social, educational and motivational needs". Projekto tinklalapis
2017-2018
Erasmus+ programos mobilumo projektas Nr. 2017-1-LT01-KA116-034860 „Europos patirtis“ Plačiau
2015 - 2017
Erasmus+ programos mobilumo projektas Nr. 2015-1-LT01-KA102-013029 „VERSLAS IR INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS“ 2015 – 2016 m. Plačiau
 
Erasmus+ programos mobilumo projektas Nr. 2016-1-LT01-KA102-022791 „Europos stilius“ 2016 – 2017 m. Projekto aprašymas Plačiau
 
Klaipėdos technologijų mokymo centro koordinuojamas Erasmus+ programos projektas Nr. 2016-1-LT01-KA102-022874 „Modulinis profesinis mokymas Europoje. Geroji patirtis“. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla projekto konsorciumo narys. Projekto aprašymas Plačiau
 
Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centro Erasmus+ programos projektas Nr. 2016-1-LT01-KA102-022923 „Pramoninių metalinių paviršių dažytojų purškėjų rengimo patirtis ES šalyse “. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla projekto konsorciumo narys. Projekto aprašymas Plačiau
2014 - 2015
Erasmus+ projektas „Tarptautinė patirtis paslaugų teikėjams“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000321. Projekto koordinatorius Alytaus profesinio rengimo centras.
2014 - 2015
Erasmus+ programos mobilumo projektas „Europos patirtis ir įdėjos“ Nr. 2014-1-LT01-KA102-000020.
2014 - 2015
Leonardo da Vincio projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0874 „Darbo įrankiai ir įranga“ (projekto vykdytojas Klaipėdos statybininkų mokykla)
2013 - 2014
Nr.2013-1-RO1-LEO05-28756 „European Food Safety Training“.
2013 - 2014
Leonardo da Vincio projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2013-LT-0872 „Smulkaus verslo specialistų verslumo ugdymas turizmo paslaugų sektoriuje“.
2013 - 2014
Leonardo da Vincio projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0819 „Smulkus verslas Europoje – patirtis ir įdėjos“.
2013 - 2014
Leonardo da Vincio projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0772 „Kirpimo ir makiažo ypatumai Šiaurės ir Pietų Europoje“ (Projekto vykdytojas VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras).
2012 - 2013
Leonardo da Vincio projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0666 „Kompiuterių tinklai“ (projekto vykdytojas Klaipėdos statybininkų mokykla)
2012 - 2013
Leonardo da Vinci projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0663 „Kūrybiški sprendimai reklamos ir renginių organizavime“ (2012/2013)
2012 - 2013
Leonardo da Vinci projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0703 „Reklamos ir renginių organizavimas – Europos patirtis ir tradicijos“
2012 - 2013
Leonardo da Vinci mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0685 „Praktika Saksonijoje“ (Projekto vykdytojas Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla)
2012 - 2013
Leonardo da Vinci mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2012-LT-0697 „ Ilgalaikis makiažas- grožio paslaptis “ (Projekto vykdytojas Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras)
2012 - 2013
Leonardo da Vinci mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0730 „Naujausių technologijų taikymas automobilių mechanikų praktiniame mokyme“(Vykdytojas Kuršėnų politechnikos mokykla)
2011 - 2013
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“, priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projektas Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-03-028 „Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centro kūrimas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje“ .„Šiuo metu pradėti vykdyti pastato bendrabučio cokolinio aukšto Gintaro g .2, Klaipėdoje kapitalinis remontas ir pastato aktų salės Gintaro g. 2, Klaipėdoje I-ojo etapo kapitalinio remonto darbai. Darbus atlieka rangovas UAB “Verslo bitė”. Darbų pradžia 2013-02-12, pabaiga 2013-12-12.“
2011 - 2012
Projektas „Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Klaipėdos apskrities profesinio mokymo įstaigose“ nr. Vp1-2.2-šmm-04-v-03-011
2011 - 2012
Leonardo da Vinci mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2012-LT-0705 „Interjero dizainas“ (Vykdytojas Klaipėdos statybininkų mokykla)
2011 - 2012
Projektas „Kokybės vadyba Europos Sąjungos profesinio mokymo įstaigose“
2011 - 2012
Šilutės žemės ūkio mokyklos Leonardo da Vinci projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2011-LT-0517 „Smulkus verslas ir kaimo turizmo vadyba“
2011 - 2012
Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas „Statybos specialistų rengimo tobulinimas, siekienat jų sėkmingos integracijos darbo rinkoje“
2011 - 2012
Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas „Automobilių remonto specialistų profesinių kompetencijų plėtra, didinant jų konkurencingumą darbo rinkoje“
2011 - 2012
Comenius/Grundtvig kvalifikacijos tobulinimo kursai „The Other Shores“
2011 - 2012

Leonardo da Vinci Partnership project 2010-2012 „F&B4You“:

Pirmasis projekto dalyvių susitikimas Rumunijoje 2010 m. spalio 25-29 d. d.;

Antrasis projekto dalyvių susitikimas Švedijoje 2011 m. sausio 17-25 d. d.

Trečiasis projekto dalyvių susitikimas Belgijoje 2011 m. kovo 21-25 d. d.

Projekto dalyvių mainų vizitas Vokietijoje 2011 m. balandžio 6-10 d. d.

Projekto dalyvių mainų vizitas Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje 2011 m. gegužės 9-14 dienomis

Penktasis projekto dalyvių susitikimas Las Palmas San Cristobal profesinėje mokykloje vasario 6 – 10 d.d., Ispanijoje

2010 - 2011
2010–2011 metų Leonardo da Vinci programos projektas LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0345 „Profesinio mokymo individualizavimo ir diferencijavimo patirtis ES šalyse“. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla projekte dalyvauja kaip partneris, projekto vykdytojas Šiaulių profesinio rengimo centras
2010 - 2011
2010–2011 metų Leonardo da Vinci programos projektas LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0467 „Naujos automobilių diagnostikos ir remonto technologijos praktiniame mokyme“
2010 - 2011

2010–2011 metų Leonardo da Vinci programos projektas LLP-LdV-IVT-2010-LT-0355 „Pažink Europos stilių – kirpėjų ir kosmetikų naujų kompetencijų ugdymas“.

Stažuotė Italijoje 2010 m. rugsėjo – spalio mėnesiais

Stažuotė Suomijoje 2011 m. vasario 27 d. – kovo 19 d.

2009 - 2010
Struktūrinių fondų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ projektas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-002 „Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos pastatų Klaipėdoje, J. Janonio g. 15, Smilties pylimo g. 14 ir Gintaro g. 2, kapitalinis remontas“.
2009 - 2010
Struktūrinių fondų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ projektas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-002 „Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos pastatų Klaipėdoje, J. Janonio g. 15, Smilties pylimo g. 14 ir Gintaro g. 2, kapitalinis remontas“.
2009 - 2010

Leonardo da Vinci programos projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2009-LT-0204 „Praktinių įgūdžių ir patrauklumo profesijai ugdymas, skatinant mokymo institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimą Europoje“.

Vizitas Maltoje

Vizitas Ispanijoje

Rezultatai

2009 - 2010
Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0201 „Profesinio orientavimo ir karjeros planavimo paslaugų tobulinimas“.
2008 - 2009
Leonardo Da Vinci programos projektas Nr. LLP-LDV-IVT-2008-LT-0095 „Kirpėjų profesinių kompetencijų ir asmeninių gebėjimų tobulinimas".
2008 - 2009

Leonardo Da Vinči programos mobilumo projektas Nr. LLP-LDV-VETPRO-2008-LT-0105 „Reklamos ir smulkaus verslo specialistų verslumo ugdymo kokybės gerinimas tobulinant ugdymo procesą“.

Italija

Suomija

2007 - 2008
Leonardo Da Vinči programos mobilumo projektas Nr. LLP-LdV-VEPTRO-2007-LT-2005 „Kirpėjų profesinio rengimo kokybės užtikrinimas diegiant inovatyvius mokymo metodus“.
2007 - 2008
Leonardo Da Vinči programos mobilumo projektas „Mokinių profesinių ir bendrųjų gebėjimų ugdymas turizmo ir paslaugų sektoriuje“. Galutinės konferencijos pristatymas
2006 - 2007 BPD 2.4
Panevėžio profesinio rengimo centras „Kokybiškas mokymo programų atnaujinimas, įdiegimas ir vidinės kontrolės užtikrinimas“.
2006 - 2007 BPD 2.4
Panevėžio profesinio rengimo centras „Kokybiškas mokymo programų atnaujinimas, įdiegimas ir vidinės kontrolės užtikrinimas“.
2006 - 2007 BPD 2.4
„Kirpėjų ir kosmetikų profesinio rengimo stiprinimas Klaipėdos apskrityje“
2006 - 2007
Leonardo Da Vinči mobilumo – mokinių stažuočių projektas (mokinių stažuotė Austrijoje ir Olandijoje) Nr. LT/06/PL/1/1002 „Auklių kompetencijos kėlimas skatinant vaiko saviraišką“.
2006 - 2007
Leonardo Da Vinči mobilumo – mokytojų mainų projektas (mokytojų stažuotė Turkijoje ir Čekijoje) Nr. LT/06/EX/1/0977 „Turizmo Klaipėdos regione skatinimas, gerinant aptarnavimo bei paslaugų organizavimo specialistų rengimą“.
2004 - 2005
Leonardo Da Vinči mobilumo – moksleivių stažuotės projektas (mokinių stažuotė Norvegijoje) Nr. LT/04/PL/1/0701 „Technologinių įgūdžių tobulinimas, tęsiant partnerystės ryšius ir siekiant gerinti profesinio rengimo kokybę“.
2003 - 2004
Leonardo Da Vinči mobilumo – moksleivių stažuotės projektas (mokinių stažuotė Vokietijoje) Nr. LT/03/PL/1/0443 “Technologinių ir praktinių funkcijų tobulinimas, įgyvendinant automobilių elektroninių valdymo sistemų diagnostiką ir remontą, atliekant gamybinę praktiką”.
2003 - 2004
Phare 2001 Nr. LT 01.13.01.01.0084 „Technologinių įgūdžių tobulinimas bendradarbiaujant tarp mokymo įstaigų ir automobilių gamintojų Lietuvoje“.

 

Kaip partneriai dalyvavome

 

2008 - 2009
Leonardo Da Vinci programos projektas Nr. LLP-LdV-IVT-2008-LT-0154 „Europos virtuvė 2“ (Projekto vykdytojas Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla)
2004 - 2005
Leonardo Da Vinči mobilumo – mokytojų mainų projektas (mokytojų stažuotė Vokietijoje, Olandijoje) Nr. LT/03/EX/1/0565 "Partnerystės ryšiai tarp mokymo įstaigų ir įmonių"
2003 - 2004
Leonardo Da Vinči mobilumo – moksleivių stažuotės projektas (mokinių stažuotė Vokietijoje) Nr. LT/03/PL/1/0336 „Naujos kirpimo ir dažymo technologijos“.
2003 - 2004
Phare 2001 Nr.LT01.13.01.01.0035 „Kurčiųjų profesinio rengimo ir užimtumo programa “Kelias į gyvenimą – automobilio mechanikų rengimas”.