Visuomenės sveikatos specialistė: Snieguolė Daukintienė

Darbo laikas:
Pirmadienis – 8:00-16:39 val.
Trečiadienis - 8:00-16:39 val.
Pietų pertrauka 12.00 - 12.30 val.

Kontaktai:
Smilties Pylimo g. 14, kab. nr. 1.16
El.paštas: 

Visuomenės sveikatos specialisto dokumentai

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

 • Teikia sveikatinimo veiklos metodinę konsultacinę pagalbą mokytojams, mokiniams;
 • Teikia informaciją ir konsultacijas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • Registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius ugdymo proceso metu;
 • Įgyvendina užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;
 • Pagal kompetenciją suteikia pirmąją medicininę pagalbą;
 • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes;
 • Derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę;
 • Tvarko medicininius dokumentus, kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;
 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;
 • Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigoms, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Naudinga informacija

Kvietimas dalyvauti ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimuose (video)

Video tikslas informuoti jaunimą, kuris turi alkoholio ar narkotikų vartojimo patirties (yra eksperimentavę, pabandę vartoti), apie jiems skirtą Ankstyvosios intervencijos programą ir motyvuoti/pakviesti juos dalyvauti programoje.


Kas yra epidimiologiniai tyrimai? (video)

Šiomis dienomis daugiau klausimų, nei atsakymų, o nerimo - daugiau nei pasitikėjimo. Būtent dėl to sukūrėme filmuką, kad atvirai ir nuosekliai prodytume Jums, kas yra tie epidemiologiniai tyrimai ir kokių reikalavimų reikėtų laikytis, jei tektų sužinoti, kad jūsų covid-19 testas teigiamas. Tai yra ypač svarbu, siekiant sustabdyti viruso plitimo grandinę!


Pamokų laikas

Teorinių pamokų

1 pamoka 8.30 - 9.15

2 pamoka 9.20 - 10.05

Pertrauka 20 min.

3 pamoka 10.25 - 11.10

4 pamoka 11.15 - 12.00

Pietų pertrauka 30 min.

5 pamoka 12.30 - 13.15

6 pamoka 13.20 - 14.05

7 pamoka 14.15 - 15.00

8 pamoka 15.05 - 15.50

Tvarkaraštis

VŠĮ KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Įstaigos kodas: 111964225
J. Janonio g. 13, Klaipėda LT-92238, Lietuva
Tel: (8 46) 412 406
El. paštas:

 

RAŠTINĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienį – ketvirtadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 17:00

Penktadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 15:45

KITI KONTAKTAI

Automobilinkų skyrius
Tel.: 8 633 24 614
El. paštas:

Verslo skyrius
Tel.: 86 3325 079,
El. paštas:

Paslaugų skyrius
Tel.: 86 1613 465,
El. paštas:

Gimnazijos skyrius
Tel.: 86 1606 567,
El. paštas:

Duomenų apsaugos pareigūnas
El. paštas: