Trečiadienis, 05 Birželio 2019 16:02

Kompiuterių tinklų aptarnavimo technikas (Tęstinė, 1 m., 50 kr.)

Mokytis pagal Kompiuterių tinklų derintojo tęstinę profesinio mokymo programą priimami mokiniai, baigę aukštąją ar profesinę mokyklą.

Mokymosi trukmė – 1 metai.

Baigus šią mokymo programą suteikiama profesinė kvalifikacija – kompiuterių tinklų derintojas, išduodamas profesinio mokymo diplomas.  

MOKOMASI ŠIŲ PRIVALOMŲJŲ DALYKŲ MODULIŲ:

  • Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos;
  • Duomenų perdavimo tinklų derinimas;
  • Tinklų funkcionavimo valdymas;
  • Informacinių sistemų saugumo priemonių valdymas;
  • Duomenų bazių ir jų valdymo sistemų naudojimas;
  • Kompiuterių tinklų diegimas;
  • Įvadas į darbo rinką.

Praktinis mokymas atliekamas mokyklos praktinio mokymo kabinetuose, verslo įmonėse ir organizacijose.

 

Atnaujinta Trečiadienis, 01 Birželio 2022 11:29