Visuomenės sveikatos specialistė: Snieguolė Daukintienė

Darbo laikas:
Pirmadienis – 8:00-16:39 val.
Trečiadienis - 8:00-16:39 val.
Pietų pertrauka 12.00 - 12.30 val.

Kontaktai:
Smilties Pylimo g. 14, kab. nr. 1.16
El.paštas: 

Visuomenės sveikatos specialisto dokumentai

Visuomenės sveikatos specialisto funkcijos:

 • Teikia sveikatinimo veiklos metodinę konsultacinę pagalbą mokytojams, mokiniams;
 • Teikia informaciją ir konsultacijas sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
 • Registruoja nelaimingus atsitikimus, įvykusius ugdymo proceso metu;
 • Įgyvendina užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones mokykloje;
 • Pagal kompetenciją suteikia pirmąją medicininę pagalbą;
 • Prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • Teikia konsultacinę pagalbą organizuojant kūno kultūrą mokykloje – komplektuojant pagrindines, parengiamąsias, specialiąsias kūno kultūros užsiėmimų mokinių grupes;
 • Derina sporto varžybose dalyvaujančių mokinių sąrašą, atsižvelgdamas į jų sveikatos būklę;
 • Tvarko medicininius dokumentus, kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos tikrinimus ir analizuoja jų rezultatus;
 • Analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius ir pateikia informaciją mokyklos bendruomenei, tėvams (globėjams, rūpintojams), savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms;
 • Bendradarbiauja su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, psichologinės bei socialinės pagalbos įstaigoms, savivaldybės vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Naudinga informacija

Kvietimas dalyvauti ankstyvosios intervencijos programos užsiėmimuose (video)

Video tikslas informuoti jaunimą, kuris turi alkoholio ar narkotikų vartojimo patirties (yra eksperimentavę, pabandę vartoti), apie jiems skirtą Ankstyvosios intervencijos programą ir motyvuoti/pakviesti juos dalyvauti programoje.


Kas yra epidimiologiniai tyrimai? (video)

Šiomis dienomis daugiau klausimų, nei atsakymų, o nerimo - daugiau nei pasitikėjimo. Būtent dėl to sukūrėme filmuką, kad atvirai ir nuosekliai prodytume Jums, kas yra tie epidemiologiniai tyrimai ir kokių reikalavimų reikėtų laikytis, jei tektų sužinoti, kad jūsų covid-19 testas teigiamas. Tai yra ypač svarbu, siekiant sustabdyti viruso plitimo grandinę!


Renginiai

Pagrindinis priėmimas (jau įvyko)

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (VASAROS)

Prašymų pildymas per LAMA BPO sistemą https://profesinis.lamabpo.lt/ nuo 2021 m. birželio 1 d. iki rugpjūčio 11 d.
Testai, jei taikomi laikymas nuo 2021 m. birželio 7 d. iki rugpjūčio 10 d. (Reikalinga tik stojant į PHP, JAVA, JAVASCRIPT programuotojo specialybes)
Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam – 2021 m. rugpjūčio 13 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais (stojančiaisiais) mokytis sudarymas nuo 2021 m. rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 18 d.

 PAPILDOMAS PRIĖMIMAS

Prašymų pildymas per LAMA BPO sistemą https://profesinis.lamabpo.lt/ nuo 2021 m. rugpjūčio 19 d. iki rugpjūčio 25 d.

Testai, jei taikomi laikymas nuo 2021 m. rugpjūčio 20 d. iki rugpjūčio 23 d.

Kvietimo mokytis pateikimas stojančiajam – 2021 m. rugpjūčio 27 d.

Mokymo sutarčių su pakviestaisiais (stojančiaisiais) mokytis sudarymas nuo 2021 m. rugpjūčio 30-31 d., rugsėjo 1 d.

Mokymo programos baigusiems pagrindinę mokyklą (Po 10 kl.)

 • Automobilių mechanikas
 • Automobilių kėbulo remontininkas
 • Automobilių elektros įrengimų remontininkas
 • Suvirintojas
 • Kompiuterių tinklų derintojas
 • PHP programuotojas
 • JAVA programuotojas
 • Fotografas
 • Sekretorius
 • Vizualinės reklamos gamintojas

Kartu įgijamas vidurinis išsilavinimas: baigiama 12 klasių, gaunamas brandos atestas.  Plačiau apie specialybes

Mokymo programos baigusiems vidurinę mokyklą (Po 12 kl.)

 • Automobilių mechanikas
 • Automobilių kėbulo remontininkas
 • Automobilių elektros įrengimų remontininkas
 • Suvirintojas
 • PHP programuotojas
 • JAVASCRIPT programuotojas
 • Mobiliosios elektronikos taisytojas
 • Kompiuterinių tinklų derintojas
 • Fotografas
 • Sekretorius
 • Kosmetikas
 • Vizualinės reklamos gamintojas

Plačiau apie specialybes

Tęstinio mokymo programos (Baigusiems vidurinę mokyklą ir jau turintiems kvalifikaciją)

 • Automobilių mechanikas
 • Automobilių kėbulo remontininkas
 • Automobilių elektros įrengimų remontininkas
 • Suvirintojas
 • PHP programuotojas
 • JAVASCRIPT programuotojas
 • Mobiliosios elektronikos taisytojas
 • Kompiuterinių tinklų derintojas
 • Fotografas
 • Kirpėjas
 • Sekretorius
 • Vizualinės reklamos gamintojas

Plačiau apie specialybes

Norėdami mokytis mūsų mokykloje, pildykite prašymą bendrojo priėmimo sistemoje LAMA BPODėl papildomos informacijos, pirmiausia perskaitykite D.U.K., taip pat galite skambinti mob. tel. 86 3356 037, 86 332 1913, 86 332 5079 arba rašyti į mokyklos FACEBOOK, teirautis el. paštu  Klausimams dėl LAMA BPO sistemos, pirmiausia perskaitykite LAMA BPO D.U.K arba skambinkite telefonu 837 280 400.

Jeigu nežinote kaip tai padaryti LAMA BPO  sistemoje, galite atvykti į mokyklą ir mes Jums padėsime UŽPILDYTI PRAŠYMĄ. Dirbame pirmadienį - ketvirtadienį,  9.00 - 15:30 val., penktadienį 9.00 - 14.00 val., (pietų pertrauka 11.00 - 11.30 val.)  J. Janonio  g. 15, Klaipėda.

Likusių laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas: nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. iki lapkričio 30 d. 

Prašymų pildymas per LAMA BPO sistemą https://profesinis.lamabpo.lt/ nuo 2021 m. rugsėjo 6 iki lapkričio 30 d.

Priėmimo dokumentai

Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 • brandos atestatą arba pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (originalus);
 • baigus 10 kl. sveikatos pažymą 086/a  ir 027-1/a;
 • baigus 12 kl. sveikatos pažymą 086/a;
 • pasą, asmens tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą ir jo kopiją;
 • 4 nuotraukas (3×4 cm);
 • įgytą kvalifikaciją liudijantį pažymėjimą (asmenys, kurie jau yra įgiję kvalifikaciją);
 • užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

Teisinė informacija

Priėmimo į mokyklą tvarką nustato Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Priėmimo tvarką į Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklą reglamentuoja šie dokumentai:

ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ ĮGYTI PIRMĄJĄ KVALIFIKACIJĄ, PRIĖMIMO Į PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGAS, KURIOSE ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA ĮGYVENDINA VALSTYBĖS KAIP SAVININKO TEISES, TVARKOS APRAŠAS

 

 Atnaujinta 2021-04-01

Norintiesiems įgyti specialybę ir kartu gauti darbo patirties, Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla siūlo pasirinkti mokymąsi pameistrystės forma.

Profesinis mokymas pameistrystės forma taikomas mokymo programos moduliui arba ilgesniam laikui – 30 proc. mokymo įgyvendina mokykla, 70 proc. – darbdavys. Tai puiki galimybė teorines žinias įgyti mokykloje, o praktinius įgūdžius įgyti įmonėje.

Mokymosi pameistrystės mokymosi forma procesas:

 1. Pildomas prašymas dėl galimybės dirbti ir mokytis pameistrystės mokymosi forma.
 2. Sudaroma trišalė pameistrystės profesinio mokymo sutartis tarp įmonės, pameistrio ir profesinio mokymo įstaigos.
 3. Tarp įmonės ir pameistrio sudaroma pameistrystės darbo sutartis. Įmonė moka pameistriui darbo užmokestį.
 4. Darbo metu įgytos kompetencijos pripažįstamos kaip mokymosi rezultatai.
 5. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykloje yra sudaromos sąlygos būsimiems kvalifikuotiems specialistams mokytis pameistrystės būdu pagal pasirinktas programas ar jų modulius.

Dėl papildomų klausimų kreiptis:
Verslo skyriaus vedėja, Jurgita Petraitienė , tel. mob. +3706 332 5079

Atvirų DURŲ diena #online balandžio 29 d. 10 val.

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla kviečia mokinius, mokytojus, tėvus į atvirų durų dieną #online. Jeigu jūs dar neapsisprendėte kuo norite tapti, abejojate dėl savo karjeros krypties, mes pasirengę jums padėti, nes priėmimas į mokyklą prasideda jau nuo birželio 1 d. 

Siūlome penkias kryptis:

 • IT
 • FOTO
 • AUTO
 • SEKRETORIUS
 • REKLAMA/DIZAINAS

Taigi, PAGAUK VĖJO KRYPTĮ!

Kodėl verta dalyvauti?

 • Tikslingai išnaudotas laikas, įtraukianti veikla,
 • pažintis su mokykla ir konkrečia mokymo programa, profesija, automobilininkų sektoriniu praktiniu mokymo centru,
 • žaidimai Kahhot!,
 • logikos testas, IT kryptį besirenkantiems mokiniams nusistatyti savo gebėjimus,
 • susitikimai su mokyklos mokiniais, profesijos mokytojais,
 • filmukai,
 • virtualus įrengimų, mokomųjų stendų ir sportinio automobilio pristatymas,
 • AUTOCAD mokomosios braižybos programos pristatymas,
 • Fotostudijos ir įrangos pristatymas,
 • praktikumas " Kaip geriau forografuoti su išmaniuoju telefonu", nuotraukų paroda,
 • reklamos - dizaino praktikumas.

Norintys dalyvauti renginyje, registruojasi iš anksto. Tai saugu ir patikima. Kiekvienam dalyviui asmeniškai į el. paštą atsiųsime prisijungimo nuorodą.

Renginio data: 2021 balandžio 29 10.00 val. (renginio trukmė 1 val.) 

P.S. Mieli mokytojai ir mokiniai, Jums pageidaujant, organizuosime susitikimus #online Jūsų mokykloje sutartu laiku, kurių metu pristatysime Jums patrauklias programas.
Susisiekite su mumis: tel. 8 698 45140 arba el. paštu  

174154304 4169455823076547 530209619016613231 n

 

Pamokų laikas

Teorinių pamokų

1 pamoka 8.30 - 9.15

2 pamoka 9.20 - 10.05

Pertrauka 20 min.

3 pamoka 10.25 - 11.10

4 pamoka 11.15 - 12.00

Pietų pertrauka 30 min.

5 pamoka 12.30 - 13.15

6 pamoka 13.20 - 14.05

7 pamoka 14.15 - 15.00

8 pamoka 15.05 - 15.50

Tvarkaraštis

VŠĮ KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA

Įstaigos kodas: 111964225
J. Janonio g. 13, Klaipėda LT-92238, Lietuva
Tel: (8 46) 412 406
El. paštas:

 

RAŠTINĖS DARBO LAIKAS

Pirmadienį – ketvirtadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 17:00

Penktadienį:
8:00 – 12:00 ir 12:45 – 15:45

KITI KONTAKTAI

Automobilinkų skyrius
Tel.: 8 633 24 614
El. paštas:

Verslo skyrius
Tel.: 86 3325 079,
El. paštas:

Paslaugų skyrius
Tel.: 86 1613 465,
El. paštas:

Gimnazijos skyrius
Tel.: 86 1606 567,
El. paštas:

Duomenų apsaugos pareigūnas
El. paštas: