Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla prijungta prie Klaipėdos technologijų mokymo centro
ktmc.lt
tel.: +370 46 313 682
 
Aprašas reglamentuoja Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centro veiklą.
Variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centro paskirtis:
 1. Teikti aukštos kokybės mokymo paslaugas vartotojams, tenkinančias variklinių transporto priemonių sektoriaus poreikius;
 2. Teikti pirminio, tęstinio profesinio mokymo ir neformalaus ugdymo paslaugas Klaipėdos miesto, regiono bei kitų Lietuvos regionų jaunimui ir suaugusiesiems;
 3. Sudaryti sąlygas realizuoti naujas pagrindinio ir tęstinio profesinio mokymo programas;
 4. Suteikti galimybę mokyklos profesijos mokytojams bei kitų švietimo organizacijų pedagogams nuolat tobulinti technologines kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinės darbo rinkos poreikius;
 5. Sudaryti sąlygas tobulinti mokymo paslaugų teikimo organizavimo procesą;
 6. Organizuoti profesinio meistriškumo konkursus;
 7. Bendradarbiaujant su Lietuvos bei užsienio socialiniais partneriais, organizuoti technologijų seminarus ir mokymus mokiniams ir profesijos mokytojams.
Tikslinės grupės:
Tiesioginės projekto tikslinė grupės:
Mokyklos mokiniai besimokantys pagal profesinio mokymo programas:
 •  Automobilių mechanikas (M43071604, M44071601, T43071605);
 •  Automobilių elektros įrengimų remontininkas (M43071601, M44071603, T43071603);
 •  Automobilių kėbulo remontininkas (M43071602, M44071604, T43071604);
 • Suvirintojas (P42071501, P43071501, T43071503);
 • Būsimi mokiniai (profesinis veiklinimas, konsultavimas, informavimas);
 • Centre dirbantys profesijos mokytojai.
Netiesioginės projekto tikslinė grupės:
 • Potencialūs tęstinio mokymo paslaugų vartotojai;
 • Kitose šalies profesinėse mokyklose pagal panašias programas besimokantys esami ir būsimi mokiniai;
 • Kitose švietimo įstaigose dirbantys sektoriaus programų profesijos mokytojai ir dėstytojai;
 • Įmonių, siunčiami darbuotojai, kuriems reikės įgyti naują ar tobulinti turimas kompetencijas.

Informaciją parengė ir už variklinių transporto priemonių sektorinio praktinio mokymo centro veiklą atsakingas:
centro vadovas: 

 
Sektorinio praktinio mokymo centro atidarymo filmas:
Konkurso vykdyto sektoriniame centre "AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKAS 2017" akimirkos:
Konkurso "AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKAS 2017" akimirkos

Konkurso "AUTOMOBILIŲ KĖBULŲ REMONTININKAS 2017" akimirkos

Posted by Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla - KLPVM on 2017 m. kovo 13 d.
Sektorinio praktinio mokymo centro užimtumas: 10 val./d.